Yapay Zekâ Nedir Uygulama Alanları Nelerdir?

Yapay Zekâ Nedir Uygulama Alanları Nelerdir?

yapay-zeka

Yapay zekâ, hala büyük ölçüde keşfedilmemiş fırsatların yanı sıra ekonomik, etik ve sosyal nitelikte birçok soruyu açan son derece güncel bir konudur. Ama bu disiplinin tam olarak ne içerdiğini bildiğimizden emin miyiz? Yapay zekâyı destekleyen teknolojiler nelerdir? Bugün hangi uygulamalar zaten mümkün ve gelecekteki uygulamalar nelerdir?

Yapay zekânın dayandığı teknolojilerin analizine geçmeden önce onu tanımlamaya ve hikâyesini özetle anlatmaya çalışalım.

Yapay Zekânın Tanımı

Yapay zekâ teriminin tek anlamlı ve ortak bir tanımını arayanların tüm umutlarını kaldırarak hemen başlayalım. Nörolojiden bilgisayar bilimine, nörobiyolojiden nörofizyolojiye (ve genel olarak insan beynini inceleyen tüm disiplinlere) matematiğe kadar farklı disiplinlerle ilgili çok sayıda konuyu içeren bir kavramdır.

Bu nedenle, kişi ona her şeyi kapsayan bilimsel bir tanım vermeye ne kadar çok çalışırsa, onu basitleştirmeye o kadar çok zorlanır. Dikkate alınan bakış açısına bağlı olarak temel unsurları ihmal etmemek için, görünüşte sıradan bir tanım kalıyor. Yapay zekâ, insan becerilerini, muhakemesini ve davranışını simüle edebilen sistemlerin tasarımını, geliştirilmesini ve uygulanmasını inceleyen disiplindir. Basit bir şekilde, yapay zekâyı, teknolojik bir sistemin sorunları çözme veya insan zihnine ve yeteneğine özgü görevleri ve etkinlikleri gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlayabiliriz.

Zayıf ve Güçlü Yapay Zekâ Nedir?

İnsan beyninin işleyişini başlangıç ​​noktası olarak alırsak; (hatta bugün bile mekanizmanın tam olarak anlaşılmadığını aklımızda tutarak), bir Yapay Zekâ bazı tipik insan eylemlerini, işlevlerini gerçekleştirebilmelidir:

  • İnsanca davranmak (yani bir insana göre belirsiz bir şekilde);
  • İnsanca düşünmek (bilişsel işlevlerle bir problemi çözmek);
  • Rasyonel düşünmek (yani mantığı bir insanın yaptığı gibi kullanmak);
  • Rasyonel davranın (mevcut bilgilere dayanarak en iyi beklenen sonucu elde etmek için bir süreci başlatmak ki bu bir insanın genellikle bilinçsizce yaptığı şeydir).

Zayıf yapay zekâ ve güçlü yapay zekâ nedir?

Zayıf Yapay Zekâ (zayıf AI)

İnsanın bazı bilişsel işlevlerini taklit edebilen teknolojik sistemleri, ancak insanın tipik gerçek entelektüel yeteneklerine ulaşmadan tanımlar (problemleri çözmek veya makinelerin kararlar almasına izin vermek için işlevselliklerin geliştirildiği matematiksel problem çözme programlarından bahsediyoruz);

Güçlü Yapay Zekâ (güçlü AI)

Bu durumda, “bilge sistemlerden” bahsediyoruz (bazı bilim adamları, “özbilinçli” diyecek kadar ileri gidiyorlar), bu nedenle, insanlara benzer düşünce süreçlerini veya bilişsel yetenekleri taklit etmeden kendi zekâlarını geliştirebilecekler, ancak şunu unutmayalım, kendi zekâlarını otonom bir şekilde geliştirebilecekler.

Sizi Arayalım