e-Fatura Nedir?

e-Fatura Nedir?

e-fatura-nedir

2020 yılı, e-dönüşüm uygulamalarına zorunlu geçiş açısından öncülük eden yıllardan biri oldu. Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı kısa ismi ile GİB, 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Genel Tebliğ ile ilgili büyük değişikliklere gitti. Ve e-dönüşüm uygulamalarının kapsamını hem uygulama olarak hem de mükellefler olarak büyüttü.

2020’de E-Fatura Uygulaması

2021 yılına girmek üzereyken e-fatura uygulaması hakkında ne diyebiliriz! Çağımız teknoloji çağı ve doğaya zarar vermeden geliştirilen uygulamalar hızlı ve güvenli yapısı ile tercih ediliyor.  E- fatura uygulaması satıcı ile alıcı arasında güvenli, hızlı ve tasarruflu standart bir sistem oluşturmaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB’in yayımladığı tebliğe göre:

e-fatura uygulamasına zorunlu geçiş ile ilgili, GİB 2018-2019 yılını baz aldı gibi görünüyor.  2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 5 Milyon türk lirası ve üzeri olan mükellefleri 1 Temmuz 2020 itibarı ile e-fatura uygulamasına zorunlu geçişi sağladı.

Diğerleri için bizim araştırmalarımıza göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla ilgili olarak;

 • Vergiye uyum düzeyi düşük ya da riskli mükelleflere
 • Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına

Yazılı bildirimle en az bir aylık süre vermek suretiyle e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

2020’de – 2021’de E-Defter Uygulaması

E-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterler ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır.

 • Standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanacak,
 • Basım yapılmadan, kaydedilecektir.
 • Bu hukuki ve teknik düzenlemeler sonucunda ilgililer için ispat aracı olarak kullanılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının, GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre:

E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde aynı zamanda e-defter uygulamasına geçmeleri de gerekiyor.

 • 2018 yılı hâsılatı 10 milyon türk lirası ve üzeri olan mükellefler e-deftere geçişlerini tamamladılar.
 • 2018 ya da 2019 yılı hâsılatı 5 milyon türk lirasının geçen mükellefler e-defter uygulamasına geçişlerini tamamladılar.

2020’de E-Arşiv Fatura Uygulaması

E-arşiv fatura uygulaması çok pratik ve hızlı bir uygulamadır. Dijital ortamda hızlıca fatura oluşturabilirsiniz. Ve e-faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere en hızlı ve pratik şekilde elektronik fatura gönderebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı tebliğe göre:

 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların;

1 Ocak 2020 itibariyle e-arşiv uygulamasına geçmesi zorunlu tutulmuştur.

 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının;

1 Ocak 2020 itibariyle e-arşiv uygulamasına geçmesi zorunlu tutulmuştur.

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hâsılatı) 5 Milyon türk lirası ve üzeri olan mükellefler için;

GİB tarafından verilen tarihe istinaden takip eden, hesap dönemi başından itibaren e-arşiv fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçecekler.

 • E-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükellefler için uygulama şu şekildedir. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturalar için, vergiler dâhil toplam tutarının 50.000 türk lirasının aşması halinde aşağıda uygulama geçerli olacaktır.

Söz konusu faturaların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portalı (Gelir İdaresi Başkanlığı Potalı) üzerinden e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilecektir.

Sizi Arayalım