KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir? Ne Zaman Verilir?

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir? Ne Zaman Verilir?

KDV Beyannamesi

Bir malı ya da hizmeti satın almakta olan kişinin o mal ya da hizmeti satan kişiye ödediği vergi türü olarak KDV beyannamesi devletin belirlediği oranda alınır. Ülkemizde alınmakta olan KDV oranları da %1, %8, %18 olmak üzere 3 çeşide ayrılmaktadır. Lüks olmayan herhangi temel tüketim ya da barınma ihtiyaçları açısından %1 yumurtaya, peynire ve süte %8 oranı ise temel tüketim ürünü olarak sayılmayan beyaz eşyaya, telekomünikasyon ürünlerinden ise %18 oranında KDV verilmektedir.

Her ürünün ya da ihtiyacın KDV yüzdesi farklı olduğu için kişilerin ihtiyacına göre alınmakta olan bu ürünlere ödemesi gereken KDV türüdür. Bu sayede hem alınan malın değeri karşılığında KDV ödemesi gerçekleştirmek hem de satıcıya vergisini ödemek mümkün olur. KDV beyannamesi de tam olarak mükelleflerin, devletin belirlemekte olduğu oranlarda, satılan mal ve hizmetten alınır. Hizmetten elde edilmekte olan gelir üzerinden ne kadar vergi ödenmesiyle yükümlü olduklarını mükellefler devlete bildirir.

KDV Beyannamesi Nedir?

KDV beyannamesi nedir? Konusunda devletin belirlemiş olduğu oranlarda satılan ürün ve verilen hizmetten elde edilmekte olan kazançlar üzerinden vergi daireleri eliyle devlete bildirilmesi demektir. Bu nedenle söz konusu olan herhangi bir mal ya da hizmet için kişilerin devlet tarafından belirlemekte olduğu değeri ve vergi oranını bilmesi ve buna göre ödeme yapması gerekir. İşletmelerin ve işyerlerinin finansal işlemlerine göre devlet işleyişine ilişkin olarak beyanname bildiriminde bulunur.

Beyannameler ile büyük ya da küçük olan işletmeler yasal sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ancak bu şekilde devlet tarafından herhangi bir uyarı  almamakta ve yasalara uygun şekilde işletmenin çalıştırılması mümkün olmaktadır. Mükellef tarafından elde edilmekte olan gelire göre kişilere devlet KDV oranı belirlemekte ve bunu kişilerin ödemesi gerekmektedir. Bu durumda KDV beyannamesi ne işe yarar? konusunda da mükelleflerin devlete ne kadar vergi ödediklerini belirten bir beyanname türü olduğunu söylemek doğru olur.

KDV beyannamesinin içeriğinde yer almakta olan tutarlar hizmet alanı satış yapmakta olan kişilerin ödediği vergidir. Satış yapan mükellef elde edilmekte olan gelirlerini devlete bildirerek beyanname sunmaktadır. Hizmet sektörlerine göre değişik şekilde kesilen faturalar için KDV değerleri farklılık gösterir. Bazı dönemler için uygulanmakta olan KDV kesinti oranlarında değişiklikler görülmekte olduğundan vergi dairesine bunların bildirilmesi gerekir. Elde edilmekte olan KDV kesintileri muhasebeciler ile adresleri ve beyanname formülleri ile bulunulan vergi dairesine iletilir.

KDV gelirleri doğrudan devlete gitmekte ve devlet tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle devlet kamu harcamalarında kullanmakta olduğu bu KDV oranlarını ve değerlerini yasal olarak düzenlemiştir. KDV geliri ne olur? Konusunda devletin bu gelirleri kamu harcamaları için kullandıkları belirtilmektedir. KDV beyannamesi taşımanın fiziki ve elektronik muayenenin bildirilmesi mümkündür. Bu yüzden KDV beyannamesinin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulup formun hazırlanması gerekir. Düzenlenmekte olan KDV beyannamesinin eksik olmayacak şekilde bildirilmesi sayesinde kişiler için beyanname formunun hazır olduğundan söz etmek mümkün olur. Devlete karşı bir sorumluluk anlamı taşıyan KDV’nin ödenmesi için kişilerin beyanname hazırlayıp bunu iletmesinde fayda vardır.

Bu yüzden de KDV beyannamesi hakkında bilinmesi gerekenler içinde nasıl düzenlendiği, ne zaman verilmesi gerektiği ya da nasıl hazırlandığı hususlarında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu sayede hem daha eksiksiz ve düzgün şekilde KDV işlemleri halledilmekte hem de kişilerin devletin sağladığı yasal durumlara uyması mümkün hale gelir.

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV beyannamesi yükümlülüklerinin yasal olarak bildirilmesi gereken belge olan KDV beyannamesinin nasıl düzenlendiğini bilmekte kişilerin doğru şekilde işlemleri halletmesini sağlar. KDV beyannamesi elektronik ya da fiziki yollarla hazırlanabilir. Fiziki beyannameyi de taahhütlü ya da iadeli taahhütlü şekilde vergi idaresine vermek mümkün olur. KDV beyannamesinin düzenlenmesi noktasında ise beyannamede yer alan tüzel ya gerçek kişiliğe ait olan bilgiler doğru şekilde belirtilmelidir.

İşletmenin bağlı olduğu vergi dairesinin yazılması ve buna göre doğru işlem yapılması gerekir. Vergilendirme dönemi de aylık ve 3 aylık şeklinde bildirilmelidir. KDV beyannamesini düzenlenmekte olduğu yılın mutlaka yazılması ve belirtilmesi gerekir. Fiziki beyannameler mavi tükenmez kalemle yazılmalıdır. KDV beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler içinde bir de tutarlar, kesintiler, KDV matrahları, ve KDV’nin ne kadar kesildiği de yazılmalıdır. Elektronik olan beyannamede tablo bölümleri de doğru ve de eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

Sonuç bölümüne gelindiği zaman ise KDV tutarlarının ve matrahların yer alması gerekir. KDV hesaplamasında da yasal vergi miktarlarına dikkat edilmelidir. Beyanname bildiriminden sonra fark edilmekte olan eksikler ya da hatalar yasal tarih aralığında eksiksiz şekilde tekrar düzeltilir. E – beyannamenin gönderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığına ait bir bilgisayarın kurulu olması gerekir. E – beyanname sistemi kodu, kullanıcı ve de şifre ile giriş gerçekleştirilmesinden sonra KDV beyannamesini tek tıklanması mümkündür. KDV beyannamesi nasıl gönderilir? Konusunda kişilerin bu adımları izlemesi doğru olur.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV beyannamesi ne zaman verilir? Konusunda ise mükellef tarafın her ayın 24. Gününde bağlı bulunduğu vergi dairesine gitmesi ve buraya beyannameyi vermesi gerekir. Verilen beyannamenin ödemesi ise beyannamenin verilmekte olan ayın 26. Günü akşama kadar  yapılması gerekir. Tüketicinin KDV ödemesini de bir mal ya da hizmet satın alırken gerçekleştirmektedir.

KDV Beyannamesi Zorunlu Mu?

KDV beyannamesi vermekle yükümlü olan mükelleflerin kesinlikle KDV beyannamesi vermesi zorunlu olmaktadır. Bundan dolayı bir vergilendirme dönemi içerisinde vergiye tabi işlemleri bulunmayan kişiler de beyannameyi vermek zorundadır. KDV beyannamesi kişilerin yasal olarak uymak zorunda oldukları ve mükelleflere devlet tarafından belirlenen tutarlardır. Aynı zamanda bu tutarlarda kişilerin gelirlerine göre belirlenerek buna göre KDV ödemeleri söz konusudur. KDV beyannamesi zorunlu mu? Konusunda kişilerin bu beyannameyi ödemelerini gerekli olduğunu belirtmek gerekir.

KDV Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

KDV beyannamesi vermemekte olan mükellef hakkında usulsüzlük cezasının 2 kat olacağı ve bu cezanın hemen kesileceği bildirilmiştir. Verilmesi gereken beyanname içerisinde belirtilen KDV tutarları da yer almakta olduğundan hem usulsüzlük hem de vergi ziyanı ödemeleri de kişiye işlenmektedir. Ceza kesilen kişinin hala beyanname bildirmemesi halinde ise özel usulsüzlük cezaları bir kat daha artırılmaktadır. Elektronik beyanname verilmesi kuruluna uyulmaması halinde özel olarak usulsüzlük cezaları uygulanmaktadır.

Bu ceza türlerine ve tutarlarına maruz kalınmaması adına bir işletmenin ya da işyerinin hemen bu beyannameyi bildirmesi gerekir. Eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanacak olan bu beyannamenin tüm detayları ve işlemleri usule uygun şekilde doğru olarak hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde kişiler yasaya uyarak devletin yasal işlemlerini yerine getirmiş olur.

Bildirim yapılmamış olan beyannameler için sürekli ve düzenli olacak şekilde cezalar kesilmektedir. Bu cezalar da sürekli olarak artar. KDV beyannamesini unutan ya da kaçıran kişilerin de 10 gün içerisinde vergi dairesine form göndermesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmamaktadır. KDV beyannamesi verilmezse ne olur? Konusunda kişiler için uygulanan cezalardan söz etmek doğru olur.

Sizi Arayalım