İrsaliyeli Fatura Nedir?

İrsaliyeli Fatura Nedir?

irsaliyeli-fatura

İrsaliyeli faturanın ne anlama geldiği ile konumuza başlayalım!  Bir mal sevkiyatında hem fatura hem de sevk irsaliyesi olarak iki evrak göndermek yerine tek olarak hazırlanıp iletine faturaya irsaliyeli fatura denir. İrsaliyeli fatura düzenlendiğinde artık iki ayrı evrak hazırlanmasına gerek kalmaz, tek evrakla iş çözümlenir.

İrsaliyeli fatura ne işe yarar?

İrsaliyeli fatura zaman ve maliyet tasarrufu açısından avantaj sağlar. Sevk irsaliyesinde ve faturada bulunması gereken bilgiler bulunur.

İrsaliyeli faturanın hukuki niteliği nedir?

Bir malı teslim etiğinizde 7 gün içerisinde faturanın hazırlanması gerekir. Ancak bazı mükellefler bu haklarından vazgeçerek irsaliyeli fatura kullanma haklarını değerlendirmektedir.  .

İrsaliyeli fatura adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması mümkündür, 211 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu ile bu hak mevcuttur.  Bu yasa ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

İrsaliyeli faturada olması gereken bilgiler nelerdir?

İrsaliyeli faturayı düzenleye kişinin aşağıdaki bilgilere yer vermesi gerekir;

 • Adı soyadı,
 • Ticari unvanı,
 • İş adresi,
 • Bağlı olduğu vergi dairesi,
 • Hesap numarası
 • Alıcının adı soyadı,
 • Adresi,
 • Ticari unvanı,
 • Vergi dairesi,
 • Hesap numarası
 • Malın nereye sevk edildiği
 • Malın ya da hizmetin miktarı, cinsi, tutarı
 • İrsaliyeli faturanın düzenlendiği saat ve tarih
 • İrsaliyeli faturaya ait sıra ve seri numarası
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyen kişinin imzası
 • KDV oranı ve tutarı
 • İrsaliyeli fatura ibaresi
 • Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki
 • İrsaliyeli fatura nasıl düzenlenir?
 • İrsaliyeli faturada yer alması,

Tüm bu veriler atlanırsa irsaliyeli fatura geçersiz sayılacaktır. İrsaliyeli faturanın 1 asıl olması ve 2 örnek olacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Toplam 3 nüsha düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

İrsaliyeli faturanın 2 nüshasının görevi nedir? Yoklama ve denetimlerde ibraz edilmek üzere malı taşıyan araçtaki görevlinin ihtiyacıdır.

İrsaliyeli fatura kaç nüsha düzenlenir?

En az 3 nüsha düzenlenmelidir.  Aksi takdirde geçerli sayılmamaktadır.

İrsaliyeli fatura, fatura yerine geçer mi?

İrsaliyeli fatura, fatura yerine geçen bir belgedir. Aynı zamanda sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgileri de kapsadığından iki belgenin yapacağı işlemi tek belge de kapsamaktadır.

İrsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi olarak kullanılabilir mi?

Evet, e-Fatura Uygulaması ile kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik fatura da ne gibi bilgiler bulunur? Düzenleme tarihi, saat ve dakika olarak gösterilmelidir. Ayrıca irsaliye yerine geçer ibaresi bulunması halinde e-faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.

İrsaliyeli fatura, Sevk İrsaliyesi ile fatura arasındaki fark nedir?

Fatura

 • 2 nüsha halinde düzenlenir.
 • Faturada sevk bilgileri yer almaz.

İrsaliyeli Fatura

 • 3 nüsha halinde düzenlenir.
 • Faturada sevk bilgileri yer alır, sevk irsaliyesi olarakta kullanılır.
 • Malın nereye ve kime sevk edildiği bilgilerine İrsaliyeli faturada yer verilmelidir.

Sevk irsaliyesi

 • Sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenir.
 • Malın satışı gerçekleştikten sonra o malın alıcıya teslimatının yapılması için, teslimat aracında sevk irsaliyesi bulunmalıdır.
Sizi Arayalım