E-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu

serbest-meslek-makbuzu

E-SMM yani Serbest Meslek Makbuzu nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması zorunlu kılınan makbuz il ilgili tüm detayları aşağıda iletmeye çalıştık. E-SMM, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasına e-Serbest Meslek Makbuzu denir.

1 Ocak 2018 tarihi itibari ile isteyen serbest meslek erbapları uygulamaya dâhil olabilir. Mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilâtları için önceden kâğıt olarak hazırladıkları makbuzları, artık elektronik ortamda düzenleyebiliyorlar.

E-SMM, muhatabının talebi doğrultusunda;

 • Elektronik veya kâğıt ortamda iletilebilir,
 • Elektronik ortamda muhafaza etmek mümkündür. Bu sebeple Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlamaya büyük kolaylık sağlar. .

E-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kimlere zorunludur?

E-Serbest Meslek Makbuzu kimler için zorunludur? Aşağıda sizler için sıraladık; Serbest meslek erbabı olup; hukuk, muhasebe, tıp, denetim, mimar, mühendislik vb. alanlarında,

 • Vekil,
 • Danışman,
 • Müşavir,
 • Denetçi,
 • Bilirkişi,
 • Arabulucu,
 • Aracı,
 • Tabip,
 • Mimar,
 • Mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
 • Serbest meslek erbaplarından 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam edenler, 1 Haziran 2020 tarihine kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp geçmek zorundadır.
 • Serbest meslek erbaplarından 1 Şubat2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp geçmek zorundadır.
 • E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
 • Özetlemek gerekirse tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.

E-Serbest Meslek Makbuzu kısa adı ile e-SMM’ nin özellikleri nelerdir?

213 sayılı VUK hükümlerine göre Serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak düzenleme yapılır.

 • E-SMM, kâğıt olan serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir
 • Elektronik ortamda hazırlayarak dilerseniz yine kâğıda basılı olarak iletilebilirsiniz.
 • Dijital olarak muhafaza ve ibraz edebilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanabilir.

E-Serbest Meslek Makbuzu düzenlerken bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

 • Serbest meslek erbabı olan kişinin; adı, soyadı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası,
 • Müşterinin; adı, soyadı ya da unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,
 • Alınan ücret tutarı, KDV ve para üzerinde herhangi bir kesinti varsa detaylı olarak yazılması gerekir.
 • Belge numarası,
 • Belgenin düzenlenme tarihi, saati ve dakikası yer alır
 • Gerekli görüldüğü takdirde notlar ile farklı bilgilere de yer verilebilir.

E-Serbest Meslek Makbuzu ya da e-SMM yararlanma ve başvuru yöntemleri?

Özel Entegratörler aracılığıyla;

Gelir İdare Birimi Portalı aracılığıyla

Kendi sunucularınız üzerinden GİB’e yani Gelir İdare Birimi’ne direkt entegre olarak

E-Serbest Meslek Makbuzu yani e-SMM sistemine geçiş yapmak için mali mühür gerekiyor mu?

 • E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak için e-İmza veya mali mühür almanız gerekmektedir.

Mali Mühür firmanın kaşesinin elektronik halidir denebilir.  Kamu Sertifikasyon Merkezinin web sitesi üzerinden başvuru yapılarak alınır.  TÜBİTAK tarafından üretilen mühür, e-Fatura başvurusu için gerekli kılınmıştır.

Şahıslara verilen elektronik imzaya e-imza denir. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan temin edilebilmektedir.

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçişin avantajları nelerdir?

 • E-Serbest Meslek Makbuzu veri kaybının önlemektedir.
 • Maliyet avantajı sağlar; Baskı, arşivleme, depolama, kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır.
 • Yanlış kesilen faturaların iptali hızlı ve kolay sağlanır.
 • Hatalı işlemler, iade ve ret süreçleri elektronik olarak kolay ve hızlı şekilde yönetilir.
 • Hatalı işlem yapma riski minimuma iner, çünkü sistem tarafından denetlenirsiniz.
 • E-Mail ve Sms ile alıcıya göndermeniz zaman tasarrufu sağlar.
 • E-SMM raporu hızlı ve kolayca oluşturulur. Çalışanlarınıza verimlilik kazandırır.
 • İşlemler güvenli ve kolay bir şekilde yapılır, bu en önemli özelliklerinden biridir.
 • Zamandan tasarruf sağlar,
 • E-Serbest Meslek Makbuzu 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklanabilir. Dolayısıyla arşiv ve depolama maliyetleri azaltır.
 • Kâğıt kullanımını azaltır, hem maliyetleri düşürür hem de çevreyi korumaya yardım eder.

E-SMM uygulamasını kullanmak için e-Faturaya kullanmak zorunlu mudur?

Hayır, e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak için e-Fatura kullanmak zorunlu değildir.

E-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) alıcısına nasıl iletilebilir?

E-SMM alıcının isteği doğrultusunda; elektronik ortamda veya ıslak imzalı kâğıt çıktısı alınarak iletmek mümkündür.

Kesilen e-Serbest Meslek Makbuzu İptal Edilebilir Mi?

E-Serbest Meslek Makbuzu iptal edilebilir. İptal edildikten sonra e-Serbest Meslek Makbuzu, iptal edildiği tarih üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmek zorundadır. . Tüm makbuzlar günlük olarak bildirilmek zorunda olduğundan, iptal edilen makbuz da aynı şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir.

Sizi Arayalım