Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı Fatura Nedir?

tevkifatli-fatura

Tevkifat, ücret konusunda kesintiler manasına gelmektedir. Bu sözcük vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme ya da kesinti yapma anlamına gelir ve mükellefler için iyi bir haber değildir.  .Sonuçta kimse fazla ücret ödemek istemez, değil mi?

Tevkifatlı fatura nedir?

Tevkifatlı fatura dendiğinde normal veya irsaliyeli faturadan farklı bir şey düşünmeyin.  Aynı şey olmasa da çok benzerdir. bir farkı yoktur. Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran tek özellik nedir? Aslında basit, faturaya konu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır, diyebiliriz.

Gelir vergisi tevkifatı nedir?

Aslında karmaşık gibi görünse de oldukça basittir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sıralanan gelir türleri üzerinden incelersek; aynı yasada bulunan ve belirlenen kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak anılır.  Oranlar konusunda bilgi edinmek isterseniz. Tüm detaylara; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tevkifatlı fatura nasıl hazırlanır?

Tevkifatlı fatura hesaplamadan önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden oranlara ulaşmalısınız. Çünkü tevkifat oranlarının değişiklik gösterdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Tevkifatlı faturanın talep edilmesi durumunda, uygulanacak olan oranın netleştirilmesi gerekir. Örnek üzerinden gidecek olursak;

Tevkifatlı fatura hesaplama örneği

Yürürlükte bakanlar kurulu tarafından belirlenen gelir türleri üzerinden; 5/10, 9/10 gibi tevkifat oranı aralıkları bulunur.

Hesaplama örneği;

200 türk lirası tutarı olan bir satış faturası

 • Faturaya yansıyacak KDV oranı nedir? %18
 • KDV tutarı bu durumda 36 türk lirası
 • Genel fatura toplamı: 236 türk lirası

Bu durumda satıcı unvanı ile 36 türk lirası KDV ödemeniz gerekir. Bu durumda tevkifat yapılması söz konusu oldu ise; kullanılan oran 5/10 ise 18 türk liralık KDV tutarının 18 türk liralık kısmı tevkif edilmiş olur. Yani ödeme sorumluluğu alıcıya geçer. Faturanın genel toplamı sizin için ne olur? 236 türk lirasından, 218 türk lirasına düşer.

Tevkifat türleri nedir?

Tevfikat türleri kaça ayrılır? Gelir vergisi tevkifatı ve KDV tevkifatı ikiye ayrılır. Önceden tanımlanmış gelir vergisi tevkifat oranlarının ve KDV tevkifat oranlarının detaylı bilgisine ulaşmak kolay!  Mali müşaviriniz ile görüşmeniz yeterlidir.

Kimler tevkifat yapar?

 • Genel bütçeye dâhil daireler,
 • katma bütçeli idareler,
 • il özel idareleri,
 • belediyeler,
 • köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tevkifat Uygulaması sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Tevkifat uygulanabilecek işlemler neler?

Her ürün ya da hizmetin satışında tevkifat işlemi uygulanır mı? Hayır, gelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri kapsamında tevkifat olabilir.

Tevkifat yapılabilecek başlıca işlemler:

 • Bahçe, çevre, temizlik hizmetleri,
 • Bazı yapım işleri ve bunlarla ilişkili mimarlık mühendislik hizmetleri,
 • Teçhizat, demirbaş, makine ve taşıt gibi kalemlerin tamiratı,
 • Bakım, onarım hizmetleri,
 • Danışmanlık, denetim ve yapı denetim hizmetleri,
 • Yemek servisi hizmetleri.
Sizi Arayalım