Envanter Defteri Nedir, Nasıl Tutulur?

Envanter Defteri Nedir, Nasıl Tutulur?

envanter defteri

Ticari işletme açılışında ve sonrasında da her hesap döneminin bitimi anında nakit para miktarının, alacakların ve varlıkların kaydedildiği envanter defteri iletmelerde kullanılır. Tüm nakitlerin ve varlıkların kaydedilmekte olduğu ciltli ve de sıra numaralı olan defterdir. Tacir açılıştan sonrasında işletmenin tüm alacaklarının ve borçlarının yazılması, kaydedilmesi için kişilerin tutması gerektiği bir defterdir.

En iyi şekilde kaydetme işlemlerinin yapılması ve alacakların, nakitlerin yazılması için kişiler tarafından tutulmakta olan envanterdir. Bunlar işletme tarafından sağlanmakta olan aylık ya da yıllık ve günlük olarak bu deftere yazılarak kişiler için tüm bilgiler yazılır. İşletmelerin her hesap döneminde ilk 3 ay içinde hazır değerler, alacaklar ve borçlar, menkul kıymetler, maddi duran varlıklar ve taşınmazlar sayılarak kaydedilmektedir.

Bu defterin tutulması ve bilgilerin kaydedilmesi zorunlu olduğundan kişilerin malını ve nakdini de en iyi şekilde kaydetmesini sağlar. Envanter defterinin tutulması halinde kişiler raporlama ve de sonuç alma işlemlerini alabilirler. Envanter defteri bir işletmede ve ticari amaçlı olarak hizmet veren işyerinde kesinlikle olması gereken bir defterdir. Envanter defteri nedir? Konusunda ise işletmeler ve ticari amaçlı olan işyerlerinde bulunması gereken ve tüm borçların, alacakların ve nakitlerin kaydının tutulduğu bir defterdir.

Envanter Defteri Nasıl Tutulur?

Envanter defteri tutmak için kişilerin belirli olan kuralları bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. Bu nedenle kişilerin belirli kurallar dahilinde envanter tutması ve bu usullere göre hareket etmesi gerekir. Envanter defteri tutulurken ilk olarak bu defterin Türkçe olması gerekir. Aynı şekilde para birimi olarak da kişilerin Türk Lirası kullanması gerekir. Türkçe olarak kaydının tutulması şart olmakla beraber farklı dillerde de tutulması söz konusudur.

Kayıtlarda bulunan harflerin, sembollerin ve kısıtlamaların, rakamların sabit düzeninin olması gerekmektedir. Deftere girilmekte olan hiçbir kayıtın düzensiz ve zamansız olmamasında fayda vardır. Kayıtların arasında satır atlama ya da boşluk gibi işlemlerinde yapılmamasında fayda vardır. Eğer kişiler dijital değil de ciltli olan defterleri kullanmaktaysa sayfalar defterden koparılmamalıdır. Envanter defteri nasıl tutulur? Konusunda kişilerin bu detaylara dikkat etmesinde fayda vardır.

Kaydı tutulmakta olan faaliyetlerin muhasebe düzeni ve bunun anlaşılırlığı açısından da düzeni bozmayacak olan süreler içinde ve gereğine uygun olarak kayıt yaptırılmalıdır. Hiçbir kayıt 10 günden fazla olacak şekilde geciktirilmeden yazılmalıdır. Envantere kaydedilmiş olan bilgiler sadece muhasebe standartları içinde uygun olarak düzeltilebilir. Eğer ki envanter defteri bordro, primanota ve muhasebe gibi yetkililerin imzalarını taşımakta ise bu kayıtlar muhakkak 45 gün içinde girilmelidir. Defterdeki bir kaydın içeriği üzeri anlaşılamayacak şekilde çizilmez.

Defterdeki kayıtların en iyi şekilde tutulması adına kişilerin iyi şekilde kayıt tutmasında fayda vardır. Eski kayıtların kapatılması mümkün olmamakla beraber kayıtlarında çeşitli yöntemlerle silinmesi ve okunmaz hale getirilmemesi önem arz eder.

Kayıtların çeşitli yöntemler ile silinmesi ya da okunmaz hale gelmesi halinde tüm bilgiler yok olacağı için kişilerin bu defteri iyi şekilde kullanması gerekir. Bunun dışında ise envanter defterinin dijital şekilde ya da ciltli olarak tutulması işletmenin tamamen kendi tercihidir. Fakat tahmin edileceği üzere de dijital olarak envanter defteri tutmanın birçok avantajı bulunur. Envanter defteri tutma yolları da aynı şekilde kişinin bu yöntemler bilmesi ile mümkündür.

Envanter Defterine Neler Kaydedilir?

Envanter defterine neler kaydedilir? Konusunda ise kişilerin gelir tablosu ve bilanço, kapanış ve açılış mizanları, stok envanter listesi, tüm senet bilgileri, amortisman ve demirbaş listeleri, depozitolar ve teminatlar, gelecek yılda devretmekte olan kredi ödemeleri ve planlar, menkul kıymetler, hisse senetleri, bono tahvil ayrıntıları, gelir gider tahakkukları bulunur. Bu defter içerisinde bulunması gereken bilgiler tam olarak bunlardan oluşmakla beraber kişilerin işletmesine dair olan tüm gelir giderler, nakitler ya da borçlar, alacaklar bu defter içerisinde kaydedilir.

Envanter defterinin tutulması anında hesapların geçmemesi ve kişilerin bu hesapları ödeyerek ve alacakları hallederek tüm parasal işlemleri halletmesi söz konusudur. Envanter defterleri işletmelerde en çok işe yarayan ve olması gereken defterlerden biri olduğu için kişilerin bu defterleri kusursuz ve eksiksiz şekilde yazması en doğru olandır.

Envanter Defteri Faydaları Nelerdir?

Envanter defterinin faydaları nelerdir? Konusunda ise kişilerin işletmelerini en iyi şekilde yönetilmesi ve hesaplarını yazılması için bu defterin pek çok avantajı vardır. Kurumsal kaynak yönetiminin yapılması adına en önemli şart olarak envanter takibinin doğru yapılması gerekir. Doğru şekilde yapılmakta olan envanter takibi ile de kişilerin işletmeleri ve ticari işlemleri en iyi şekilde yürütülür.

Envanter defterinin tutulması ile hem stoklar hakkında düzenli olarak bilgi almak hem de ürün ve hizmetleri yakından izlemek mümkün olur. Eldeki verilere bakarak buna göre hareket etmek ve somut işler yapmak için verilerin yazılması hususunda envanterler önemlidir. Plan dışında olan giderlerden en az şekilde etkilenmeyi sağlayarak kişilerin maddi açıdan da işlemlerinin düzgün olmasına yardımcı olur.

Envanter defteri tutmak için kişilerin bu hususlara dikkat etmesi gerektiğinden en iyi şekilde fayda görmesi mümkün olur. Yazılımlar sayesinde internet üzerinden ve de dijital olarak da envanter tutulması önem arz eder. Envanter defteri avantajları kişilerin iş hayatında daha çok verimlilik yansıtmasına da yardımcı olur. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarla envanter defteri tutulabilir. Doğru ve de verimli şekilde hareket edilmesi alım satım yapılırken de en doğru şekilde profesyonel olarak çalışılması için kişilerin envanter defterine ihtiyacı vardır. Hem zamandan hem de nakitten tasarruf edilmesi adına kişilerin dijital olarak da envanter defteri tutması söz konusudur.

Envanter Defterinde Yapılan Hata Nasıl Düzeltilir?

Envanter defterinde yapılan hata nasıl düzeltilir? İşletmelerin kayıt defterleri arasında görülen ve kişilerin işletmesine dair olarak pek çok bilgi bulunan envanterler son derece önemlidir. Kayıt yaparken hataların olması durumunda hiçbir unsur ve hata muhasebe kaidelerine aykırı olacak şekilde düzeltilememektedir. Muhasebe kaidelerine aykırı olarak düzenlenen hatalar ya da bilgiler için denetimlerin olması sırasında cezai işlemler uygulanmaktadır.

Envanter defterlerinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde karalanamamakta ve okunmaz hale getirilememektedir. Usuller uygun şekilde kişilerin hatalı olan bilgilerin üzeri okunabilir olarak çizilip aynı bölüme doğru değer yazılmaktadır.

Envanter Defterinin Saklanma Süresi Ne Kadar?

Envanter defterinin saklanma süresi nedir? Konusunda ise kişilerin tam olarak bu saklama süresini bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. Bu nedenle envanter kayıtlarının yapılması ve saklanması durumunda birçok avantaj elde edileceğinden kişilerin saklama süresine göre de hareket etmesinde fayda vardır. Denetimlerde geçmiş dönem karşılaştırmaları yapılarak özel defterin temini istenebilmektedir.

İşletmelerin envanter defterlerini 10 yıl süre ile saklaması ve bu süre içinde denetlemelerde bir envanter defterinin varlığından söz edilmesi gerekir. Bu sayede kişiler hem daha iyi şekilde işletme kaydı tutmak hem de bu kayıtların kaybolmamasını sağlamak adına en iyi şekilde işlemler yapabilir. Envanter defteri ne işe yarar? konusunda kişilerin iş hayatının  daha da kolay hale geleceğini söylemek mümkündür.

Sizi Arayalım