Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Kimler Faydalanabilir?

kisa-calisma-odenegi (1)

Sigortalı çalışan kişilerin yararlanabildiği ödeneklerden biri olan kısa çalışma ödeneği nedir? İş yerinin faaliyetine ara vermesi durumunda halihazırda bulunan sigortalı çalışanları bu ödenekten yararlanabilir. Bu ara verme durumu geçici ya da kalıcı olarak karşımıza çıkabilir. Her iki durum için de çalışanlar bu ödenek türünden yararlanabilmektedir.

İlgili ödenek tutarı devlet tarafından karşılanmaktadır. İşverenlerin yapmış olduğu başvuruya istinaden, gerekli olan şartların hem işveren hem de işçi tarafından karşılanıyor olması halinde bu ödenek tütünden faydalanmak mümkün hale gelmektedir. Ödenekten yararlanmak için öncelikle işverenin başvuru talebini iletmesi gerekmektedir. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görüldüğü takdirde ödemeler başlatılacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Bilindiği üzere zaman zaman işyerinin faaliyetlerini durdurması söz konusu olabilmektedir. Bu durum genel, özel ya da ekonomik krizlerinin yanı sıra bazı zorlayıcı sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinin bu ve benzeri şekillerde kapatılması halinde orada çalışmakta olan kişiler için yapılan bir ödenek turu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu ödenekten faydalanmak için işyerinin geçici ya da kalıcı olarak faaliyetlerini durdurması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ödenekten yalnızca sigortalı olarak çalışmakta olan kişiler yararlanabilir. Böylece işyerinin faaliyet göstermediği zaman aralığında çalışanlar için bir gelir desteği sağlanması mümkün hale gelmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Faydalanabilir?

Bu ödenek türünden yalnızca belirli durumlarda yararlanılabilmektedir. İşyerinin kapatılması, faaliyetine ara vermesi ya da faaliyetini azaltması durumunda bu ödenek için başvuru yapılabilir. Pandemi döneminde hayatımıza giren bu ödenek türü herkese verilmemektedir. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir?

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi yalnızca sigortalı bir şekilde çalışan kişiler için ödemeler gerçekleştirilmektedir. Buna göre son 3 yıl içerisinde en az 450 gün primini yatırmış olanlar ve 60 gün hizmet şartını taşımakta olanlar bu ödenekten faydalanabilmektedir. Konkordato ilan etmiş olan işyerleri ve şirketler de bu ödenek kapsamında gelir desteği alabilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Covid-19 salgını ile duymaya başladığımız bir terim olan kısa çalışma ödeneği nedir? Bu ödenek, çalışanlar için sağlanan bir gelir desteğidir. Bu ödenekten faydalanmak için kişinin çalıştığı yerin faaliyetlerine ara vermesi ya da faaliyetlerini tümüyle durdurması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışma saatlerinin belli bir oranda azaltılması da ödenekten faydalanma hakkı doğurmaktadır.

Bu ödeneğin hayatımıza pandemi döneminde girmiş olması da tam olarak bu nedendir. Bu dönemde, işyerlerinin kapatılması ya da çalışmaya ara vermesi çalışanları zor duruma sokmuştur. Bu nedenle de devlet çalışanlara gelir desteği sağlamaktadır. Ancak bu destekten faydalanmak için taşınması gereken bazı şartlar olduğunu söylemek gerekmektedir.

İşçilerin Sahip Olması Gereken Özellikler

Bu ödenek türünden yararlanmak için hem işçilerin hem de işverenlerin taşıması gereken bazı şartlardan söz etmek mümkündür. Şartlar taşınmıyor olduğu takdirde başvurular kabul edilmemekte, devlet ödeneği başlatmamaktadır. İşçiler için gelir desteği olan bu ödenekten yararlanmak için çalışanların sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

  • Ödeneği almayı hak kazanmak için çalışan kişilerin son 3 çalışma yılı içinde en az 450 prim günü ödemesini yapmış olması gerekmektedir. Daha az prim ödemesi yapılan kişiler için hak elde etmek mümkün olmayacaktır.
  • Bunun yanı sıra işçilerin 60 gün için hizmet sözleşmesine tabi çalışma koşullarını taşıyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışan kişi ödenekten yararlanamayacaktır.

İşverenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler

İşçilere gelir desteği sağlamakta olan kısa çalışma ödeneği nedir? Bu soruyu yukarıda yanıtladık. Bilindiği üzere bu ödenekten faydalanmak için işverenlerin başvuruda bulunması gerekiyor. Dolayısıyla işçiler tarafından yapılan hiçbir talep işleme alınmıyor. Buna bağlı olarak da işverenlerin gerekli şartlara uyum sağlıyor olması önem taşıyor. Bu ödenekten faydalanmak için işverenlerin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

  • İşyerinde çalışanların çalışma sürelerinin indirilmiş olması gerekmektedir. Bu azaltma oranı en az 1/3 oranında olmalıdır.
  • İşyerinin faaliyetlerine ara vermesi ya da tamamen sonlandırması gerekmektedir. Kısmen durdurulan faaliyetler için gerekli görülen süre en az dört hafta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Pandemi döneminde zorlayıcı sebepler neticesinde çalışmaya ara vermek durumunda kalan kişilerin haklarının korunması ve gelir desteği sağlanması adına bazı ödenekler oluşturulmuştur. Bu ödeneklerden biri olan kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır sorusu ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki bu ödenekten faydalanmak için gerekli olan başvurular nasıl yapılmaktadır?

Bilindiği üzere bu ödenek türünden faydalanmak için yalnızca işverenler başvuruda bulunabilmektedir. Faaliyetlerine ara vermiş ya da tümüyle sonlandırmış olan işverenler E-Devlet Kapısı üzerinden kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirler. İşlemin tamamlanmasının ardından başvurular incelenmektedir. Gerekli şartları taşıyan işyerleri için, gerekli şartlara uyum sağlayan çalışanlara gelir desteği ödemeleri sağlanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz kısa çalışma ödeneği nedir? Bu ödenek türü bazı zorunlu sebeplerden (işyerinin çalışmayı durdurması, çalışma saatlerinde azaltmaya gitmesi ya da faaliyetlerine bir süreliğine ara vermesi) ötürü çalışma hayatı sonlanan sigortalı çalışan kişiye gelir desteği sağlamayı hedeflemektedir. İşveren tarafından yapılacak başvurunun onaylanmasının ardından şartlara uygunluk gösteren çalışanlar bu ödenekten 3 ay süre ile faydalanabilmektedir.

Bu ödenek tutarı, çalışan kişinin geliri baz alınarak hesaplanmaktadır. Bunun için son 12 aylık primi incelenmektedir. Ardından günlük ortalama brüt gelir değerinin %60’ı temel alınmaktadır. Böylece çalışan için alınacak tutar hesaplanmaktadır. Ancak hesaplanacak olan tutar asgari brüt ücretin %150’sini kesinlikle geçmemelidir.

Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Bankaya Yatırılır?

Bilindiği üzere bu ödenek türü için yalnızca işverenler tarafından başvuru yapılabilir. Çalışmayı durduran ya da ara veren işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin haklarını korumak adına işverenler bu ödenek için başvuruda bulunabilir ve devletten destek talep edebilir. Böylece sigortalı çalışan kişilerin bu süre boyunca bir gelire sahip olması sağlanabilmektedir. Peki kısa çalışma ödeneği hangi bankaya yatırılır?

Bu destek için başvurunun onaylanmasının ardından bir aralık belirlenmekte, belirtilen tarihlerde her ay için ödeme yapılmaktadır. İlgili bakanlık tarafından ödemelerin gerçekleştirildiği kanal ise PTT olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ödenek türü PTT üzerinden çalışanlara yatırılmaktadır. Ödemeler en fazla 3 ay süre ile yapılır. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile en fazla 6 aya kadar ödeme yapılması mümkün olabilmektedir.

Afet Bölgesi için Kısa Çalışma Ödeneği

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan büyük depremin pek çok açıdan kötü etkiler doğurduğu bir gerçek. Bunlardan biri de elbette iş sektöründe karşımıza çıkmaktadır. Bu afet, 11 ilde pek çok kişinin işyerini kapatmasına, faaliyetlerine ara vermesine ya da işsiz kalmasına sebebiyet vermiştir.

Deprem bölgesinde OHAL ilan edilmesinin ardından konu ile ilgili bir düzenleme de bu konuda açıklanmıştır. Yapılan duyuruya göre deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak mümkündür. Bu illerde yaşamakta olanlar için İŞKUR tarafından ödemeler gerçekleştirilecek. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? Bu ödenek işsiz kaldıkları süre içerisinde çalışanlara gelir desteği sağlamaktadır.

Sizi Arayalım