Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Kullanılmayan yıllık izin

Kullanılmayan yıllık izin ücretinin hesaplanması, bir çalışanın işten ayrılması veya işverenin belirli bir dönemi tamamladığı halde izinlerini kullanmamış olması durumunda, bu izinlerin karşılığı olan paranın hesaplanması sürecidir. Türkiye’de bu hesaplama için bazı yasal kurallar bulunmaktadır.

İşte temel adımlar:

 1. Yıllık İzin Hakkının Belirlenmesi: Öncelikle, çalışanın yıllık izin hakkını belirlemek gerekir. Türkiye’de işçilerin yıllık izin hakkı, İş Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlenmiştir ve işçinin kıdemine bağlıdır. Örneğin:
  • 1-5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin süresi en az 14 gündür.
  • 5-15 yıl arasında çalışanlar için bu süre en az 20 gündür.
  • 15 yıl ve üzeri çalışanlar için en az 26 gündür.
 2. Ücretli İzin Süresinin Hesaplanması: Bir çalışanın kullanılmamış yıllık izin süresi, yukarıda belirtilen yasal izin süreleri ve çalışanın işte kaldığı süre göz önüne alınarak hesaplanır.
 3. Günlük Ücretin Hesaplanması: Çalışanın günlük brüt maaşı hesaplanır. Brüt maaş, çalışanın ücretine ek olarak yan haklar (primler, ikramiyeler, sosyal yardımlar) gibi ek gelirleri de içerir.
 4. Kullanılmayan İzin Ücretinin Hesaplanması: Kullanılmayan yıllık izin günlerinin sayısı ile günlük brüt maaş çarpılarak kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplanır. Sonuç brüt tutarı verir. Buradan vergi ve diğer kesintiler düşüldüğünde, çalışanın eline geçecek net tutar bulunur.

Bu adımların sonunda, çalışanın hak ettiği kullanılmayan yıllık izin ücretinin toplam tutarı belirlenmiş olur. Özetle:

 • Kullanılmayan yıllık izin gün sayısını belirleyin.
 • Çalışanın günlük brüt ücretini hesaplayın.
 • İzin günleri ile günlük brüt ücreti çarparak brüt toplamı bulun.
 • Vergi ve kesintileri düşerek net tutarı belirleyin.

Bu hesaplamanın doğru bir şekilde yapılması için işyerinin bordro uzmanı veya mali müşavirinden destek almak önemlidir. Ayrıca, her şirketin kendi iç düzenlemeleri ve iş sözleşmeleri olabilir, bu yüzden iş sözleşmesini ve şirket politikalarını kontrol etmek de önemlidir.

Kullanılmayan yıllık izin ne olur?

Sizi Arayalım