Gelir tablosu nedir, nasıl hazırlanır?

Gelir tablosu nedir, nasıl hazırlanır?

Gelir tablosu

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ve katlandığı giderler sonucunda elde ettiği net kar veya zararı gösteren mali tablodur. İşletmenin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan temel finansal tablolardan biridir. İşte gelir tablosunun temel özellikleri ve bileşenleri:

Temel Özellikler

 1. Dönemsel Raporlama: Gelir tablosu genellikle yıllık, üç aylık veya aylık dönemler için hazırlanır. Bu, işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösterir.
 2. Performans Ölçümü: İşletmenin satışları, maliyetleri ve diğer gelir-gider kalemleri aracılığıyla performansını ölçer ve değerlendirir.
 3. Kar ve Zarar Analizi: İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği net kar veya zararı hesaplar.

Bileşenler

 1. Gelirler (Satışlar): İşletmenin ana faaliyetlerinden elde ettiği brüt gelirleri kapsar. Örneğin, ürün veya hizmet satışları.
 2. Satışların Maliyeti (COGS): Satılan malın maliyeti veya sunulan hizmetlerin maliyeti. Bu kalem, brüt karın hesaplanmasında kullanılır.
 3. Brüt Kar: Gelirlerden satışların maliyeti çıkarıldığında elde edilen tutar. Brüt kar, işletmenin temel faaliyetlerinin karlılığını gösterir.
 4. Faaliyet Giderleri: İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için yaptığı genel giderler. Buna pazarlama, araştırma ve geliştirme, yönetim giderleri dahildir.
 5. Faaliyet Karı (EBIT): Brüt kardan faaliyet giderleri çıkarıldığında elde edilen tutar. Faaliyet karı, işletmenin ana faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir.
 6. Faiz ve Vergi Öncesi Kar (EBT): Faaliyet karından faiz giderleri ve diğer maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutar.
 7. Vergiler: İşletmenin ödemesi gereken vergi tutarı.
 8. Net Kar (Zarar): Faiz ve vergi öncesi kardan vergilerin çıkarılmasıyla elde edilen nihai tutar. İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği net kar veya zarar.

Gelir tablosu, işletmenin mali sağlığını ve performansını analiz etmek için kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar, yöneticiler ve diğer paydaşlar bu tabloyu kullanarak işletmenin karlılığını ve sürdürülebilirliğini değerlendirir.

Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

Gelir tablosu hazırlamak, işletmenin belirli bir dönemdeki finansal performansını değerlendirmek için önemli bir adımdır. Gelir tablosu, işletmenin gelirlerini, giderlerini ve bu gelir-gider dengesi sonucunda elde ettiği net kar veya zararı gösterir. Gelir tablosu hazırlarken izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır.

Gelirlerin Belirlenmesi

Gelir tablosunun ilk adımı, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirlerin belirlenmesidir. Gelirler genellikle satış gelirleri olarak adlandırılır ve işletmenin ana faaliyetlerinden elde edilen gelirleri kapsar. Bu gelirler, satış faturaları ve diğer gelir kaynakları üzerinden hesaplanır. Tüm gelirler toplandıktan sonra toplam satış geliri belirlenir.

Satışların Maliyetinin Hesaplanması

Satışların maliyeti (COGS), üretilen veya satılan malların maliyetini ifade eder. Bu maliyet, hammaddeler, işçilik ve üretimle ilgili diğer doğrudan maliyetleri içerir. Satışların maliyeti, brüt karın hesaplanmasında kullanılır ve gelir tablosunda toplam satış gelirlerinden çıkarılır. Brüt kar, işletmenin ana faaliyetlerinden elde ettiği kardır ve şu formülle hesaplanır.

Faaliyet Giderlerinin Eklenmesi

Bir sonraki adım, faaliyet giderlerinin hesaplanmasıdır. Faaliyet giderleri, işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı tüm harcamaları kapsar. Bu giderler arasında pazarlama, yönetim, kira, personel maaşları, araştırma ve geliştirme giderleri bulunur. Toplam faaliyet giderleri, brüt kardan çıkarılarak faaliyet karı (EBIT) hesaplanır.

Faiz ve Vergilerin Eklenmesi

Faaliyet karından sonra, işletmenin finansman giderleri ve vergi yükümlülükleri hesaplanır. Faiz giderleri, işletmenin borçları nedeniyle ödediği faizleri içerir. Bu giderler faaliyet karından çıkarılarak vergi öncesi kar (EBT) elde edilir. Vergi öncesi kardan işletmenin ödemesi gereken vergiler çıkarılarak net kar veya zarar hesaplanır.

Gelir tablosu hazırlamak, işletmenin mali performansını net bir şekilde ortaya koyar ve finansal sağlık durumunu analiz etmeye yardımcı olur. İşletme sahipleri, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, gelir tablosunu kullanarak işletmenin karlılığını, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirebilirler. Gelir tablosunun düzenli olarak hazırlanması ve analiz edilmesi, işletmenin stratejik kararlar almasına ve finansal hedeflere ulaşmasına katkı sağlar.

Gelir Tablosu İlkeleri Nelerdir?

Sizi Arayalım