Damga Vergisi Nedir?  2021 Oranları ve Ücretleri Nedir?

Damga Vergisi Nedir?  2021 Oranları ve Ücretleri Nedir?

damga-vergisi-nedir

Damga vergisi, sözleşmeler, anlaşmalar, senetler, akreditifler ve teminat mektupları, mali tablolar ve maaş bordrosu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli belgelere uygulanan dolaylı bir vergidir.

Ülkemizde damga vergisi % 0,15 ile % 0,75 arasında belgede belirtilen değerin yüzdesi olarak alınmaktadır. Yasa, her bir tarafın anlaşmalardaki damga vergisinin toplam miktarını ödemekten sorumlu olduğunu öngörür. Her orijinal belge, kendisi için damga vergisi tutarının hesaplanması için ayrı bir varlıktır.

 Damga vergisi ödemenin başlıca faydaları nelerdir?

 • Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre birleşme ve devralma, pay alma ve şirketlerin bölünmesi amacıyla hazırlanan belgeler damga vergisinden muaftır.
 • Ülkemizde mukim olmayanlar da dâhil olmak üzere bankalar ve benzeri finans kuruluşlarıyla banka teminat mektupları ve kredi anlaşmaları,
 • Ülkemizde mukim olmayanlar da dahil olmak üzere bankalarla yapılan vade ve opsiyon sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış sözleşmeleri ve gayrimenkul Mortgage Yatırım Ortaklıkları (GYO) portföyüne atfedilebilen satışlar kapsamındaki sözleşme yükümlülükleri,
 • Hisse senedi piyasası tesisleri için sözleşmeler, finansal işlemler konut kuruluşları konut ve menkul kıymet işlemleri, bu tür kuruluşların teminatlı varlıkları ve teminatlı gayrimenkulleri,
 • Menkul kıymetler, gayrimenkul ve ipotek varlıklarındaki işlemler ipotek finansman şirketlerini ve konut finansmanı için fonları teminat altına aldı.
 • Konvansiyonel ve devredilebilir senetler üzerindeki her türlü başvuru (ödeme için evlat edinme, ödeme garantisi vb.) Damga vergisinden muaftır.

Damga vergisi beyannamesi ödemesi nasıl yapılır?

Damga vergisinin miktarı Damga Vergisi Kanunu ile düzenlenir. Damga Vergisi Kanunu,

 • Damga vergisi beyannamesi aylık olarak doldurulur ve sunulur.
 • Damga vergisine ilişkin aylık rapor, bir sonraki ayın 23 günü bitmeden Türkiye Vergi Dairesi tarafından temin edilmelidir.
 • Son ödeme tarihi: 23. bir sonraki ayın gününün sonuna kadar (bir sonraki ayın 26. gününe kadar ödenen maaş bordrosu damga vergisi hariç).

2021 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları ne kadar hesaplandı?

 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri; 97,20 Türk Lirası
 • Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 Türk Lirası
 • Katma değer vergisi beyannameleri 64,10 Türk Lirası
 • Muhtasar beyannameler 64,10 Türk Lirası
 • Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10 Türk Lirası
 • Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 Türk Lirası
 • Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 Türk Lirası
 • Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 Türk Lirası
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 76,00 Türk Lirası
Sizi Arayalım