Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

basit-usulde-vergi

Basit Usulde Vergi dendiğinde mükellef olma şartları aklımıza gelir ve vergilendirmenin sizlere getireceği avantajlar, basit usul vergilendirme kapsamında izlenmeniz gereken prosedürler gibi birçok düşünce daha aklınızı doldurur.  Strese girmenize gerek yok aşağıda ihtiyacınız olan tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.

Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti bakımından ikiye ayrılırlar. İkisinin arasındaki farkları aşağıda listelemeye gayret ettik;

 • Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar,
 • Ticari kazançlarının vergisini öder.
 • Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar.
 • KDV,
 • Gelir vergisi,
 • Stopaj vergisi öder

Her iki usulde de ödenmesi gereken sabit bir rakam bulunmuyor ancak bu noktada ödenecek vergi tutarı elde edilen kazanca göre belirlenebilir.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

Az önce bahsettiğimiz şekilde bu usule tabi olmak mükelleflere bazı avantajlar sağlamaktadır. Bu Basit Usulün avantajlarından yararlanabilmek istiyorsanız Gelir Vergisi Kanununda belirtilen Genel ve Özel Şartlara topluca sahip olmalısınız.

 • Kendi işinde çalışmalısınız ya da bulunmalısınız.
 • İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine aitse emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının 2020 yılı için belli rakamları geçmemesi gerekir. Örneğin büyükşehirlerde 11.000 türk lirasını, diğer yerleşkeler içinse ise 7.000 türk lirasını aşmaması gerekiyor.
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri sebebi ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak şartlardan biridir.

Basit Usule Tabi Olmanın Bazı Özel Şartları Vardır;

Alım Satım işi ile uğraşanlar için belli rakamları aşmamaları önemlidir.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllık için alım tutarlarının;

 • 2020 yılı için 140.000 türk lirası veya yıllık satış tutarının 220.000 türk lirasını aşmaması gereklidir.
 • Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının 2020 yılı için 70.000 türk lirasının aşmaması gereklidir.
 • Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hâsılatı toplamının 2020 yılı için 140.000 türk lirasını aşmaması gereklidir.

Basit Usul Mükellefi Olmanın Sağladığı Kolaylıklar

 • Yasal muhasebe defteri tutma zorunluluğu bulunmaz.
 • Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmaz.
 • Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname vermesi gerekmez.
 • Üç aylık dönemlerde geçici vergi vermez.
 • Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.
 • KDV Beyannamesi vermez.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur ancak eğer mükellefler isterse kayıtlarını kendileri tutabilir ya da mali müşavirlere de tutturabilirler.
 • Ticari kazançlarına yıllık 11.000 türk lirası indirim yapılmaktadır.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.

Basit Usule Tabi Mükellefler için Defter Beyan Sistemi

Son durum artık 486 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile basit usule tabi mükelleflere Defter Beyan Sisteminin kullanımı zorunluluğu getirildi. Yine aynı tebliğe göre; alış ve giderleri ile satış ve hâsılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları defter beyan sistemi üzerinden yapılması zorunluluğu getirildi.

Basit usule tabi mükellefler sisteme başvuru yaparak kullanabilirler;

 • Aralarında Defter Beyan Sistemi Kullanım ve Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri meslek odaları aracılığıyla,
 • Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzaladıkları mali müşavirler aracılığıyla,

Sisteme giriş şifresi nasıl temin edilir? Mükellef veya yerine yetkilendirdiği kişi tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesinden kapalı zarf içinde temin edilebiliyor.

Sizi Arayalım