XML Nedir? Özellikleri Nelerdir?

XML Nedir? Özellikleri Nelerdir?

xml-nedir

XML yani Extensible Markup Language terimi Türkçeye Genişletilebilir İşaretleme Dili olarak çevrilebilmektedir. Genel bir tanımını yapmak gerekirse XML, hem insanlar hem de bilgi işletim sistemleri tarafından rahatlıkla okunabilecek dokümanlar oluşturulabilmesini sağlayan bir işaret dilidir.

İnternet siteleri oldukça basit bir sisteme sahip gibi gözükmekle birlikte esasında oldukça teknik ve karmaşık bir sisteme sahiptir. İnternet platformunda veri alışverişi en önemli ve temel hususlardan birisidir. Veri alışverişi başlangıçta el ile ayarlanan ayarlara bağlı olarak sağlanmıştır. Bu durum elbette birçok farklı sorunu beraberinde getirmiştir. Günümüzde ise veri alışverişinin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi işaret dilleri ile sağlanmaktadır. XML bu işaret dillerinden birisidir.

XML Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

XML kullanım amacı, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi temelde veri alışverişini hızlandırmaktır. İnternette veri alışverişine konu olan öğelerin büyük bir kısmı, kendi formatlarının dışında veri özelliklerini koruyamamaktadır. Bu durum veri alışverişinde yavaşlamaya neden olmaktadır. XML ise ortak bir meta alanı oluşturarak verilerin hızlı sorgulanmasını sağlamakta veri alışverişine imkan tanımaktadır. Bu açıdan günümüz dünyasında olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğu söylenebilmektedir.

XML’nin Faydaları Nelerdir?

XML’nin yararları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Esnek internet uygulamalarının geliştirilmesini sağlamaktadır.
 • Verilerin değişik görünümlerinin veri alışverişi ile alınabilmesini sağlamaktadır.
 • Veriler üzerinde yerel hesaplamalar yapılmasına olan tanımaktadır.
 • Açık standartlar sunmaktadır.
 • Farklı uygulamaların içerisinde yer alan verileri tanımlamak için kullanılabilmektedir.
 • Değişen verilerin güncellenmesini sağlayan bir teknolojidir.

XML Özellikleri Nelerdir?

XML özellikleri, XML’nin tam olarak anlaşılabilir olması için göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husustur. Buna göre XML özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Hiyerarşi temelli işaretleme dillerinden birisidir.
 • XML dokümanların internet üzerinde tanımlanmasını kolaylaştırmaktadır.
 • Program yazmayı kolaylaştıran bir dildir.
 • XML internet verilerinin depolanmasını ve iletilmesini sağlamaktadır.
 • XML dilinin temelleri SGML’den gelmektedir. Bu dil ile SGML internet üzerinde kullanılabilir hale gelmektedir.

HTML ile XML Aynı Şey Midir?

HTML ile XML dillerinin aynı şey olduğu söylenememektedir. HTML hemen herkesin çok iyi bildiği bir işaret dilidir. XML’yi HTML üzerinden tanımlamak gerekirse, çok daha gelişmişi olduğu söylenebilmektedir. Ancak aralarında bazı temel farklar bulunmaktadır. Bu farklar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • XML’nin hiyerarşi temelli bir işaretleme dili olması açısından HTML ile oldukça benzerlik gösterdiği söylenebilmektedir. Ancak sağladığı faydalar noktasında HTML’den ayrılmaktadır.
 • XML’nin HTML işaret dilinden ayrılmasını sağlayan bir diğer önemli özelliği ise etiket kullanımı konusunda kendini göstermektedir. XML teknolojisinden etiketler el ile belirlenmektedir.
 • HTML, normal belgeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. XML dilinin ise geliştirilme sebebi verilerin tanımlanmasını ve farklı ortamlara aktarılmasını sağlamaktır. Bir nevi HTML teknolojisinin tamamlayıcısı olduğu söylenebilmektedir.
Sizi Arayalım