Maaş Bordrosu Nedir?

Maaş Bordrosu Nedir?

maas-bordrosu-nedir

Bordro, ücretlerin hesaplanmasını, uygun gelir ve bordro vergilerinin kesilmesini ve çalışanların yetkilendirdiği tutarların düşülmesini içeren bir süreçtir. Bordro sürecindeki son adım nedir? Elbette maaş çeklerini çalışanlara zamanında dağıtmaktır. İşverenlerin işçi ücretini dağıtmak zorunda oldukları tarihleri düzenleyen yasaların yanı sıra, kaç günün bir ödeme dönemini kapsadığına dair rehberlik eder. İnsan kaynaklarını ve muhasebe prosedürlerini birleştiren idari bir işlevdir.

Otomatik maaş bordrosu süreçleri, işverenlerin hem zaman işleyişini hem de ödemeyi yönetmesini sağlar. Teknoloji, tatil tahakkukları ve sosyal haklar hesaplamaları için çalışan kayıtlarının yanı sıra vergi stopajı, kesintiler ve sosyal yardım katkı payları için depolanan verilere dayalı maaş bordrosu hesaplamalarını saklar.

Bordro Uzmanı Görevleri

Maaş ödemelerini işleyen çalışanların unvanları arasında bordro uzmanı bulunur. Maaş bordrosu işleyen çalışanlar, tazminat ve sosyal yardımlar, gelir ve bordro vergisi düzenlemeleri ve mahkeme kararları gibi yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Ayrıca, maaş bordrosu uzmanları, toplu bazda vergiler, sosyal haklar ve bordro kesintileri için ve ayrıca bireysel çalışan bazında bordro senaryoları için uygun stopajı destekleyen teknolojiye aşina olmalıdır. Birçok bordro uzmanı, karmaşık bordro işlemleri için özel olarak yapılandırılmış insan kaynakları yönetim sistemlerinin koordinasyonunda yer alır.

Maaş bordrosu aylık kazancınızı resmi olarak ispatlayan bir belgedir. Maaş bordrosunun tanzim edilmesi ve uygulanması hem işveren ve hem çalışan açısından doğabilecek hakları iyi analiz edilmesi için büyük öneme sahiptir. Maaş bordrosu resmi evrak niteliğindedir.

Maaş Bordrosunda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler 4857 Sayılı İş Kanun ile belirlenmiştir. Bunlar;

 • Çalışanın adı soyadı,
 • Ödemenin gerçekleştiği gün ve dönem,
 • Fazla çalışma olarak geçen, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri. Ek kazanımlar olarak bordroya eklenir. .
 • Her tür vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka, icra gibi kesintiler,
 • Maaş ödeme günü
 • İşverenin imzası

Maaş bordrosunda bulunması gereken bilgiler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanununa göre şu şekilde belirlenmiştir.

 • Sigortalının ismi ve soyadı,
 • İşyerinin sicil numarası,
 • Maaş bordrosunun ait olduğu ay ve dönem,
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası,
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı,
 • Sigortalının ücreti,
 • Ödenen ücret tutarı,
 • Sigortalının imzası,

Maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre şu şekilde belirlenmiştir.

 • Hizmet erbabının ismi ve soyadı,
 • Maaşın alındığını gösteren imzası veya mührü,
 • Hizmetlinin aldığı aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı birim ücreti,
 • Çalışma süresi veya maaşın ait olduğu süre
 • Vergi karnesinin tarihi ve numarası,
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı,

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Özellikle bazı durumlar hariç, maaş bordrosu hesaplama işçiden ve işverenden yapılacak kesintilerle iki ana aşamadan oluşur; maaş bordrosu hesaplaması uzman tarafından hazırlanır.

İşverenden yapılacak olan kesintiler nelerdir?

 • SSK Primi işveren payı,
 • İşsizlik sigortası işveren payı,

Çalışandan yapılacak olan kesintiler nelerdir?

 • SGK primi işçinin payı,
 • İşsizlik sigortası işçinin payı,
 • Gelir vergisinin matrahı,
 • Gelir vergisi miktarı,
 • Damga vergisi miktarı,
 • Asgari Geçim İndirimi,
 • Kesintilerin toplamı,
 • Net ücret,

Maaş bordrolarının usulüne uygun düzenlemesi ve hatasız olarak düzenlenmesi gereklidir.  Hatalı ya da usule uygun düzenlenmeyen bordrolar ile ilgili aşağıdaki kanunlarda öngörülen cezalar uygulanır.

 • 4857 Sayılı İş Kanununda,
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar,
 • Genel Sağlık Sigortası Kanununda,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu…
Sizi Arayalım