GİB’den e-SMM Uygulaması Hakkında Duyuru

GİB’den e-SMM Uygulaması Hakkında Duyuru

e-smm

e-SMM yani daha anlaşılır tabiri ile dijital serbest meslek makbuzu; serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda hazırlanması ile başlayan bir süreçtir. Alıcıya elektronik ortamda mail veya sms ile iletilmesi ya da kağıt olarak çıktısının verilmesi ile devam eder. Özel Entegratör tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanması ile sonuçlanan işlemlerin bütününe verilen isimdir.

Dijital dönüşüm süreci ile birlikte teknolojik gelişmeler tüm alanlarda hızlandı. Ve hayatın her alanında kuşkusuz etkisini gösteriyor.  Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak GİB teknolojiye uygun hedefler ortaya koydu. e-belge uygulamaları bunlardan biridir.  Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi de destekleyen dijital gelişmeler mükellef grupları arasında haksız rekabetin engellenmesine, kâğıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılmasına, standart belge formatlarının oluşturulmasına ve kamu hizmeti kalitesinin artırılmasınına destek olmuştur.

19/10/2019 tarihinde 509 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği yayınlanmasındaki sebeplerden biri e-Belge uygulamalarımızın tüm mükellef gruplarımızca yaygın olarak kullanımını sağlamaktır.

Mezkur Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca; bunlar; doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin vereceğimiz detaylara ek  olarak serbest meslek erbaplarından; 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam edecek  olanlar 01/06/2020 tarihine, 01/02/2020 tarihinden “bu tarih dâhil” itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise;  işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunluluğu vardır.

Mükellefler elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından şu şekilde faydalanabilirler; İster e-İmza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, mezkur Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçebilirler.

Not; 30 Hazirana Kadar Makbuzlar Kağıt Ortamında Düzenlenebilecek

GİB Portal Yöntemi Ne Şekildedir?

Ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isterseniz, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan; Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yapabilirsiniz. e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirsiniz.

Aşağıda linki paylaşıyoruz.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf

https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak başvuru yapabilirsiniz.  Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak bu linki tıklamak kadar kolay!

2.Özel Entegratör Yöntemi:

Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda  açıklandığı üzere ayrıca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek yok. .

3.Doğrudan Entegrasyon Yöntemi:

e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabiyorlar. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra;  sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan Başkanlığa başvuruda bulunabilirler.

Sizi Arayalım