İYS Şikâyet Süreci Nasıl İşliyor?

ileti-yonetim-sistemi-iys

İYS Şikâyet Süreci Nasıl İşliyor?

6563 sayılı elektronik ticaret kanununa göre, ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak sureti ile gönderilebiliyor.  Ticari elektronik ileti gönderme koşullarını düzenleyen kanuna göre; onay yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Bununla birlikte, alıcı (vatandaş) isterse, ticari elektronik iletiyi almak istemediğinde red etme hakkına sahiptir.  Herhangi bir gerekçe de göstermek zorunda değildir.  Ve hizmet sağlayıcı bu şekilde gelişen bir durumda; 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorunluluğuna sahiptir.  .

Şikayet etme haklarını vatandaşlar İYS (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden kullanabilirler.

İYS’de Şikayet Süreci Nasıl İşler?

Şikayet başvuruları nereye yapılır? e-Devlet kapısı ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır.

Şikayetçinin şu bilgilerine ihtiyaç duyulur;

 • Şikayetçinin adı, soyadı ile imzası ve ikametgah adresi
 • tüzel kişi ise unvanı,
 • adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı soyadı ile imzası başvuruda olmalıdır.

İstenmeyen ticari elektronik iletilerle ilgili şikayet başvurularında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde, şikayetçinin;

 • C. kimlik numarası
 • Telefon numarası
 • Abonesi olduğu GSM operatörünün adı
 • İletiyi gönderenin numarası (bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi)
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati
 • İletinin içeriğinin tamamı
 • Şikayetçinin tacir olması durumunda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası yer almak zorundadır.
 • Varsa iletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.

Elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde, şikayetçinin;

 • C. kimlik numarası
 • Elektronik posta (e-posta) adresi
 • Şikayetçiye e-posta hizmeti sağlayan işletmenin adı
 • İletiyi gönderenin e-posta adresi
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati
 • İletinin içeriği
 • Şikayetçinin esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
 • İletinin bir örneği başvuruya eklenir.

Sesli arama yoluyla yapılan iletilerde, şikayetçinin;

 • C. kimlik numarası
 • Telefon numarası
 • Kullandığı GSM veya sabit hat operatörünün adı
 • İletiyi gönderenin numarası (bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı)
 • İletinin gönderilme tarihi ve saati
 • İletinin içeriği
 • Şikayetçinin esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.

Diğer elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının türüne bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir.

Şikayet başvurusu ne zaman yapılır?

Ticari elektronik iletinin şikayet başvurusunun gönderildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılması gerekir.

Şikayetçi eşi, çocuğu veya bir yakını adına şikayette bulunabilir mi?

Şikayetçi sadece kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin şikayette bulunmalıdır.

İstenmeyen Ticari Elektronik İletilerde Şikayet Süreci Nasıl Sonuçlandırılacaktır?

Şikayet edilenin sicile kayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunması halinde ne yapılır? Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce,  başvuru belgeleri ilgili il müdürlüğüne gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir.

İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgiliden temin edilerek incelenir ve sonunda şikayet sonuçlandırılır. Ancak gerekirse yerinde denetim yapma hakları bakidir.

Söz konusu şikayet ile ilgili  hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren 15  gün içinde teslim etmek zorundadır. Uzatmaya ihtiyaç olursa ancak bu süre en fazla 15  gün uzatılabilir. Bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgeler teslim edilmezse ne işlem yapılır? Şikayet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem uygulanır.

İl müdürlüğü, Hizmet Sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilemediği durumlarda işleyiş ne şekilde devam eder? İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep ederek işlemleri sürdürür.

İYS şikayet sürecinde denetim mekanizması nasıl çalışır?

Ticaret Bakanlığı hangi konularda yetkilidir? Hizmet Sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye yetkili olmalıdır.

 • Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, hangi yetkilere sahiptir;
 • Yönetmelik kapsamında her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye,
 • bunları incelemeye ve örneklerini almaya,
 • ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir.
 • yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve
 • gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
 • ticari elektronik iletileri gönderen hizmet sağlayıcı ve
 • aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri ilgili

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden her türlü belgeyi  istemeye yetkilidir.

İYS şikayetlerde idari yaptırımları uygulama

Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere karşı;  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanarak;

İdari para cezalarını vermeye, Hizmet Sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir.

Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmek zorundadır.

gereklibelge

İYS İş Ortağı Kimdir?

gereklibelge

İYS Şikâyet Süreci Nasıl İşliyor?

gereklibelge

İYS Başvuru Nasıl Yapılır?

Sizi Arayalım