Defter Beyan Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Defter Beyan Sistemi Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

defter-beyan-sistemi

Defter Beyan sistemine uygun olarak defter tutan mükelleflerle, basit usule uyan kuralların kayıtlarının net olarak dijital ortamda tutulması, defter tutmak zorunda olanların ise de defterlerinin elektronik ortamda hazırlanması ve ciddi bir şekilde saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik sistemlerde bulunan ortamlarda verilmesi ile (e-belge) düzenlenebilmesi için kurulan sisteme defter beyan sistemi denmektedir.

Defter beyan sistemi onaylanıp ve uygun görülüp  17.12.2017 tarihinde yayımlanan (486) Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile kullanıma girmiştir.

Defter beyan sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından dikkat! ! ! Önceki ayın son gününe kadar,( www.defterbeyan.gov.tr) web sitesinden ya da bağlı oldukları vergi dairesi vasıtasıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Defter beyan sistemini kullanmak zorunlu mu?

Evet, kısacası Basit usule tabi mükelleflerle, serbest meslek erbapları devletin belirlediği 1 Ocak 2018’den sonra ve diğer mükellefler ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geciktirmeden defter beyan sistemini kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Defter beyan sistemine nasıl giriş yapılır?

Defter beyan sistemine giriş yapabilmemiz için sadece Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri ya da kullanıcı kodu ile dikkatli yazın lütfen! www.defterbeyan.gov.tr adresinden giriş yapılabilir.

Defter beyanı için düzenlenen bu konuda bize yardımcı olmakta olan sistemi kullanmak için kullanıcı kodu ve şifre nasıl alınır?

Yetkilendirilen şahıs veya mükellef şahsı bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunarak şifre temin edebilir.

Mükellef, meslek mensubu olan veya meslek odası tarafından istenilen kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak başvuruların değerlendirilmesinde, net olarak 340 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile buna ek olarak elektronik beyanname sistemiyle  ilgili diğer mevzuat ilgiye almalıdır.

Defter beyan sisteminde neler yapılabilir?

Gelir ve giderler hesaplamaları doğal olarak elektronik ortamda kaydedilebilir, defterler elektronik ortamda kurabilirler, saklanabilir ve beyannameler düzenleyerek onaylanabilir. Buna ek sistem üzerinden e-faturae-serbest meslek makbuzu gibi birçok belgeleri elektronik ortamda düzenleyebilirler.

Defter beyan sistemi üzerinde hangi defterler tutulabilir?

 • İşletme defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Serbest meslek kazanç defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Envanter defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Çiftçi işletme defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Amortisman defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Damga vergisi defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Ambar defteri (Kırtasiye de bulunur)
 • Bitim işleri defteri (Kırtasiye de bulunur)

DEFTER BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN HANGİ BEYANNAMELER GÖNDERİLİR?

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Geçici Vergi Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Muhtasar Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Prim Hizmet Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Damga Vergisi Beyannamesi (NET OLACAK)

Basit usule tabi mükellefler

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Muhtasar Beyannamesi (NET OLACAK)
 • Prim Hizmet Beyannamesi (NET OLACAK)
 • KDV Beyannamesi (Katma değer vergisi mükellefiyeti olanlar) (NET OLACAK)

Defter beyan sistemini kimler kullanabilir?

 • Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler (İzin Gerekli)
 • Basit usule tabi olan mükellefler (İzin Gerekli)
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler (İzin Gerekli)
Sizi Arayalım