e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye Nedir?

e-irsaliye-nedir

e-İrsaliye nedir? Bir adresten başka bir adrese mal taşınırken düzenlenen sevk irsaliyesine verilen isimdir.  Artık elektronik ortamda hazırlandığından e İrsaliye olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulama sayesinde;

 • İrsaliye gönderme,
 • İrsaliye alma,
 • İrsaliye yanıtlama,
 • İrsaliye saklama,
 • İrsaliye görüntüleme işlemi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (487 Sıra No )ile yürürlüğe girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanması gerekir.  e-İrsaliye Uygulamasını en basit şekilde tanımlayacak olursak;

 • elektronik belge olarak düzenlenmesi,
 • elektronik ortamda iletilmesi,
 • muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar.

Kısaca özetlemek gerekirse; e-irsaliye, malların ülke içinde dolaşımı için Türk hukukunun gerektirdiği elektronik bir belgedir. Tedarikçi, malların taşınması gerçekleşmeden önce e-irsaliye düzenlemelidir.

Mallar bir depodan taşındığında, bu bir mülkiyet değişikliğini değil, sadece bir yer değişikliğini içerse bile, bir e-irsaliye de sağlanmalıdır. Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı (TRA), e-irsaliye düzenleyerek, satın almalarla ilgili bilgilere erişebilecek ve tüm tedarik zinciri süreci boyunca malların takibini kolaylaştıracak.

E-fatura, e-arşiv faturası ve ihracat faturalarına uymama cezaları

 • Elektronik düzenlemenin zorunlu olduğu durumlarda elektronik fatura yerine kâğıt fatura düzenlenmesi,
 • Elektronik olarak düzenlenmesi gereken kâğıt faturayı kabul etme,
 • Faturadaki fiyatı yanlış ifade etmek veya yanlış fiyat içeren bir faturayı kabul etmek,
 • Kurallara uygun olarak ve e-fatura düzenlenmemiş sayıldığı durumlarda e-fatura düzenlememek,

Cezalar sadece düzenleyen için değil, aynı zamanda faturaların alıcısı için de geçerlidir. Bu nedenle, bu faturaların alıcılarının e-fatura işlemleri konusunda dikkatli olmaları gerekir.

Uyumsuzluk olarak değerlendirilen altı durum vardır:

 • E-teslimat notunu düzenlememek
 • E-teslimat notu kullanmamak
 • Taşıma sırasında e-teslimat notunun yanında bulundurulmaması
 • Teslimat notunun elektronik olarak düzenlenmemesi
 • E-teslimat notunun kopyasının aynı bilgileri yansıtmadığı veya işlemi yansıtmayan bir e-teslimat notunun düzenlendiği durumlarda,
 • E-irsaliyelerin düzenlenmemiş sayıldığı durumlarda.

Karmaşık bir yapıya ve sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir e-belge çerçevesine sahip bir yetki alanı olan ülkemizde faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek için, vergi mükellefleri, uyumlu e-belge süreçlerine sahip olduklarından emin olmalıdır. Aksi takdirde, uyulmadığı takdirde verilen para cezaları yüklü olabilir.

Sizi Arayalım