Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir, Nasıl Hesaplanır?

kkdf (1)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), Türkiye’de finansal işlemlerden alınan bir vergidir. KKDF, 1984 yılında yürürlüğe girmiş ve bankacılık sektöründe kullanılan fonlar üzerinden alınmaktadır. KKDF’nin temel amacı, bankaların ellerindeki kaynakları dışarıya çıkarmalarını engellemek ve yerel ekonomiyi desteklemektir.

KKDF’nin uygulama alanları arasında döviz alım-satım işlemleri, kredi kullanımı, mevduat hesaplarından para çekme gibi finansal işlemler bulunmaktadır. Örneğin, bir banka döviz alım-satım işlemi yaparken veya bir müşteri kredi kullanırken, bu işlemler üzerinden belirli oranlarda KKDF kesintisi yapılır.

KKDF’nin oranları ve uygulama alanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenir. Oranlar genellikle yüzde olarak ifade edilir ve farklı işlemler için farklı oranlar uygulanabilir. KKDF, bankaların ve finansal kuruluşların raporlama ve ödeme yükümlülükleri ile ilgili düzenlemelere tabidir.

KKDF’nin geliri, devletin genel bütçesine katkı sağlamak için kullanılır. Dolayısıyla, KKDF, kamu harcamalarının finansmanında bir kaynak olarak önemlidir. KKDF’nin uygulanmasıyla ilgili detaylar ve güncel oranlar, Türkiye’nin ekonomik ve mali politikalarına bağlı olarak zaman zaman değişebilir.

Özetlemek gerekirse, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), finansal işlemlerden alınan bir vergi olup, Türkiye’de bankacılık sektöründe kullanılan kaynakları ve döviz işlemlerini düzenlemek ve kontrol altında tutmak için kullanılan bir araçtır.

KKDF Nasıl Hesaplanır?

KKDF’nin hesaplanması, Türkiye’deki finansal işlemlerden alınan bir vergi olduğu için belirli bir formül veya hesaplama yöntemiyle gerçekleştirilir. KKDF oranları ve uygulama alanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenir ve düzenlenir. Bu nedenle, KKDF’nin hesaplanması için belirlenen oranlar ve ilgili düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Genel olarak, KKDF’nin hesaplanması için iki temel unsura dikkat edilir:

 1. KKDF Oranı:
  • KKDF’nin hesaplanması için ilk adım, ilgili finansal işleme uygulanacak KKDF oranını belirlemektir. Bu oranlar, TCMB tarafından düzenlenir ve zaman zaman güncellenebilir. Örneğin, döviz alım-satım işlemleri için farklı bir KKDF oranı uygulanabilirken, kredi kullanımı için farklı bir oran kullanılabilir.
 2. İşlem Tutarı:
  • KKDF’nin hesaplanması için ikinci adım, ilgili finansal işlemin tutarıdır. KKDF, genellikle işlem tutarı üzerinden uygulanır. Örneğin, bir döviz alım-satım işlemi için KKDF’nin hesaplanması, yapılan döviz tutarı üzerinden gerçekleştirilir. Benzer şekilde, bir kredi kullanımı durumunda, kullanılan kredi tutarı üzerinden KKDF hesaplanır.

KKDF’nin hesaplanması, genellikle işlem tutarı ile uygulanan KKDF oranının çarpılmasıyla yapılır. Bu şekilde elde edilen sonuç, KKDF olarak ödenecek tutarı temsil eder. Örnek olarak, bir döviz alım-satım işlemi için KKDF oranı %1 ise ve işlem tutarı 10.000 TL ise, KKDF hesaplama işlemi şu şekilde yapılabilir:

KKDF = İşlem Tutarı × KKDF Oranı KKDF = 10.000 TL × 0,01 KKDF = 100 TL

Bu hesaplama sonucunda, 10.000 TL tutarındaki döviz alım-satım işlemi için ödenecek KKDF tutarı 100 TL olacaktır. Ancak, KKDF’nin hesaplanmasıyla ilgili detaylar ve kullanılan oranlar zaman zaman değişebilir, bu nedenle güncel düzenlemeler ve oranlar dikkate alınmalıdır.

KKDF’nin Diğer Kuruluş Amaçları

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), Türkiye’de finansal işlemlerden alınan bir vergi olarak bilinir ve bu fonun temel amacı bankaların ellerindeki kaynakları dışarıya çıkarmalarını engellemek ve yerel ekonomiyi desteklemektir. Bununla birlikte, KKDF’nin diğer kuruluş amaçları şunlar olabilir:

 1. Döviz Kurlarını Sabitleme ve Kontrol Etme: KKDF, döviz alım-satım işlemlerinde uygulanan bir vergi olduğu için döviz kurlarını sabitleme veya kontrol etme amacı taşıyabilir. Döviz işlemlerinde KKDF’nin uygulanması, spekülatif hareketleri sınırlamak ve döviz kurlarını istikrarlı tutmak için bir araç olabilir.
 2. Yabancı Yatırımları Teşvik Etme: KKDF’nin belirli işlemlerden alınması, yabancı yatırımcıları yerel finansal piyasalara yönlendirmek veya yereldeki varlıkları artırmak için bir teşvik olarak kullanılabilir. Yabancı yatırımcıların yerel bankalarda döviz işlemleri yaparken KKDF ödemeleri, yatırımlarını desteklemek ve finansal sistemde likiditeyi artırmak için bir araç olabilir.
 3. Dış Ticaret Dengesini İyileştirme: KKDF’nin belirli döviz işlemlerinde uygulanması, dış ticaret dengesini iyileştirmek veya döviz talebini sınırlamak amacıyla kullanılabilir. Örneğin, ithalatı sınırlamak veya döviz çıkışlarını azaltmak için döviz alım-satım işlemlerinde KKDF’nin artırılması düşünülebilir.
 4. Uluslararası Rezerv Oluşturma: KKDF, bankaların ellerinde tuttukları dövizler üzerinden alındığı için, KKDF gelirleriyle uluslararası rezervler oluşturulabilir veya artırılabilir. Bu, ülkenin döviz rezervlerini artırarak dış ticaret ve ödemeler dengesini güçlendirmek için kullanılabilir.
 5. Bankacılık Sektöründe Denge Oluşturma: KKDF’nin belirli finansal işlemler üzerinden alınması, bankacılık sektöründe dengeli bir büyümeyi teşvik etmek ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla kullanılabilir. Örneğin, kredi kullanımını kontrol etmek veya döviz hareketlerini sınırlamak için KKDF’nin uygulanması düşünülebilir.

KKDF’nin bu tür kuruluş amaçları, Türkiye’nin ekonomik ve mali politikalarına bağlı olarak değişebilir ve KKDF’nin uygulanmasıyla ilgili kararlar genellikle yetkilendirilmiş kurumlar tarafından alınır.

Sizi Arayalım