Şirket Değerlemesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Şirket Değerlemesi Nedir, Nasıl Yapılır?

sirket-degerleme (1)

Bir mal sahibinin işinin tamamını ya da bir kısmını satmak veya başka şirketle birleştirmek istediğinde şirket değerlemesi yapılır. Burada tam olarak değer biçme süreci başlamakta olup kişilerin şirketleri için bunu sağlaması söz konusudur. Şirket değeri tam olarak maddi ve manevi olan unsurların toplamı ve işin tüm değeri dikkate alınmaktadır. Bir şirketi hem parasal hem de parasal olmayan tüm unsurlarını kapması söz konusudur. Maddi olan unsurlar tam olarak öz sermaye ve parasal konulardır.

Manevi olan değerler ise marka, şerefiye, tanınma, kamu yararı ve de ticari markalar olarak bilinmektedir. Şirket değeri konusu son derece özneldir. Bundan dolayı her şirketin şirket değeri ya da bunun hesaplaması da bu öznel olan duruma göre yapılmaktadır. Kişilerin en iyi şekilde değerlemeyi bilmesi ve sonuç alması için de uzmanlar ile bu hesaplamaları yapmasında fayda vardır. Şirket değerlemesi nedir? Konusunda bir şirketin maddi be manevi olarak nakit karşılığının ne olduğunun ortaya çıkarılması durumudur.

Belirlenmekte olan ve de ihtiyaç duyulan her türlü durumda kişilerin şirketleri için değerleme yapılması mümkündür. Bu değerlemenin yapılması için de bazı durumların tam ve eksiksiz şekilde bulundurulması son derece önemlidir. Şirketin el değiştirmesi durumunda ya da satılması başka bir ortak ile birleşmesi noktasında kesinlikle kullanılması ve de hesaplamasının yapılması gereken bir uygulamadır.

Şirkete ait olan tüm kararlar, parasal durumlar, varlıklar, faaliyetler gibi her şeyin göz önünde bulundurularak değerlemenin yapılması gerekmektedir. Bu sayede kişilerin eksiksiz ve de doğru bir adım için şirkete ait olan tüm bilgilere erişmesi ve de bilgi sahibi olması son derece önem arz eder. Şirket tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere de bakılarak buna göre hesaplama ve de değerleme yapılmaktadır. Şirket değerlemesi nasıl yapılır? Konusunda belirli olan tüm yöntemleri bilmek ve buna göre hareket etmek gerekir.

Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Bir şirketim değerinin hesaplanması noktasında içinde bulunmakta olduğu mevcut ekonomik durumu ve de gelecekteki durumu göz önünde bulundurulur. Teknik ve temel analizlerin yapılması ile şirketin gerçek değeri belirlenmeye çalışılır. Sermaye piyasasındaki fiyatların kendi içerisinde önceden izlenecek bir trene sahip olduğu varsayılmaktadır. Temel analizde ise değerlemeye tabi tutulmakta olan şirketin gerçek değeri cari durumundaki ve gelecekteki ekonomik şartları göz önünde bulundurulur.

Şirketlerin değerlemesi yapılırken bu hususlar dikkate alınmakta olduğundan değer tespitine dayanır. Bundan dolayı kişilerin en temel ve olması gereken bilgileri edinerek olması gereken sonuçları alması da mümkün hale getirilmektedir. Bu sayede kişilerin ellerinde bulunan analizler ve de temel durumlara göre şirket değerlemesinin yapılmasına dikkat çekilir. Şirket değerlemesi hakkında bilinmesi gerekenler içerisinde bu temel bilgilerin olması son derece önemli ve gereklidir.

Şirket Değerlemede Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Şirket değerlemenin yapılması ve de en yakın şekilde doğru olan sonucu vermesi adına farklı şekilde yöntemlerin kullanılması söz konusudur. Bundan dolayı kişilerin seçtikleri ve kullanmak istedikleri bu yöntemlerin de yapılış şekli farklılık göstermektedir. Burada önemli olan yöntemlerin ne olduğu ve de ne şekilde kullanılması gerektiğidir. Gerekli olan tüm bilgilerin hazır edilmesi sayesinde yöntemlerden istenen sonucun alınması söz konusu olur.

1.    Karşılaştırma Yöntemi

Şirket değerleme yöntemleri içerisinde yerini almakta olan bu yöntem en temel değerleme yöntemleri içerisinde yerini almaktadır. Yani burada şirketin başka bir şirketle kıyaslanması söz konusudur. aynı sektörde faaliyet göstermekte olan iki firmanın karşılaştırılarak değerleme sonucu çıkarılır. Bu değerleme sonucunda göre karar alınarak şirket değeri biçilmektedir.

2.    Venture Capital Yöntemi

Çarpan ve indirgenmiş olan yöntemlerin karışımı olan bu yöntem ile kişilerin şirket değerlemesi yapılmaktadır. Terminal değer baz alınarak VC yöntemi ile beraber olmak üzere şirketin değeri hesaplanmaktadır. Fakat biraz riskli bir yöntemdir. Çünkü şirkete yatırım yapılarak pay hakkı kazanılmaktadır. Eğer şirket büyürse de bu paydan kar elde edilir. Bu yöntem ile ciddi şekilde büyük kazançlar alınması da mümkün olur.

3.    One Size Fits All Yöntemi

Şirket değerlemede hangi yöntemler kullanılır? Konusunda kişilerin kullanmasının mümkün olduğu diğer yöntemlerdendir. Bu yöntemde sabit tutar baz alınmakta ve genellikle yatırım yapmak isteyen kişilerin beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer girişimci tarafından şartlar kabul edilmezse hali hazırda farklı girişimcilerde bulunmaktadır.

4.    Karne Yöntemi

Karşılaştırma yöntemi de kullanılarak yapılmakta olan bu yöntem ile ortaya en iyi şekilde sonuç çıkarılmaya çalışılır. Yatırımı yapacak olan kişinin işletmeyi en iyiye ve ileriye taşımak için hazırlamakta olduğu ve şirketi ileride nerede görmek istediği gibi detaylar baz alınmaktadır.

5.    İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi

Şirketin ilerideki nakit akışlarını tahmin etmeye yaramakta olan bu yöntem bunu günümüze indirgemektedir. İndirgemesinin nedeni de içinde bulunmakta olduğu risklerden ötürü tahmin edilen nakdi üretememe riski bulunur. Şirket değerlemesi hesaplama için kişilerin kullanabileceği etkili bir yöntem olarak karşınıza çıkmaktadır. Şirketin nakit akışının daha sağlıklı şekilde tahmin edilmesi ve görülmesi için tercih edilmekte olan bir yöntemdir. Nakit akışı pek tahmin edilememekte olan şirketler için kullanılan bir yöntemdir.

6.    Çarpan Yöntemi

Genellikle halka açık olan şirketlerin bilgilerinin kullanılarak yapılmakta olan karşılaştırmalı bir değerleme yöntemidir. Karşılaştırmaları yapılmakta olan şirketlerin daha sonrasında değerleme süreçleri alınır. Bu yöntem genellikle halka açık olan şirketler için yapılır. Piyasa değeri ve de hisse senedi gibi bilgiler kolay ulaşılabilir durumdadır. Bundan dolayı kişilerin bu bilgileri kullanması da son derece mantıklı ve kolay olur. Şirket değerlemesi ve hesaplama için insanların kullanabileceği yöntemlerdendir.

7.    Yeniden Yapım Yöntemi

Değerlemeye konu olan şirketin değerleme tarihinden itibaren bütün özelliklerle özdeş olmakta olduğu bir şirketin elde edilme maliyetini ifade etmektedir. Yani şirketin sahip olmakta olduğu tüm varlıkların maliyetleri baz alınacak şekilde bir değerleme yapılması söz konusudur. Bundan dolayı kişiler bu bilgilere göre hareket etmektedir.

Şirket değerleme yapılırken bu şekilde yöntemlerin kullanılması ve kişilerin en yakın olan değerlemeleri görebilmesi söz konusudur. Bundan dolayı insanların istedikleri yöntemleri kullanması da söz konusudur. Kişilerin bu bilgiler ve de olması gereken temel durumlar açısından tüm her şeye hakim olmasında fayda vardır. Şirket değerlemesi nasıl belirlenir? Konusunda tüm bu yöntemler ve bilgiler ile hareket edilerek sonuç bulunur.

Sizi Arayalım