Firmaya Özel Yazılım Geliştirme

Firmaya Özel Yazılım Geliştirme

Özel yazılım geliştirme, bir şirketin veya bir bireyin kendi özel ihtiyaçlarına göre özel bir yazılım geliştirme süreci anlamına gelir. Özel yazılım, bir şirketin veya bireyin kendi işletme faaliyetlerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir yazılımdır. Özel yazılım geliştirme, özel ihtiyaçları karşılamak için yazılımı özelleştirmeyi de içerebilir. Özel yazılım geliştirme, birçok farklı sektörde kullanılabilir ve birçok farklı amaç için yapılabilir. Örneğin, bir perakende mağazası için özel bir yazılım geliştirilebilir, bu yazılım mağazanın stok yönetimini ve müşteri ilişkilerini düzenlemek için kullanılabilir. Bir sağlık kurumu için de özel bir yazılım geliştirilebilir, bu yazılım hasta kayıtlarını ve randevuları yönetmek için kullanılabilir.

Firmaya Özel Yazılım Geliştirme

Firmaya özel yazılım geliştirme, bir şirketin özel ihtiyaçlarına göre yazılımı özelleştirmeyi de içerebilir. Özel yazılım, genel yazılımlardan daha özel bir işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandığı için daha az yaygın olabilir. Özel yazılım geliştirme, birçok farklı sektörde kullanılabilir ve birçok farklı amaç için yapılabilir.

Firmaya Özel Yazılım Geliştirme

Özel Yazılım Geliştirme için Neden Arge 24?

Özel yazılım çalışmalarımızda üzerinde dikkatle durduğumuz konu riskleri en aza indirmek ve proje başarısını maksimum seviyelere çıkarmaktır. Özel yazılım projelerimizde izlediğimiz genel çerçeve ise;

Özel yazılım analiz ve projelendirme, bir şirketin veya bir bireyin özel bir yazılım geliştirme süreci içinde yazılımın ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılamak için bir proje oluşturma sürecini anlatır. Özel yazılım analizi, bir şirketin veya bireyin özel ihtiyaçlarını belirlemek için yapılır. Bu, şirketin veya bireyin işletme faaliyetlerini desteklemek için gereken yazılım özelliklerini ve işlevlerini belirlemek için yapılır. Özel yazılım projelendirme ise, bu ihtiyaçları karşılamak için bir proje oluşturma sürecidir. Bu proje, özel yazılımın nasıl tasarlandığını ve geliştirileceğini belirtir. Özel yazılım analizi ve projelendirme, özel yazılım geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu aşama tamamlandıktan sonra yazılımın geliştirilme aşamasına geçilir.

Özel yazılım geliştirme süreci, bir şirketin veya bir bireyin özel ihtiyaçlarına göre özel bir yazılım geliştirme süreci anlamına gelir. Bu süreç, özel yazılımın ihtiyaçlarını belirleme, projelendirme, tasarım, geliştirme, test etme ve dağıtma aşamalarını içerir. Özel yazılım geliştirme süreci, her yazılım projesi için farklı olabilir, ancak genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. İhtiyaçların belirlenmesi: Özel yazılımın ihtiyaçlarını belirlemek için bir şirket veya birey ile bir görüşme yapılır. Bu görüşme, şirketin veya bireyin işletme faaliyetlerini desteklemek için gereken yazılım özelliklerini ve işlevlerini belirlemek için yapılır.
 2. Projelendirme: Özel yazılımın ihtiyaçları belirlendikten sonra, bu ihtiyaçları karşılamak için bir proje oluşturulur. Bu proje, özel yazılımın nasıl tasarlandığını ve geliştirileceğini belirtir.
 3. Tasarım: Özel yazılımın tasarımı, özel yazılımın nasıl çalışacağını ve görüneceğini belirtir. Bu aşamada, yazılımın arayüzü tasarımı yapılır ve yazılımın işlevleri belirlenir.
 4. Geliştirme: Özel yazılımın tasarımı tamamlandıktan sonra, yazılımın gerçekten geliştirilme aşamasına geçilir. Bu aşamada, yazılımın kodları yazılır ve yazılımın işlevleri gerçekleştirilir.
 5. Test etme: Yazılım geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra, yazılım test edilir. Bu aşamada, yazılımın beklenen şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve varsa hatalar düzeltilir.

Özel yazılım test/sınama süreci bir şirketin veya bir bireyin özel bir yazılım geliştirme sürecinin bir aşaması olarak, yazılımın beklenen şekilde çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi anlamına gelir. Özel yazılım test süreci, yazılımın işlevlerini ve özelliklerini doğru bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu aşama, yazılım geliştirme sürecinin son aşamasıdır ve yazılımın dağıtımına hazır olduğunu gösterir. Özel yazılım test süreci, yazılımın çalışma koşullarını simüle eden bir ortamda gerçekleştirilir. Bu ortam, yazılımın gerçekte nasıl çalışacağını tahmin etmek için kullanılır. Özel yazılım test süreci, yazılımın hatalarını tespit etmek ve düzeltmek için yapılır. Bu aşama tamamlandıktan sonra, yazılım dağıtıma hazır hale gelir.

Yapılan testlerden pozitif sonuç alan yazılımı, son olarak güvenlik testleri ve güvenlik entegrasyonu ile uygulamaya hazır hâle getiriyoruz. Sistem kullanım eğitimi verildikten sonra ise kurulumu yapması için müşteriye entegre edecek ekibimize teslim ediyoruz.

Özel yazılım teknik destek süreci, bir şirketin veya bir bireyin özel bir yazılım kullandığında oluşabilecek sorunları çözmek ve yazılımın çalışmasını desteklemek için yapılan çalışmalar anlamına gelir. Özel yazılım teknik destek süreci, yazılımın hatalarını tespit etmek, sorunları çözmek ve yazılımın çalışmasını desteklemek için yapılır. Bu süreç, yazılımın dağıtımından sonra başlar ve yazılımın kullanımı sırasında devam eder. Özel yazılım teknik destek süreci, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir şirket yazılımı kullandığında oluşabilecek sorunları çözmek için bir teknik destek ekibi oluşturabilir. Bu ekip, yazılımı kullanan kişilerin sorunlarını çözmek için telefon veya e-posta yoluyla ulaşılabilir. Özel yazılım teknik destek süreci, ayrıca yazılımın güncellemelerini yapmak ve yazılımın çalışmasını desteklemek için de yapılabilir.

Özel Yazılım Geliştirme Nedenleri Nelerdir?

Bir şirket veya bireyin özel yazılım geliştirme nedenleri, özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir yazılımın gerekli olduğunu düşünmelerine dayanabilir. Özel yazılım geliştirme nedenleri, genel yazılımların kullanılamaması, işletme faaliyetlerini desteklemek için gereken özel özelliklerin olmaması veya işletmenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaması gibi nedenler olabilir. Ayrıca, bir şirket veya bireyin özel yazılım geliştirme nedenleri, işletmenin özel iş süreçlerini ve işletme yapısını destekleyen özel yazılımın olması gerektiğini düşünmeleri de olabilir. Özel yazılım geliştirme nedenleri, ayrıca işletmenin iş süreçlerini düzenleme ve işletmenin verimliliğini artırma ihtiyacı da olabilir.

Özel Yazılım Hangi Firmalar Yapabilir?

Özel yazılım geliştirme işlemi, özel yazılım şirketleri ve yazılım geliştirme şirketleri tarafından yapılabilir. Ayrıca, bireyler de özel yazılım geliştirme işlemi yapabilirler. Özel yazılım şirketleri ve yazılım geliştirme şirketleri, özel yazılım geliştirme işlemi yapmak için gerekli olan teknik beceriye ve ekibe sahiptir. Bu şirketler, özel yazılım geliştirme işlemi yapmak için gerekli olan tüm aşamaları gerçekleştirir ve müşterilerine özel yazılım çözümleri sunar. Bireyler de özel yazılım geliştirme işlemi yapabilirler, ancak bu durumda bireylerin kendilerine ait özel yazılım çözümleri geliştirmek için gerekli olan teknik beceriye ve ekibe sahip olmaları gerekir.

Proje Yaptırmanın Aşamaları Nelerdir?

Bir proje yaptırmanın aşamaları genellikle şu şekildedir:

 1. Proje tasarımı: Projenin amacı ve hedefleri belirlenir ve proje tasarımı yapılır. Proje tasarımı, projenin ne şekilde yapılacağını, hangi aşamalardan geçileceğini ve ne zaman tamamlanacağını belirler.
 2. Proje ekiplerinin oluşturulması: Projenin yapılması için gereken ekipler oluşturulur. Proje ekipleri, projenin yapılması için gerekli olan tüm yetenek ve becerilere sahip olmalıdır.
 3. Proje yönetimi: Proje yöneticisi atanır ve projenin yapılması sırasında gerekli olan tüm yönetim faaliyetleri gerçekleştirilir. Proje yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını sağlar.
 4. Proje yapımı: Projenin tasarımına göre belirlenen aşamalar takip edilerek proje yapılır. Proje yapımı sırasında, proje ekipleri tarafından gerekli olan tüm işlemler gerçekleştirilir.
 5. Proje test edilmesi: Proje tamamlandıktan sonra, proje test edilir ve gerekli olan değişiklikler yapılır. Proje test edilmesi, projenin beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılır.
 6. Proje teslim edilmesi: Proje test edildikten sonra, proje müşteriye teslim edilir. Proje teslim edilmesi, projenin müşterinin kullanımına sunulması anlamına gelir.

Özel Yazılım Fiyatları Nedir, Nasıl Belirlenir?

Özel yazılım fiyatları, özel yazılım geliştirme işlemi yapılacak olan şirket veya birey tarafından belirlenir. Özel yazılım fiyatları, özel yazılımın ne kadar zaman alacağı, ne kadar maliyetli olacağı ve ne kadar zor olacağı gibi faktörlere göre belirlenir. Özel yazılım fiyatları, ayrıca müşterinin istediği özellikler ve işlevler de dikkate alınarak belirlenir.

Özel yazılım fiyatları, genel yazılım fiyatlarından daha yüksek olabilir, çünkü özel yazılım özel ihtiyaçları karşılamak için tasarlandığı için daha az yaygın olabilir. Ancak, özel yazılımın kullanımı bir şirketin veya bireyin işletme faaliyetlerini optimize etmesine ve rakiplerden ayrışmasına yardımcı olabilir, bu nedenle özel yazılım fiyatlarının yüksek olmasının bir anlamı olabilir.

Proje Büyüklüğü 1 Personel 2 Personel Ekip Çalışması
15 – 20 Sayfa 25.000 TL / 40.000 TL 40.000 TL / 60.000 TL 80.000 TL / 160.000 TL
20 – 40 Sayfa 40.000 TL / 80.000 TL 70.000 TL / 100.000 TL 150.000 TL / 200.000 TL
40 – 80 Sayfa 80.000 TL / 160.000 TL 100.000 TL / 200.000 TL 200.000 TL / 400.000 TL
80 ve Üzeri 150.000 TL ve Üzeri 200.000 TL ve Üzeri 400.000 TL ve Üzeri

Hangi Programlama Dilleri Kullanılır?

Bir özel yazılım geliştirme işleminde kullanılabilecek programlama dilleri, projenin amacına ve hedeflerine göre belirlenir. Genel olarak, aşağıdaki programlama dilleri özel yazılım geliştirme işlemlerinde sıklıkla kullanılır:

 1. C: C dilinde yazılmış yazılımlar, genellikle hızlı çalışır ve yüksek performans gerektiren işlemler için kullanılır.
 2. C++: C++ dilinde yazılmış yazılımlar, genellikle hızlı çalışır ve yüksek performans gerektiren işlemler için kullanılır. Ayrıca, C++ dilinde yazılmış yazılımlar C dilinde yazılmış yazılımlarla bütünleştirilebilir.
 3. Java: Java dilinde yazılmış yazılımlar, platform bağımsızdır ve çok yönlüdür. Java dilinde yazılmış yazılımlar, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamaları gibi farklı türde uygulamalar için kullanılabilir.
 4. Python: Python dilinde yazılmış yazılımlar, okunması ve anlaşılması kolaydır ve çok yönlüdür. Python dilinde yazılmış yazılımlar, web uygulamaları, veri madenciliği ve makine öğrenimi gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.

Bu programlama dilleri sadece birkaç örnektir ve özel yazılım geliştirme işlemlerinde kullanılabilecek diğer programlama dilleri de olabilir.

Sizi Arayalım