4A, 4B, 4C Nedir, Farkları Nelerdir?

4A, 4B, 4C Nedir, Farkları Nelerdir?

4A, 4B, 4C (1)

Sigorta, temelde bir güvence sağlama aracı olarak bilinir. Farklı sigorta türleri, çeşitli riskleri güvence altına alır. Örneğin, sağlık sigortaları sağlık harcamalarını, hayat sigortaları ise kaza ve sakatlıkları finansal olarak güvence altına alır. Bunların yanı sıra, işçilerin sosyal güvence altına alınmasını ve belirli şartları yerine getirmeleri durumunda emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayan sigorta sistemleri de vardır. Bu sistemler, genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanır ve çalışanlara hem iş hayatlarında hem de emeklilik dönemlerinde sosyal güvence sağlar.

Sigortalı bir işyerinde çalışıyorsanız, sigorta priminizin 4A, 4B veya 4C sigorta kollarından birine yatırıldığı anlamına gelir. Bu sigorta kolları şunları ifade eder:

  1. 4A Sigortası (SSK – Sosyal Sigortalar Kurumu): Çalışanlara genel sağlık sigortası, malullük sigortası ve yaşlılık sigortası kapsamında sosyal güvence sağlar. Çalışanlar, genellikle özel sektörde çalışırken 4A kapsamında sigortalıdırlar.
  2. 4B Sigortası (Bağ-Kur – Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu): Kendi işini yapanlar, esnaf ve sanatkârlar, çiftçiler ve serbest meslek sahipleri gibi bağımsız çalışanlar için sosyal güvence sağlar.
  3. 4C Sigortası (Emekli Sandığı): Kamu çalışanları için emekli maaşı ve diğer sosyal güvenceleri içeren bir sigorta kolu. Özellikle devlet memurları 4C kapsamında sigortalıdır.

Bu sigorta kolları, farklı çalışma koşullarına ve statülere sahip kişilerin sosyal güvencelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

4A, Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafından sağlanan sigorta kapsamını ifade eder. Genellikle özel sektörde çalışan işçileri kapsar. 4A sigortası, çalışanlara genel sağlık sigortası, malullük sigortası ve yaşlılık sigortası gibi çeşitli sosyal güvenceleri sağlar.

4A kapsamında sigortalı olan işçiler, düzenli olarak prim öderler ve bu primler karşılığında çeşitli sosyal haklardan yararlanırlar. Bunlar arasında sağlık hizmetlerinden faydalanma, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda tazminat alma, malullük veya yaşlılık durumunda maaş alma gibi haklar bulunur.

Özetle, 4A sigortası Türkiye’deki özel sektör çalışanlarının sosyal güvencesini sağlayan bir sistemdir ve SSK tarafından yürütülür. Bu sigorta kolu, çalışanların iş hayatlarında ve emeklilik dönemlerinde sosyal güvence altında olmalarını sağlar.

4B, Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur) tarafından sağlanan sigorta kapsamını ifade eder. 4B sigortası, kendi işini yapanlar, esnaf ve sanatkârlar, çiftçiler ve serbest meslek sahipleri gibi bağımsız çalışanları kapsar.

Bağımsız çalışanlar, 4B kapsamında sosyal güvenceye sahip olurlar ve bu kapsam altında prim öderler. Bu primler, sağlık hizmetlerinden faydalanma, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda tazminat alma, emeklilik hakkı kazanma gibi çeşitli sosyal hakları finanse etmek için kullanılır.

Özetle, 4B sigortası Türkiye’deki bağımsız çalışanların sosyal güvencesini sağlayan bir sistemdir. Bağ-Kur tarafından yürütülen bu sigorta kolu, kendi işini yapanlar ve diğer bağımsız çalışanların iş hayatlarında ve emeklilik dönemlerinde sosyal güvence altında olmalarını sağlar.

4C, Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde Emekli Sandığı kapsamını ifade eder. 4C sigortası genellikle kamu sektöründe çalışanları kapsar. Emekli Sandığı, devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, memur emeklileri ve bunların hak sahiplerini kapsar.

4C sigortası, çalışanlara emekli maaşı, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal güvenceleri sağlar. Bu sigorta kolu, kamu çalışanlarının iş hayatlarında ve emeklilik dönemlerinde sosyal güvence altında olmalarını sağlar.

Özetle, 4C sigortası Türkiye’deki kamu sektörü çalışanlarının sosyal güvencesini sağlayan bir sistemdir. Emekli Sandığı tarafından yürütülen bu sigorta kolu, devlet memurları ve kamu kurumlarında çalışanların iş hayatlarında ve emeklilik dönemlerinde sosyal güvence altında olmalarını sağlar.

4A, 4B, 4C Kimleri Kapsar?

4A, 4B ve 4C sigorta kolları Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde farklı çalışma gruplarını kapsar:

  1. 4A Sigortası (SSK – Sosyal Sigortalar Kurumu): Genellikle özel sektörde çalışan işçileri kapsar. Bu kapsam altında, işçilerin genel sağlık sigortası, malullük sigortası ve yaşlılık sigortası gibi sosyal güvenceleri sağlanır.
  2. 4B Sigortası (Bağ-Kur – Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu): Kendi işini yapanlar, esnaf ve sanatkârlar, çiftçiler ve serbest meslek sahipleri gibi bağımsız çalışanları kapsar. Bu kapsam altında, bağımsız çalışanların sosyal güvencesi sağlanır ve genellikle prim ödemeleriyle sağlık hizmetleri ve diğer sosyal haklardan yararlanırlar.
  3. 4C Sigortası (Emekli Sandığı): Genellikle kamu sektöründe çalışanları kapsar. Bu kapsam altında, devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, memur emeklileri ve bunların hak sahipleri sosyal güvence altına alınır. Emekli Sandığı, bu kişilere emekli maaşı, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal hakları sağlar.

Bu sigorta kolları, farklı çalışma statülerine ve sektörlere sahip kişilerin sosyal güvencesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu şekilde, işçilerin ve bağımsız çalışanların iş hayatlarında ve emeklilik dönemlerinde sosyal güvence altında olmaları sağlanır.

Sizi Arayalım