E-Defter Tutma Zorunluluğu E-Defter Geçiş Şartları

E-Defter Tutma Zorunluluğu E-Defter Geçiş Şartları

e-defter

Gelir İdaresi Başkanlığı, 19 Ekim 2019 tarihinde e-fatura kullanıcıları, bağımsız denetime tabi şirketler ve Cumhurbaşkanlığı tarafından vergi uyumunun zayıf olduğu tespit edilen şirketler için e-defter uygulamasını zorunlu kılan bir tebliğ yayımladı.

E-defter uygulaması, işletmelerin yasal olarak zorunlu genel dergiler ve defterler oluşturmasına ve e-defter özet raporlarını  yönetime dijital olarak sunmasına olanak tanır. Bu uygulama noter tasdik gibi uygulamaların yerini aldığı için kitap arşivleme maliyetlerini düşürür ve zaman kazandırır. Bu, gönüllü geçişleri artırır.

E-defter uygulamasını kullanabilmek için, şirketlerin öncelikle Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenen bir dizi ön hazırlığı tamamlaması gerekir.

 • Gerçek kişi vergi mükelleflerinin Elektronik İmza Kanununa göre düzenlenmiş nitelikli elektronik sertifika veya tebliğe göre mali mühür almış olmaları gerekmektedir. (397 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)
 • Tüzel kişi mükelleflerin tebliğ uyarınca mali mühür almış olması gerekir.
 • Seçilen e-defter yazılımı uyumluluk için onaylanmalıdır.

E-defterin amacı nedir?

E-defter, tüm yevmiye verilerinin elektronik olarak oluşturulmasını ve imzalanmasını sağlayarak veri doğruluğunu ve kaynaklarını garanti altına almak için tasarlanmış bir uygulama olarak tanımlanabilir. Yetki ayrıca, daha verimli denetimlerle sonuçlanan depolanan verilerin kaybını veya hasarını azaltmayı hedefliyor.

E-defter uygulaması şunları sunar

 • Defterleri arşivlemek için daha güvenilir, dijital ortamlar
 • Bir denetim sırasında doğru bilgilere erişmek için daha kısa süre
 • Noter tasdiki işlemlerinin neden olduğu daha az maliyet ve zaman kaybı
 • Vergilendirme süreçlerine artan uyum.
 • E-defter uygulamasının bu yönü ekonomi için yasal bir temel oluşturur ve şirketlere güven aşılar.

E-defterin amacı

E-defter, tüm yevmiye verilerinin elektronik olarak oluşturulmasını ve imzalanmasını sağlayarak veri doğruluğunu ve kaynaklarını garanti altına almak için tasarlanmış bir uygulama olarak tanımlanabilir. Yetki ayrıca, daha verimli denetimlerle sonuçlanan depolanan verilerin kaybını veya hasarını azaltmayı hedefliyor.

E-defter uygulaması şunları sunar

 • Defterleri arşivlemek için güvenilir ve dijital ortamlar sunar.
 • Bir denetim sırasında doğru bilgilere erişmek için daha kısa süre harcarsınız.
 • Noter tasdiki işlemlerinin neden olduğu daha az maliyet ve zaman kaybına yol açar.
 • Vergilendirme süreçlerine artan uyum kolaylık sağlar.

E-defter uygulamasının bu yönü ekonomi için yasal bir temel oluşturur ve şirketlere güven aşılar.

E-Defter Tutma Zorunluluğu, e-Defter Geçiş Şartları (2020 yılı)

Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin 4. fıkrasına göre, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerse, koşulların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren geçmek zorundadır.

E-Fatura kapsamındaki tüm mükellefler

 • 2018 veya sonraki yıllar cirosu 5 milyon türk lirasını aşan mükellefler,
 • Bağımsız denetime tabi olan şirketler,

E-Defter Geçme(Geçiş) Şartları 2020

Tüzel kişilerin, 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği çerçevesinde;

 • mali mühür temin etmeleri gerekir.

Gerçek kişilerin, 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği çerçevesinde;

 • mali mühür temin etmeleri gerekir veya e İmza yasaları çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika temin etmeleri gerekmektedir.

Bunlarla birlikte e-defter tutma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz etme işlemleri için kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı alınması gerekiyor.

E-Deftere geçmememin cezası

 • Söz konusu mükellefler, e-defter uygulaması haricinde matbu ya da dijital ortamda defter tutmaları durumunda, hiç defter ve kayıt tutmamış sayılırlar.
 • Aynı zamanda Defter Beyan Sistemi haricinde iletecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.
 • Mevzu bahis işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması sebebiyle 213 sayılı Yasanın ilgili ceza hükümlerine göre usulsüzlük cezası tatbik edilir.

Şayet firma olarak e-faturaya geçiş zorunluluğunuz yoksa e-defter de kullanmak zorunda değilsiniz.

Sizi Arayalım