Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar Beyanname Nedir?

muhtasarbeyanname

Muhtasar Beyanname, vergi dairesine beyan edilmesi gereken bir belgedir. İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer şahıslarca, kesilen vergilerin matrahlarıyla beraber beyan edilmesi  gereken evrak diyebiliriz.

Bu beyanname şeklinde stopaj usulü vergilendirme söz konusu olduğundan; vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenmektedir. Bu beyanname gelir vergisi beyanlarından biri olarakta geçer.  .

Örnek üzerinden ilerlersen çok daha iyi olacaktır. Çalışan maaş ödemesinde bordro tanzim edilirken, kişiye maaş ödemesi yapılmadan evvel kesintiler uygulanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri .brüt tutar üzerinden yapılır. Kesintiler Muhtasar Beyanname ile beyan edilerek devlete ödenir.

Muhtasar Beyannameyi kimler verir?

 • Kamu idare ve kuruluşları
 • İktisadi kamu kuruluşları
 • Yatırım fonu yönetenler
 • Ticaret şirketleri
 • Dernek ve vakıflar
 • İş ortaklıkları
 • Serbest meslek erbapları
 • Kazanç bakımından zirai ve bilançoya tabi çiftçiler

Muhtasar Beyanname Kimler Verir ?

Beyanname her ay beyan edilebileceği gibi 3 aylık periyotlar ile de verebilirsiniz.  3 aylık düzenleyebilmeniz için çalışan sayısının 10 kişiden az olması ve vergi dairesine öncesinden bilgi  verilmesi gerekiyor.

Muhtasar beyanname her ay veya üç ayda bir beyan edilebilir. Muhtasar beyannameyi üç aylık periyotlarda düzenleyebilmek için ; çalışan sayısının 10 kişiden az olması ve vergi dairesine önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

Aylık muhtasar beyanname ödeme zamanı izleyen ayın 26’sında beyan edilerek beyanname verilen ayın 26’sında ödenir.

Üç Aylık Muhtasar Beyanname ödeme zamanı ise; ayın 26. günü akşamına kadardır.

 • Dönem 26 Nisan
 • Dönem 26 Temmuz
 • Dönem 26 Ekim
 • Dönem 26 Ocak

Muhtasar Beyanname hesaplama örneği

Örnek üzerinden gitmek her zaman hızlı kavramamıza yardımcı olur.  Diyelim ki X işyerinde çalışanlardan 4 kişinin asgari ücretli, 9 kişinin de diğer ücretli çalışan ve bu iş yerinin kira bedeli ise 20.000 türk lirası olsun. X firmasında  aynı zamanda 10 kişiden fazla kişi çalıştığı için aylık olarak muhtasar beyanname verilmesi gerekiyor. .Ücret gelirine göre gelir vergisi hesaplayalım ve dip not olarak; çalışanların gelir vergisi kapsamındaki hesaplamaları Muhtasar Beyanname Kodları tablosunda yer alan kodlara göre belirlenmektedir.

Asgari ücret alan 4 kişinin “011” kodu ile geriye kalan 9 kişinin ise “012” kodu ile beyan edeceğiz.  Damga vergisi tutarı ise asgari ücretli ve diğer ücretli ayrımı yapılmadan toplu olarak “302” kodu ile muhtasar beyannamede gösterilir.. Kira geliri de “041” kodu ile beyan edilir, öncelikle kira gelirinin brüt tutarını hesaplayacağız ve sonrasında bunun üzerinde stopaj hesaplaması yapacağız.  .

Muhtasar Beyanname Kodları Nelerdir?       

Muhtasar kodlarından en çok kullanılanlara aşağıda yer verdik. Daha detaylı bilgi için GİV resmi sitesinden destek alabilirsiniz.

Ücretliler İçin

 • Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1) 011
 • (GVK Md. 94/1) 012  Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler
 • Kıdem Tazminatı 013
 • Huzur Hakkı 014
 • İhbar Tazminatı 015
 • 016 Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
 • 4691 Sayılı Kanun Kapsamı 017

Serbest Meslek İçin

 • (GVK Md. 94/2-a) 021 – 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler
 • (GVK Md. 94/2-b) 022 – Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri

Kira

 • (GVK Md. 94/5) 041 70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler
 • (KVK Md. 15/1-b) 042 – Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler
Sizi Arayalım