Ba Bs Cezası Nedir? Düzeltme Cezası Nedir?

Ba Bs Cezası Nedir? Düzeltme Cezası Nedir?

ba-bs-cezasi

Ba-Bs bildirimlerinin zamanında ve ya tam olarak ödenmediğinde uygulanan bir ceza söz konusudur. Peki, uygulanacak ceza nedir?

Öncelikle Ba ve Bs nedir? Açıklaması ile başlayalım. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alışlarını formlar ile bildirmeleri gerekir. Bu formlara;

 • Form Ba Açıklaması Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
 • Form Bs Açıklaması Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu

Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve veya hizmet alış ve satışlarını gösteren formaları doldurmuş olmaları gereklidir. Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenlemeli ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmelilerdir.

Ba Bs cezası 2021

Ba Bs formlarının belirlenen sürede vermez ya da yanıltıcı bildirimde bulunursanız;  2021 Takvim yılında 2.500 Türk lirası özel usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalırsınız.  Söz konusu cezanın uygulanmasında ne dikkate alınır?

Ba ve Bs cezası bildirim formlarının tek bir form olarak değerlendiril irilmesi ile belirlenir ve tek özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ba-Bs düzeltme cezası 2021

Ba-Bs düzeltme cezası 2021yılında elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.  Mükellefler Ba-Bs bildirimlerini elektronik ortamda onaylatabilir. Eğer bildirimlerinde hata veya eksiklik olursa tekrar düzenleyerek gönderebilirler.  Eğer hata yapıldı ise hata yapılan Ba-Bs formunu düzelterek göndermeniz yeterlidir. Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

 • Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası
 • Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi durumunda ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 2021 yılı için 2.500 Türk Lirası’nın 1/5’i olan 500 Türk lirasıdır.
 • Süresinden sonra 3 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 2021 yılı için 2.500 türk lirasının 1/10’u olan 250 Türk lirasıdır.
 • Kesilen bu cezanın vergi dairesine başvurarak 1 ay içerisinde ödenmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. Maddesi gereğince ½ indirim yapılır.

Vergiye Tabi Şirketler Hangileridir?

 • Sermayeye Sahip Şirketler: Anonim Şirketler (A.Ş.), limited şirketler (Limited Şirket, (Ltd. Şti.)) Ve Sermayenin paylara bölündüğü limited şirketler ve benzeri yabancı şirketler,
 • Kooperatifler,
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 • Ticari, endüstriyel ve tarımsal kuruluşlar,
 • Vakıf ve derneklerin sahip olduğu ekonomik kuruluşlar,
 • Ortak Girişimleri
Sizi Arayalım