Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi

big-data

Big data olarak da isimlendirilen şirketler için büyük veri kullanma rehberi şirketlerin verimlilik analizleri için önemli bir referanstır. Büyük veri içeriğinde blog, inceleme araştırma, sosyal medya platformu üzerinden gelen veriler vardır. Müşteri hareketleri ve pazar araştırmalarının işlenip izlenmesi adına fazla veri bulunmaktadır. İyi bir analiz için bu verilerin hızla işlenmesi gerekir.

Alışılageldik yöntemler için  dataların işlenmesi zordur, uzun süre alır. Çeşitli araştırmaları ve bilgileri içeren  büyük veri kullanım alanları nelerdir?

  • Kamu hizmetleri, sosyal medyada yer alan fenomenler tüketici alışkanlıklarının izlenmesini sağlar.
  • Bankacılık sektöründe ise hesap sahiplerinin para giriş çıkışları görüntülenir, tüketici olarak izlediği davranışlar bankaların risk analizlerinde önemli bir veri niteliğindedir.
  • Tarım alanında ürün verimliliği için proje ekiplerinin organize edilmesi, tohumların kalitesi, toprağın kalite ölçümleri şeklinde, verilerin toplanması ile yapılan analizler örnek olarak verilebilir.
  • Sağlık sektöründe hastalıkların görülme oranı, hastalıkların evreleri, erken teşhisi şeklinde veriler analiz edilir. İlaç sektörlerinin ana veri kaynakları olan bu kayıtlar ile yeni ve hızlı tedavi yöntemleri geliştirir.

Birçok alanda işleyişi son derece kolaylaştıran büyük veri analizi, hızlı bir şekilde işlenerek tüm alanlarda analizlerin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi ve Endüstri

Büyük data verilerin yalnızca işlenmesi değil, bu verilerin endüstri ve diğer sektörleri bir sonuca ulaştırmasıdır. Robotların üretimi, yapay zeka, yarısından çoğu makineleşen fabrikaların bulunduğu dünyada fazlası ile veri akışı meydana gelmektedir. Şirketlerin yararı göz önünde bulundurulduğunda büyük  verinin avantajları nelerdir sorusu akıllara gelir.

  • Şirketler iş analizleri sonucu rekabet üzerine kurulu piyasalarda kendi sektöründe daha güçlü olabilir.
  • Büyük veri tüm sektörlere yeni bakış açıları kazandırır.
  • Bulut tabanlı veri depolama sistemi ile mekan ve zaman kısıtı olmadan veri paylaşımı yapılır, şirket maliyetlerini düşürür.

Büyük dataların analizi konusunda başarı sağlayan şirket oranı düşüktür, büyük verinin dezavantajı;

  • Verilerin analizi kolaylaştıran ya da zorlaştıran tarafları vardır, bunun ayırımının yapılması zordur.
  • Toplanan dataların güvenli olarak depolanması gerekir.
  • Verileri sağlıklı analiz edecek kalifiye işgücü gerekir.

Doğru analizler ile şirketler karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebilir. Gelişmiş bir ağ sistemi ile veri analizleri uygulanır, şirketler daha gelişmiş altyapılar kurmak üzere çalışmaktadır. Veri toplamak ve sağlıklı analiz için var olan büyük  veri  teknolojileri araştırılmaktadır. Sektörün alanında bulunan tüm alışkanlıklar, tüketici eğilimleri doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Toplanan datalar ancak bu şekilde etkin sonuçlar verebilmektedir.

Büyük datalar zamanında işlenip, doğru anlamlandırıldığında etkili sonuçlara ulaştıracaktır. Elde toplanan veriler, en yalın hali ile işlenerek karşılaştırılır. Büyük veriler müşteriler ile ilgili kapsamlı bilgi vermektedir. Böylelikle işletme çalışmaları daha faydalı ve büyüme yönünde ilerler.

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi Yönetimi

Sektör faaliyet alanları ticaretin globalleşmesi ile birlikte genişlemiştir. Faaliyetlere bağlı dataların işlenmemesi zorluklar getirir, büyük veri  yönetimi ile gelen veriler değişik şekilleri ile yönetilir. Verilerin düzgün işlenmesi ile analiz tam anlamı ile yapılabilir. Datalar, veri deposunda güvenli ve etkin bir şekilde işlenir. Büyük şirketler değişik datalara erişir, verimliliği artırmak için veri yönetim sistemlerinden faydalanır.

Elde edilen veriler arasında tutarsızlıklar ise veri yönetimi ile giderilir. Veri nitelikleri yönetim ile sağlıklı bir şekilde ölçülür ve verimlileştirilir. Mevcut olan ve yeni gelen veriler karşılaştırılır ve var olan ölçütleri karşılayıp karşılamadığı doğrulanır. Kalitesi düşük olan verilerin, sistem içerisinde olmasını engeller.

Firmalar gelecekleri ile ilgili kararlar alırlar. Şirketler için büyük veri kullanma rehberi kâr getiren planlamalara yönelirler. Veri deposu içeriğinde, tablo ve grafik şeklinde, belge, resimler bulunur. Veri analizi için işlemler, veri bütünleşmesi, analizler ve  depolanmasıdır.

Büyük veri yönetimi,  müşteri eğilimlerinin önemsendiği ve takip edilmesinin gerektiği satış, pazarlama, bankacılık faaliyet alanlarında bulunan sektörler de daha çok uygulanmaktadır. Özel sektör dışında, kamu alanında da büyük veri kullanımı artmıştır. İşletmelerin hukuki süreçlerinde de büyük veri kullanımdan faydalanılmaktadır. Somut verilere dayalı olduğundan herhangi bir tanıtım, reklam projesi için rahatlıkla bütçe ayrılabilmektedir.

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi ve Analiz

Şirketler analiz ettikleri verileri sayısız kaynaklardan edinirler.  Örneklendirecek olursak, müşterilerin bilgilerini içeren veri depoları, e-mailler, reklam çalışmaları, sağlık kayıtları, sosyal platformlardır. Bunların dışında endüstri cihazları, sensörlerden gelen verilerde data kaynakları arasındadır. Videolar da büyük veri örnekleridir ve sürekli veri akışı olur. Harici olarak gelen datalar ise trafik, hava durumu, mali piyasalardır.

Müşteri dataları toplanır ve analiz edilir. Büyük veri analizi çalışma şekli şu şekildedir. Firmanın ürün ve hizmetlerini rakip kuruluşlar ile memnuniyet, kâr açısından karşılaştırmak için müşteri eğilimleri araştırılır. Sosyal medya platformlarında, müşterilerin ürünlerle ilgili tüm yorumları takip edilir. Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve promosyon  çalışmalarını iyileştirmek için pazarlama analizi yapılır. Müşteri olumsuz ya da olumlu dönüşleri incelenerek ,müşteri hizmetlerinin maksimum olarak iyileştirilmesi için  duygusal analiz çalışmaları yapılır.

Büyük veri analizinde 5 adet veri bileşeni vardır. Bileşenler, değişik teknolojilerin değişik biçimlerde fazlası ile çeşitli verilerden oluşmasıdır. Şirketler için büyük veri kullanma rehberi ile firmaların risk oranları en aza indirgenir. Hız büyük veri,  dataların büyük bir hızda akışını ifade eder. Bu şekilde data işlenen işlem seçeneklerini de artırır. Volume veri, data hacminin genişlemesi ile var olan teknolojilerin bu verileri nasıl işleyip değerlendireceği yönündedir. Doğrulama veri, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliğinin üst düzeyde olması gerektiğini belirtir. Değer veri ise, kurum için işlenip analiz edilmesi güç ve zaman alan verilerin maksimum fayda sağlanmasıdır.

Sizi Arayalım