Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Arge 24 Teknoloji Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Arge 24 Teknoloji, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Hizmetlerin bazı özellikleri, içeriğinizi ve Arge 24 Teknoloji bağlantılarını Twitter, Facebook gibi üçüncü taraf hizmetleri hesaplarınız aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanır. Arge 24 Teknoloji bu tür üçüncü şahıs hizmetlerine bağlamayı seçerseniz, üçüncü şahıs hizmeti hesaplarınıza bağlanmamıza izin veren kimlik doğrulama bilgileri gibi bu üçüncü şahıs hizmetlerini kullanımınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri yalnızca bize sağlandığı belirli bir nedenle kullanacağız. Ayrıca, bağlantılı üçüncü taraf hizmetleri ile etkileşim kurmak için hizmetleri nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplayabiliriz. Üçüncü taraf hizmetlerinin, o hesabın gizlilik ayarlarınıza dayalı olarak bize sağlanan bilgileri kısıtlama olanağına sahip olabileceğini unutmayın.

Bu politikada açıklandığı gibi, web sitemizi ziyaret eden veya Arge 24 Teknoloji bağlantılarını tıklayan, görüntüleyen veya bunlarla etkileşime giren bilgisayarların veya cihazların IP adreslerinden konum çıkarabilmemizi sağlamak için, üçüncü taraf hizmet sağlayıcımızdan IP’den türetilen konum bilgileri alırız. Ayrıca, üçüncü taraf hizmet sağlayıcımızdan ticari müşteri bağlantılarımızın ve potansiyel müşteri adaylarımızın ticari iletişim bilgilerini alırız.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Endişelerinizi çözmek için her türlü çabayı göstereceğiz.

Sizi Arayalım