Yevmiye Defteri Nedir?

Yevmiye Defteri Nedir?

Yevmiye-defteri

Yevmiye defteri, muhasebede en önemli dokümanlardan biridir.  Ticari tüm işlemlerin evraklar baz alınarak yazıldığı defterdir. Ve tarih sırasına göre, madde madde hazırlanır. İşlenen her evrak belgesinin olması gereklidir.  Evraksız hiçbir işlem yapılamamaktadır.

Yevmiye defterine yeni işe başlayan firmalarda; açılış bilançosu baz alınarak açılış kaydı gerçekleştirilir. Daha önceden işe devam eden firmalarda ise önceki dönem sonu bilançosunda yer alan veriler baz alınır.  Muhasebe büroları bilirler ki; ay sonlarında ya da dönem sonlarında verilen beyannameler yevmiye defterin de yer alan veriler ile uyumlu olmalıdır.

Yevmiye defterinin kanunen geçerli sayılması için gerekli olan koşul;  noterden onaylı olması şartıdır. .

Yevmiye Defteri Tutmak Şart Mı?

Evet, Resmi Gazete’de 19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 28502 Sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ kapsamında; gerçek veya tüzel kişi olması önem arz etmeden yapmak zorundadır. Her tacir Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ve Defteri Kebiri tutmakla yükümlü kılan tebliğe uymak zorundadır.

Yevmiye Defteri her taciri; kanuna göre aşağıdaki öğeleri açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır.

  • İşletmeler defterlerinde ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu,
  • Borç ve alacak ilişkilerini,
  • Her hesap dönemi içinde elde edilen sonuçları,

Ayrıca; Yevmiye Defterleri denetlendiğinde, işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir vermek zorundadır. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi bu defterler aracılığı ile izlenebilmelidir. İşletmenin muhasebesi ile ilgili ticari defterlere yapılacak kayıtlarda, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde yer alan kanuni usul ve esaslara uyulması şarttır.

Yevmiye defterine hatalı bilgi girilmesi durumunda ne yapılır?

Yevmiye defterlerinde, herhangi bir yanlışlık olması durumunda, muhasebe sistemine göre tashih yapılır. Hatalı yazılan bilginin üzeri karalanmadan sadece tek bir çizgi ile çizilir. Yanına hatasız şekilde doğru bilgi yazılır. Hatalı olan kayıtlar kesinlikle silinmez, üzeri tam olarak karalanmaz. Ayrıca hatalı olan sayfa koparılamaz. Aksi halde cezai yaptırımlar söz konusudur.

İşlemler kaç gün içinde yevmiye defterlerine kaydedilmelidir?

Yevmiye defterine yazılacak işlemler günlük olarak tutulmalı veya en geç 10 gün içinde deftere kayıt yapılmalıdır. Muhasebe fişlerine göre kayıt yapan firmalarda ise en geç 45 gün için kaydedilmelidir.

Yevmiye defterlerinin saklanma süresi kaç yıldır?

Yevmiye defterinin saklanma süresi, (TTK) Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıldır. (VUK) Vergi Usul Kanunu’na göre izleyen yıldan başlayarak 5 yıl süre ile saklanması gerekmektedir.

Yevmiye Defterinde olması gereken bilgiler nelerdir?

  • Sıra numarası
  • Tarih
  • Alacaklı hesap
  • Borçlu hesap
  • Tutar
  • Belge yazılmalıdır

YEVMİYE DEFTERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULUYOR

e-Dönüşüm’le beraber “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” e-Defter sistemiyle, GİB’in belirlediği standartlara uygun bir şekilde elektronik ortamda düzenlenerek, pratik ve hızlı bir şekilde GİB’e iletiliyor.

Maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’in e-Defter uygulamasıyla düzenlenmesi sayesinde iş gücünden ve maliyetlerden tasarruf sağlanıyor. Söz konusu evrakların basılması, noter tasdiki, kâğıt masrafı, arşivleme vs. gibi iş yükü ve masraflar ortadan kalkıyor.

Sizi Arayalım