Tediye nedir, kimlere verilir? 2024 Tediye ödeme tarihleri

Tediye nedir, kimlere verilir? 2024 Tediye ödeme tarihleri

2024 Tediye ödeme tarihleri

Tediye, kamu sektörü çalışanlarına belirli dönemlerde verilen ek ödemeleri ifade eder. Türkçe’de genellikle “ikramiye” olarak da bilinir. Kamu sektöründe çalışan işçilere, yıl içinde belirli zamanlarda yapılan bu ek ödemeler, temel maaşlarına ek olarak gelir sağlar. Tediye, özellikle kamuda çalışan işçilerin maddi durumunu güçlendirmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla verilir.

Tediye ödemeleri genellikle belirli bir takvime göre yapılır. Türkiye’de kamu işçilerine yılda dört kez tediye ödemesi yapılır. Bu ödemeler, genellikle Ocak, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında gerçekleştirilir. Tediye miktarı, işçinin temel maaşının belirli bir yüzdesine göre hesaplanır ve yıl boyunca dağıtılır.

Tediye ödemeleri, kamu sektöründeki işçiler için ek bir gelir kaynağı oluşturur ve çalışanların yaşam standartlarını iyileştirir. Ayrıca, bu ödemeler devletin işçilere sağladığı sosyal destek ve teşviklerin bir parçası olarak görülür. Tediye, aynı zamanda çalışanların motivasyonunu artırır ve kamu sektöründe uzun vadeli bir istihdam seçeneği sunar. Bu nedenle, kamu çalışanları için tediye ödemelerinin önemi büyüktür ve bu ödemeler, belirli bir düzen içinde yapılır.

Tediye kimlere verilir?

Kamu Çalışanları için:

 • Birinci Yarısı: 26 Ocak 2024’te ödendi.
 • İkinci Yarısı: 5 Nisan 2024’te ödenecek.

Yeraltı Maden İşçileri için:

 • Tediyenin tamamı: 23 Aralık 2024’te ödenecek.

Önemli Notlar:

 • Yukarıdaki tarihler, 28 Aralık 2023 tarih ve 8012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir.
 • Tediye ödemeleri, çalışanın bağlı olduğu kurum tarafından gerçekleştirilir.
 • Ödeme tarihleri ile ilgili güncel bilgilere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi web sitesinden (https://www.csgb.gov.tr/) veya bağlı olduğunuz kurumdan ulaşabilirsiniz.

Tediye Ödemeleri Nasıl Hesaplanır?

Tediye ödemelerinin hesaplanması, işçilerin temel maaşına ve yasal düzenlemelere dayanır. Tediye ödemelerinin nasıl hesaplandığını anlamak için dikkate alınması gereken temel noktalar aşağıda verilmiştir:

 1. 6772 Sayılı Kanun:
  • Tediye ödemeleri, 6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenir. Bu kanuna göre, kamu işçilerine yılda dört kez tediye ödemesi yapılır. Tediye hesaplamaları bu yasal düzenlemeye dayanır.
 2. Yılda Dört Tediye Ödemesi:
  • Kamu işçileri için tediye ödemeleri yılda dört kez yapılır. Genellikle Ocak, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında gerçekleşir. Yıl içinde yapılan toplam tediye ödemesi, işçinin bir aylık brüt maaşıyla orantılıdır.
 3. Tediye Hesaplama Formülü:
  • Tediye ödemesi, işçinin aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Yıl içinde yapılan toplam tediye ödemesi, işçinin aylık brüt maaşı ile orantılıdır.
  • Tediye hesaplama formülü şu şekilde olabilir:
   Toplam Tediye = Aylık Brüt Maaş × (Tediye Sayısı / 4)
  • Yıl içinde toplamda dört tediye ödemesi yapıldığı için, her bir tediye ödemesi işçinin brüt maaşının dörtte birine eşit olabilir.
 4. Ek Ücret ve Primler:
  • Tediye hesaplamasında temel maaşın yanı sıra, bazı ek ücretler ve primler de dikkate alınabilir. Örneğin, işçiye düzenli olarak verilen yan haklar veya ikramiyeler tediye hesaplamasına dahil edilebilir.
  • Fakat bazı ek ücretler, örneğin fazla mesai ücretleri, tediye hesaplamasına dahil edilmeyebilir.
 5. Vergi ve Kesintiler:
  • Tediye ödemesi hesaplandığında, brüt miktar üzerinden gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri gibi kesintiler yapılır. Kesintilerden sonra elde edilen miktar, işçinin eline geçen net tediye ödemesini temsil eder.

Bu noktalar dikkate alınarak, tediye ödemelerinin hesaplanması, kamu işçileri için brüt maaşları üzerinden yapılır ve yıl içinde belirli dönemlerde verilir. Kesintiler ve ek ücretler de hesaplamada rol oynar, bu nedenle net tediye tutarı brüt tutardan farklı olabilir.

Sizi Arayalım