Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

konkordato-nedir

Kısaca iflas anlaşması olarak nitelendirebiliriz. Konkordato şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklarıyla yapılan anlaşmadır. Bir nevi sözleşme diyebiliriz, batmak üzere şirket ya da kişilerden, alacaklı kişilerin belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Çok mu karışık oldu? Kısaca güzel dilimizde iflâs anlaşması iflas anlaşması olarak geçer.

Borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlayarak küçük küçük geri almasıdır. Karşıklı tavizler verilerek yapılan anlaşmaya bir nevi borç yapılandırılması diyebiliriz.

Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen birçok kişi var.  Özellikle bu konuda pandemi büyük etken olmuştur. Pandemi ve diğer sebepler ile ( piyasa şartlarıyla, işlerin bozulması vb ) ödeme sıkıntıları yaşanmaktadır. Hatta vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlular için bir kurtarıcıdır. Borçlu kişilere vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde tanımlanabilmektedir.

Konkordato ile şirket iflas vermeden hayatına devam edebilmektedir. Borçlu, borcun %50’sini veya en az 2/3’üne denk gelen tutarını ödeme planına alır.

Konkordato İçin Nereye Başvurulur?

 • Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne başvuru yapılabilmektedir.
 • Borçlunun (İflasa tabi olan şirketlerde) muamele merkezindeki mahkeme;
 • Merkezi yurt dışında olan şirketlerden biri ise; ülkemizdeki şubelerinin bulunduğu yerdeki mahkemelerce,
 • Birden fazla şubesi olan şirketlerin işleyişi; merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yapılarak sorun çözümlenir. .
 • Eğer şirket iflasa durumu yok ise; yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur.

Ve işleyiş bu şekilde başlamaktadır.

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

 • İflasa tabi olsun ya da olmasın tüm borçlular iflâs anlaşması talebinde buluna bulunabilir.
 • İflas talebinde bulunabilecek, alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunma hakkına sahiptir. .

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Az önce belirttiğimiz mahkemelere başvuru sonrası mahkeme belgeleri kontrol ederek tam olduğundan emin olur. Sonrasında geçici mühlet kararı verir ve borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli olan tüm tedbirleri alır. Mahkeme geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve basın ilan kurumunun resmi ilan portalında duyurulur.

Konkordato Bölümleri Nelerdir?

 • Bölümden oluşmaktadır.
 • Adi Konkordato
 • İflastan Sonra Konkordato
 • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
 • Kooperatiflerin ve Sermaye Şirketleri nin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,

Alacaklıların konkordato’dan nasıl haberi olur?

İlanın bir sureti adresi bilinene alacaklıya posta ile iletilir.

Konkordato süresi ne kadardır?

Borçlu talebi ile ilgili belgelerin sunumu şartı ile mahkeme 3 geçici mühlet verecektir.  Gerekli görülürse süre 2 ayda bir uzatılarak 5 aya çıkarılacaktır.

Sizi Arayalım