Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2022

Beyanname Vermeme Cezası Nedir? 2022

beyanname- vermeme

Beyanname ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri beyanname vermezsek cezası var mıdır? Ancak öncelikle beyanname kelimesinin anlamına bir göz atalım mı?  Beyanname yazı ilen yapılan bildirime verilen isimdir. Genellikle muhasebede vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef yada sorumlu kişilerce hazırlanır.

Daha kapsamlı açıklamak gerekirse; vergi borçlarının tutarını hesaplamak için mükellefler tarafından, vergi kanunlarında belirlenen dönemlerde vergi dairelerine iletilen yazılı bildirilere verilen isimdir.  Beyannameler kağıt ortamda veya e Beyanname olarak dijital olarak düzenlenebilir.

Şimdi zamanın da verilmeyen beyannamelerin cezası var mı? Beyanname verilmesi zorunlu mu? 2020 yılında beyanname düzenlemezsek cezası ne olur? Bu sorulara yanıt vereceğiz.

GİB olarak kısaca isimlendirilen Gelir İdaresi  Başkanlığı 2020 beyanname vermemem cezası hakkında bilgilendirdi.

Beyanname vermeme cezası nedir?

Beyanname verilmediğinde 3 çeşit vergi cezası oluşabilir.

  • Usulsüzlük cezası
  • Vergi cezası
  • Kaçakçılık cezası

2020 Beyanname vermeme cezası nedir? Bilgi vermek istememe sebebi ile yada  Vergi Usul Kanununun muhafaza, ibraz ödevlerine uymamam konusunda elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlara aşağıda belirtilen özel usulsüzlük cezaları kesilir.1 Ocak 2020 yılından itibaren geçerli olan cezalar aşağıdaki şekildedir.

  • Eğer 1. Sınıf f tüccarlar ve meslek erbabı iseniz; 2.300 türk lirası
  • 2. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için; 1.200 türk lirasıdır.

Eğer bu iki maddenin dışında ise ceza  600 türk lirasıdır.

  • Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen hala mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilir. Verilen sürede bu zorunlulukların yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.  Yani örneğin 2300 türk lirası yerine 4600 türk lirası gibi..
  • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymanız gerekiyor. Aksi halde; mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak şartıyla işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.  Ancak bir takvim yılı içerisinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı ; 1.800.000 türk lirasını geçemez.
  • Elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması durumunda ne olur? Kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin yasal süresinin sonundan başlayarak dijital ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.
  • Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde yani beyanname verilme kuralını çiğnerseniz; kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır.
  • Ancak belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir.Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

 

Sizi Arayalım