NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

nace-kodu

NACE kuruluşları iş faaliyetlerine göre gruplandırır. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa düzeyinde ve genel olarak, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırması (ISIC ) ile uyumlu olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. Yeni NACE’ye geçişle ilişkili benzer ekonomik faaliyetlerin tanımlanması ve gruplandırılmasındaki değişiklik, zaman serilerinde istatistiksel bir kırılma anlamına gelir. Peki Nace kodu nedir, ne işe yarar?

Özetleyecek olursak; NACE kodları, firmaların üretim, üretim faktörleri (işçilik, hammadde, enerji vb.), Sabit sermaye oluşturma işlemleri ve finansal işlemlerine ilişkin istatistiklerin derlenmesine temel teşkil eden Avrupa Birliği içindeki ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırmasını temsil eder.

NACE sınıflandırması 2008’de bir aldı ISIC (Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına) türetilmesi, son revizyon (Rev. 4) Birleşmiş Milletler, istatistiksel organları tarafından tanıtılan ekonomik ve sınai faaliyetlerin sınıflandırma uluslararası sistemidir.

NACE Kodu Nasıl Okunur?

NACE kodu, hiyerarşik, dört seviyeli bir yapı içinde alt bölümlere ayrılmıştır. En üst düzeydeki kategorilere bölümler denir. Kodun ilk iki rakamı bölümü tanımlar, üçüncü rakam grubu tanımlar ve dördüncü rakam sınıfı tanımlar.

Bölüm Q
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Bölünme 86
İnsan Sağlığı Faaliyetleri
Grup 86.2
Tıp ve Diş Hekimliği Uygulama Faaliyetleri
Sınıf 86,23
Diş Hekimliği Faaliyetleri

NACE Kodu ne için kullanılır?

NACE, Avrupa Birliği’nde (AB) 1970’ten beri geliştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitli istatistiksel sınıflandırmalarını belirtmek için kullanılan kısaltmadır. NACE,  üretim, istihdam, ulusal hesaplar  gibi ekonomik istatistik alanlarındaki ve diğer istatistiksel alanlardaki ekonomik faaliyete göre;  çeşitli istatistiksel verilerin toplanması ve sunulması için bir çerçeve sağlar.

  • NACE temelinde üretilen istatistikler önemlidir. Tüm Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırmalara destek olur. NACE’ nin kullanımı Avrupa istatistik sisteminde zorunludur.
  • Entegre sistem, farklı istatistiksel alanlarda ( ISIC, CPC, HS, CPA, CN ve PRODCOM) üretilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğine izin verir
  • Kayıt amaçlı olarak Çevre Yönetim Sistemleri başvuru formuna kuruluşunuzun faaliyetlerinin bir NACE kodu açıklamasının eklenmesi gerekmektedir.
  • Hedef kitlenizi NACE kodlarını kullanarak filtrelemek, hedef pazarınızı sektörler, şirket boyutları ve coğrafi alanlar arasında belirlemenin etkili bir yoludur.
  • NACE kodları, Avrupa Ekonomik Faaliyetler Sınıflandırması anlamına gelir. Bu, iş faaliyetlerini sınıflandırmak için Standart Endüstri Sınıflandırması (SIC) ve Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemine (NAICS) benzer bir işleve benzer bir Avrupa endüstri standardı sınıflandırma sistemidir.
  • NACE kodlarını kullanmanın ilk ve en belirgin avantajı, satış çabalarınızı henüz aşina olmayabileceğiniz belirli sektörlere, alt sanayilere, endüstri dallarına hedeflemenize izin vermeleridir.
  • Şimdiye kadar ideal müşterinizin kim olduğuna dair bir fikriniz olabilir, ancak ürünlerinizi belirli sektörlere ayırmak, bu sektörlerden hangisinin ideal müşterilerinizi en iyi temsil ettiğini belirleyebilir.
  • Veri güvenliği aracı sunan bir BT şirketi; ürün özellikleri GDPR yönetmeliğine göre geliştirir.

ISIC ile ilişki

ISIC ve NACE, en yüksek seviyelerde tam olarak aynı öğelere sahiptir, burada NACE daha düşük seviyelerde daha ayrıntılıdır

Uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak için, NACE’ nin AB içinde kullanımı için oluşturulan tanımlar ve yönergeler ISIC’in girişinde yayınlananlarla tutarlıdır.

NACE Kodlarını kullanan ülkeler

AT Avusturya IE İrlanda
BE Belçika O İtalya
BG Bulgaristan LT Litvanya
CY Kıbrıs LU Lüksemburg
CZ Çek Cumhuriyeti LV Letonya
DE Almanya MT Malta
DK Danimarka NL Hollanda
EE Estonya PL Polonya
EL Yunanistan PT Portekiz
ES İspanya RO Romanya
FI Finlandiya GD İsveç
FR Fransa Slovenya
İK Hırvatistan SK Slovak cumhuriyeti
HU Macaristan İngiltere Birleşik Krallık

 

Sizi Arayalım