Huzur hakkı nedir? Nasıl hesaplanır?

Huzur hakkı nedir? Nasıl hesaplanır?

Huzur hakkı

Huzur hakkı, şirket yönetim kurulu üyelerine veya benzeri üst düzey yöneticilere, toplantılara katılımlarından dolayı verilen ücret veya tazminattır. Bu terim genellikle anonim şirketlerde kullanılır ve yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantılara katılımı teşvik etmek ve emeklerinin karşılığını vermek amacıyla ödenen bir bedeli ifade eder. Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerinin şirketin faaliyetlerine aktif katılımını ve karar süreçlerinde yer almalarını sağlamak için önemli bir motivasyon aracı olarak kabul edilir.

Huzur hakkı nasıl hesaplanır?

Huzur hakkı genellikle yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu toplantılarına katıldıkları için ödenen bir ücret veya tazminat olarak belirlenir. Huzur hakkı, çoğunlukla aylık veya yıllık olarak hesaplanır ve yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı sayısına, toplantı türüne ve şirketin mali durumuna göre belirlenir. Huzur hakkı hesaplanırken aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

1. Toplantı Sayısı

 • Yönetim kurulu üyeleri, şirketin yönetimine ilişkin düzenli toplantılara katılırlar. Huzur hakkı genellikle bu toplantıların sayısına bağlı olarak hesaplanır.
 • Her toplantı için ayrı bir huzur hakkı ödenebilir veya bir dönem içindeki toplantı sayısına göre aylık veya yıllık bir huzur hakkı belirlenebilir.

2. Toplantı Türleri

 • Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, komite toplantıları gibi farklı türlerde toplantılara katılabilirler.
 • Farklı toplantı türlerine katılımlar için farklı huzur hakları belirlenebilir.

3. Şirketin Mali Durumu

 • Şirketin mali durumu ve performansı, huzur hakkı miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 • Şirketin kârlılığı, nakit akışı ve mali gücü, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarını etkileyebilir.

4. Diğer Faktörler

 • Yönetim kurulu üyelerinin tecrübesi, görevlerin zorluk derecesi, sektördeki benzer şirketlerde ödenen huzur hakları gibi diğer faktörler de huzur hakkı miktarının belirlenmesinde etkili olabilir.

Örnek Hesaplama

Örneğin, bir şirketin yönetim kurulu üyelerine her toplantı için belirli bir tutar ödediğini varsayalım. Toplantılar genellikle ayda bir defa düzenlenmektedir ve her toplantı için yönetim kurulu üyelerine 1.000 TL huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu üyesinin bir yıl içinde 12 toplantıya katılması durumunda, huzur hakkı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Toplantı Sayısı: 12 Her Toplantı İçin Ödenen Huzur Hakkı: 1.000 TL Toplam Huzur Hakkı: 12 (Toplantı Sayısı) x 1.000 TL (Her Toplantı İçin Ödenen Huzur Hakkı) = 12.000 TL

Bu örnekte, yönetim kurulu üyesine yıllık toplam 12.000 TL huzur hakkı ödenir. Bu, toplantı sayısı, ödenen huzur hakkı miktarı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Huzur hakkı miktarının belirlenmesi genellikle şirketin genel kurulunun kararıyla yapılır.

Huzur hakkı ödemesi kimlere yapılır?

Huzur hakkı ödemeleri, genellikle anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine veya benzeri üst düzey yöneticilere yapılır. Bununla birlikte, huzur hakkı ödemeleri bazı koşullara ve pozisyonlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte huzur hakkı ödemelerinin yapıldığı bazı durumlar:

1. Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı ödenir.
 • Yönetim kurulu üyeleri, şirketin stratejik kararlarını almak ve yönlendirmekle sorumludur.

2. Genel Kurul Başkanı ve Katip Üyeleri

 • Genel kurul toplantılarına başkanlık eden veya bu toplantılarda katip üye olarak görev yapan kişilere de huzur hakkı ödenebilir.
 • Genel kurul, şirketin en yüksek karar organıdır ve önemli kararların alındığı bir platformdur.

3. İcra Kurulu Üyeleri

 • Şirketlerin icra kurulu üyeleri, genellikle şirketin günlük işlerini yönetir ve icra kurulu toplantılarına katılırlar.
 • Bu üyelere de katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenebilir.

4. Komite Üyeleri

 • Yönetim kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üyeleri, komite toplantılarına katıldıkları için huzur hakkı alabilirler.
 • Örneğin, denetim komitesi, ücretlendirme komitesi gibi komitelerin üyeleri huzur hakkı alabilir.

5. Danışma Kurulu Üyeleri

 • Şirketin danışma kurulunda görev alan üyelere de huzur hakkı ödenebilir.
 • Danışma kurulları, şirket yönetimine stratejik tavsiyelerde bulunan ve deneyimlerini paylaşan kişilerden oluşabilir.

6. Diğer Durumlar

 • Bazı durumlarda, şirketin faaliyet alanına veya yapısına bağlı olarak farklı pozisyonlardaki yöneticilere de huzur hakkı ödenebilir.
 • Örneğin, şirketin bağımsız denetçileri veya danışmanları gibi dış hizmet sağlayıcılarına da toplantılarına katıldıkları için huzur hakkı ödenebilir.

Huzur hakkı hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Huzur hakkı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu faktörler, hesaplamanın doğru ve adil bir şekilde yapılmasını sağlar ve hem şirket hem de yönetim kurulu üyeleri arasında adaletli bir denge kurulmasına yardımcı olur. İşte huzur hakkı hesaplanırken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

Toplantı Sayısı ve Türleri

 • Yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı sayısı ve toplantıların türü (örneğin, yönetim kurulu toplantıları, genel kurul toplantıları, komite toplantıları) dikkate alınmalıdır.
 • Farklı toplantı türlerine ve katılımın yoğunluğuna göre huzur hakkı belirlenebilir.

Huzur Hakkı Tutarı

 • Her toplantı için ödenecek huzur hakkı tutarı, şirketin mali durumu, piyasa koşulları ve yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmelidir.
 • Huzur hakkı tutarının adil ve makul olması önemlidir.

Şirketin Mali Durumu

 • Şirketin finansal durumu ve performansı, huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.
 • Şirketin karlılığı, nakit akışı ve mali gücü, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarını etkileyebilir.

Adil ve Eşitlikçi Yaklaşım

 • Huzur hakkı ödemelerinin adil ve eşitlikçi bir şekilde yapılması önemlidir. Aynı pozisyondaki yönetim kurulu üyelerine aynı koşullarda huzur hakkı ödenmelidir.
 • Huzur hakkı tutarlarının şeffaf bir şekilde belirlenmesi ve herkes tarafından kabul edilebilir olması önemlidir.

Yasal Uyumluluk

 • Huzur hakkı ödemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
 • Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarı, mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde olmalıdır.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

 • Huzur hakkı ödemeleri, şirketin finansal tablolarında açıkça belirtilmeli ve şeffaf bir şekilde raporlanmalıdır.
 • Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı miktarı, şirketin paydaşları ve kamuoyu tarafından görülebilir olmalıdır.

Performansa Bağlı Huzur Hakkı

 • Bazı durumlarda, yönetim kurulu üyelerine performanslarına bağlı olarak huzur hakkı ödemeleri yapılabilir.
 • Performans ölçütleri belirlenerek, yönetim kurulu üyelerinin katkılarına ve şirketin başarısına göre huzur hakkı miktarı belirlenebilir.

Huzur hakkı hesaplanırken dikkate alınması gereken bu faktörler, şirketin ve yönetim kurulu üyelerinin karşılıklı çıkarlarını dengeleyerek adil ve dengeli bir ödeme politikası oluşturulmasına yardımcı olur.

Sizi Arayalım