Fatura Nedir? Fatura Türleri Nelerdir?

Fatura Nedir? Fatura Türleri Nelerdir?

fatura-nedir

Yapılan bir iş ya da verilen bir hizmet karşılığında müşterinin ödemesi gereken miktarı ifade eden ve düzenlenmesi zorunlu olan belgeye fatura adı verilmektedir.

Fatura türleri çok çeşitlidir. Yapılacak olan alım satıma, işlem yapılan kuruma göre fatura türleri değişim göstermektedir. İşlem amacına, vergilendirmeye, ödeme zamanına ve gönderim yöntemine bağlı olarak fatura türleri gruplanabilir.

İşlem amacına bağlı fatura türleri:

Satış Faturası

Satılan bir mal veya hizmetin karşılığında düzenlenen fatura türü satış faturası olarak adlandırılır. Böylelikle yapılan satış belgelenerek resmileştirilmiş olur.

Satış Faturasında Yer Alması Gereken Bilgiler

 • Firma adresi
 • Faturanın seri ve sıra numarası
 • Firma ticari unvanı
 • Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • Hizmet veya ürünün adı, miktarı, fiyatı ve tutarı
 • Satılan hizmetin veya ürünün teslim tarihi ve irsaliye numarası
 • Faturanın düzenlenme tarihi

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura, satış faturası ve sevk irsaliyesi değeri taşıyan belgelere verilen isimdir.

İrsaliyeli Faturada Yer Alması Gereken Bilgiler

 • İrsaliyeli fatura ibaresi
 • İrsaliyeli faturanın seri ve sıra numarası
 • İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası
 • İrsaliyeli fatura düzenleyen kişinin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Malın/hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 • Malın/hizmetin nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası

Proforma Fatura

Teklif faturası olarak da bilinen proforma fatura, alıcıya düzenlenecek olan faturanın mali yükümlülüğü bulunmayan ön faturası olarak ifade edilir

Proforma Faturada Yer Alması Gereken Bilgiler

 • Düzenleyenin imzası
 • Malların ağırlığı, ebatları, miktarı
 • Sevkiyatın şekli
 • Teslim şekli
 • Mal veya hizmet cinsi
 • Mal veya hizmetin birim fiyatı, miktarı, tutarı
 • Satıcının ve alıcının ismi, unvanı, adresleri
 • Ödeme şekli
 • Proforma fatura ibaresi
 • Faturanın tarihi

İade Faturası

Bir alıcının satın aldığı malı iade etmesi durumunda düzenlenen yasal belge iade faturasıdır.

İade Faturasında Yer Alması Gereken Bilgiler

 • ‘İade Faturasıdır’ ibaresi
 • Satış faturasındaki seri numarası ve tarihi
 • İade edilen malın miktarı, birim bedeli ve toplam bedeli

Vergilendirmeye bağlı fatura türleri:

Tevkifatlı Fatura

Faturada yer alan KDV’nin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınan fatura türü tevkifatlı faturadır.

Tevkifat faturası düzenlenen kuruluşlar şöyledir:

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler ve tüm borsalar
 • Bankalar ve özel finans kurumları
 • Genel bütçeye dahil daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri katma bütçeli idareler, birlikler

Tevkifat yapılabilecek hizmetler Hangileridir?

 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri
 • Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat
 • Bakım ve onarım hizmetleri
 • Yemek servisi

ÖTV’li Fatura

Vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi hükmü kapsamında düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.

ÖİV’li Fatura

ÖİV (Özel İletişim Vergisi) mobil bilişim hizmetlerine uygulanan bir vergi türüdür.

Stopajlı Fatura

Hasılatın ilgililere ödenmesi sürecinde kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan vergiye stopaj denir.

Stopaj Hangi Ödemelerde Kesilir?

 • Kar payları
 • Serbest meslek ödemeleri
 • Kira ödemesi
 • Gider pusulası
 • Personele yapılan ücret ödemesi
Sizi Arayalım