Nöropazarlama (Neuromarketing) Nedir? Nasıl Yapılır?

Nöropazarlama (Neuromarketing) Nedir? Nasıl Yapılır?

Nöropazarlama

Nöropazarlama (Neuromarketing), pazarlama stratejilerini optimize etmek ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamak amacıyla nörobilim tekniklerinin kullanıldığı bir disiplindir. Bu alan, tüketicilerin beyin aktivitelerini, fizyolojik tepkilerini ve duygusal reaksiyonlarını inceleyerek, pazarlama kampanyalarının ve ürün tasarımlarının etkisini artırmayı hedefler. Nöropazarlama, tüketicilerin bilinçdışı karar verme süreçlerini ve duygusal tepkilerini anlamaya çalışır.

Nöropazarlama Nasıl Yapılır?

Nöropazarlama, tüketici davranışlarını ve karar alma süreçlerini daha iyi anlamak amacıyla nörobilim tekniklerinin pazarlama araştırmalarına entegre edilmesiyle yapılır. İşte nöropazarlamanın nasıl yapıldığına dair adım adım bir rehber:

1. Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi

İlk adım, nöropazarlama araştırmasının amacını net bir şekilde tanımlamaktır. Örneğin:

 • Bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek.
 • Yeni bir ürün tasarımının tüketiciler üzerindeki etkisini anlamak.
 • Marka algısını değerlendirmek.
 • Web sitesi veya mağaza düzenlemesinin optimizasyonunu yapmak.

2. Uygun Nöropazarlama Tekniklerinin Seçilmesi

Araştırmanın amacına uygun nöropazarlama teknikleri seçilir. Yaygın olarak kullanılan teknikler şunlardır:

 • fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin aktivitesini ölçerek, belirli uyaranlara verilen tepkileri analiz eder.
 • EEG (Elektroensefalografi): Beyin dalgalarını ölçerek, dikkat ve duygusal tepkileri değerlendirir.
 • Göz İzleme (Eye Tracking): Göz hareketlerini takip ederek, dikkat odaklarını belirler.
 • GSR (Galvanik Cilt Tepkisi): Cilt iletkenliğini ölçerek, duygusal uyarılma seviyesini değerlendirir.
 • Yüz İfadesi Analizi: Yüz ifadelerini analiz ederek, duygusal tepkileri belirler.

3. Deneklerin Seçimi ve Hazırlığı

Araştırmaya katılacak deneklerin belirlenmesi ve hazırlığı yapılır. Bu süreçte:

 • Hedef kitleye uygun deneklerin seçilmesi.
 • Deneklerin bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması.
 • Araştırma ortamının hazırlanması (sessiz, rahat ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış bir ortam).

4. Araştırma Protokolünün Oluşturulması

Deneklere sunulacak uyaranların (reklam, ürün prototipi, web sitesi vs.) belirlenmesi ve araştırma protokolünün oluşturulması. Bu aşamada:

 • Uyaranların sıralaması ve sunum süresi belirlenir.
 • Deneklerin hangi tekniklerle izleneceği ve verilerin nasıl toplanacağı planlanır.

5. Veri Toplama

Deneklerin belirli uyaranlara verdikleri tepkiler, seçilen nöropazarlama teknikleriyle toplanır. Bu aşamada:

 • Denekler belirli uyaranlara (örneğin bir reklam videosu) maruz bırakılır.
 • Nöropazarlama cihazları (fMRI, EEG, göz izleme cihazları vb.) kullanılarak beyin aktiviteleri, göz hareketleri, cilt tepkileri ve yüz ifadeleri kaydedilir.

6. Veri Analizi

Toplanan veriler analiz edilir ve yorumlanır. Bu aşamada:

 • Beyin aktivitesi verileri incelenerek, belirli uyaranlara verilen tepkiler değerlendirilir.
 • Göz izleme verileri analiz edilerek, hangi unsurların daha fazla dikkat çektiği belirlenir.
 • GSR ve yüz ifadesi analizi sonuçları değerlendirilerek, duygusal tepkiler analiz edilir.

7. Sonuçların Yorumlanması ve Raporlanması

Analiz sonuçları yorumlanır ve pazarlama stratejilerine yönelik öneriler oluşturulur. Bu aşamada:

 • Elde edilen veriler, pazarlama kampanyalarının veya ürün tasarımlarının optimize edilmesine yönelik olarak kullanılır.
 • Araştırma bulguları, ilgili ekiplerle (pazarlama, tasarım, ürün geliştirme) paylaşılır.
 • Raporlar ve sunumlar hazırlanarak, elde edilen içgörüler açıklanır.

8. Uygulama ve Optimizasyon

Araştırma sonuçlarına dayanarak, pazarlama stratejileri ve uygulamaları optimize edilir. Bu aşamada:

 • Reklam kampanyaları, elde edilen bulgulara göre düzenlenir.
 • Ürün tasarımları veya ambalajlar optimize edilir.
 • Web sitesi veya mağaza düzenlemeleri, dikkat ve duygusal tepkiler göz önünde bulundurularak iyileştirilir.

Nöropazarlama Teknikleri

 1. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI)

  • Beyindeki kan akışını ölçerek, belirli bir pazarlama uyarıcısına (reklam, ürün, marka) verilen beyin tepkilerini analiz eder.
  • Hangi beyin bölgelerinin aktif olduğunu gösterir, böylece tüketicinin ilgisini çeken veya duygusal tepki oluşturan unsurlar belirlenebilir.
 2. Elektroensefalografi (EEG)

  • Beyin dalgalarını ölçerek, belirli bir pazarlama uyaranına karşı beyin aktivitelerini değerlendirir.
  • Tüketicinin dikkat düzeyini, duygusal tepkilerini ve bilişsel iş yükünü anlamada kullanılır.
 3. Göz İzleme (Eye Tracking)

  • Tüketicinin göz hareketlerini izleyerek, hangi bölgelere odaklandığını ve ne kadar süre baktığını analiz eder.
  • Reklamlarda veya web sitelerinde dikkat çeken unsurların belirlenmesine yardımcı olur.
 4. Cilt İletkenliği (Galvanik Cilt Tepkisi, GSR)

  • Ciltteki elektriksel değişimleri ölçerek, duygusal uyarılma seviyesini değerlendirir.
  • Stres, heyecan gibi duygusal tepkileri belirler.
 5. Yüz İfadesi Analizi

  • Tüketicinin yüz ifadelerini analiz ederek, duygusal tepkilerini değerlendirir.
  • Mutluluk, şaşkınlık, korku gibi duygusal tepkilerin belirlenmesine olanak tanır.

Nöropazarlamanın Uygulama Alanları

 • Reklam ve Pazarlama Kampanyaları: Hangi reklam unsurlarının daha fazla dikkat çektiğini ve duygusal etki yarattığını belirlemek.
 • Ürün Tasarımı: Tüketici beklentilerine ve duygusal tepkilerine uygun ürünler tasarlamak.
 • Marka Yönetimi: Markaya yönelik bilinçdışı tepkileri analiz ederek, marka stratejilerini optimize etmek.
 • Fiyatlandırma Stratejileri: Farklı fiyatlandırma modellerinin tüketici üzerindeki etkilerini anlamak.
 • Mağaza Düzenlemesi: Mağaza içi yerleşim düzeninin ve görsel unsurların tüketici davranışlarına etkisini incelemek.

Nöropazarlamanın Avantajları

 • Derinlemesine Anlayış: Tüketicilerin bilinçdışı ve duygusal tepkilerini anlama imkanı sağlar.
 • Etkili Stratejiler: Pazarlama stratejilerinin ve kampanyalarının daha etkili hale getirilmesine yardımcı olur.
 • Rekabet Avantajı: Rakiplere göre daha fazla bilgi ve içgörü sağlayarak, rekabet avantajı kazandırır.

Etik ve Gizlilik Konuları

Nöropazarlamanın etik kullanımı önemlidir. Tüketici haklarına saygı gösterilmeli ve verilerin gizliliği korunmalıdır. Tüketicilerin nöropazarlama araştırmalarına katılmadan önce bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gereklidir.

Nöropazarlama, pazarlama dünyasında yeni ve hızla gelişen bir alan olup, tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamak için güçlü araçlar sunmaktadır. Bu sayede, daha etkili ve hedefe yönelik pazarlama stratejileri geliştirilebilir.

Sizi Arayalım