SAP Nedir? Başarılı Kurumsal Kaynak Yönetimi İçin SAP Modülleri

SAP Nedir? Başarılı Kurumsal Kaynak Yönetimi İçin SAP Modülleri

sap nedir

SAP ya da Systems Applications and Products, kurumsal kaynak planlama için kullanılan bir yazılımdır. Yaygın olarak kullanılan bu yazılım enterprise resource planning ya da ERP yazılımı olarak da bilinir. SAP sistemi bir şirkette en iyi çalışma ortamını yaratmak adına kullanılır. Bunun için şirkette yer alan departmanların ortak verilerine ulaşır ve bu verilerin paylaşılmasını sağlar. Bu sayede işletmeler için merkezi bir veri oluşturan SAP alanında en çok kullanılan programdır.

ERP Nedir?

Kurumsal kaynak planlama olarak da bilinen ERP işletmelerin iş fonksiyonlarını merkezi bir bölgeden toplamasını sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Bu uygulamanın işletmeler için en büyük faydası satış, pazarlama, satın alma ve insan kaynakları gibi farklı departmanların iletişim kurmasını sağlamasıdır. ERP sistemi şirketlerde yer alan departmanların iletişim kurmasını ve planlama yapmasını kolaylaştırır.

ERP Modeli Hangi Firmalar ile Uyumlu Olarak Çalışır?

ERP olarak da bilinen kurumsal kaynak planlaması kullanan firmalar günlük rutin aktiviteleri merkezi bir noktadan yönetmek isteyen oluşumlardır. Zaman tasarrufu sağlayan bu planlamayı orta ve küçük ölçekli firmalar da kullanabilir. ERP kullanan oluşumların başında sağlık hizmeti firmaları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üretim firmaları, küçük işletmeler ve e-ticaret firmaları gelir. ERP söz konusu kuruluşlar tarafından karışıklık yaşanmaması adına kullanılır.

SAP Kullanımının Önemi Nedir?

SAP kullanımı firmaların farklı departmanlarından verileri tek bir noktada topladığı için önemli bir işe yarar. Topladığı verileri işleyen SAP firmada yer alan farklı departmanların birbirleri ile iyi bir iletişim kurmasını kolaylaştırır. Bu anlamda başarı yakalamak için pek çok işletme için SAP gereklilik taşır. İşletmeleri başarıya götüren etkili bir iletişim için bu yazılım son derece önemlidir.

Kurumsal Kaynak Yönetimi İçin SAP Modülleri

SAP modüllerini ve yazılımını anlamak başarılı kurumsal kaynak yönetimi açısından üst bir noktaya varmak açısından hayati önem taşır. Söz konusu yazılımın kullanıldığı sektörleri bilmek büyük bir avantaj sağlar. Aynı zamanda bu sektörlerin hangi pozisyonlarında SAP modüllerinin kullanıldığını bilmek bir avantaj sağlar. SAP yazılımı en çok finans yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, depo yönetimi ve insan kaynakları yönetiminde kullanılır.

Finans Yönetimi ve Muhasebede SAP Modülleri

SAP yazılımı ve modülleri, finans yönetimi ve muhasebe alanında kullanılabilir. İşletmeler için mali durumları kontrol etmek önemli bir konudur. SAP bu ihtiyacı karşılamak isteyen işletmelere mali yönetim ve muhasebe sistemleri desteği sunar. Bu anlamda finansal yönetim ve muhasebe alt modülleri arasında finansal planlama ve analiz bulunur. Bu sistemin içeriğinde finans alanı için stratejik planlama, tahmin, bütçeleme, performans yönetimi ve analitik konuları yer alır.

Finans yönetim ve muhasebe alt modülleri içinde muhasebe ve vergi yönetimi de bulunur. Bu sistemin sağladığı özellikler ise finansal muhasebe, mutabakat ve raporlamadır. Aynı zamanda mevzuata uygunluk ve kapanış süreci muhasebesi de bulunur. Hazine ve nakit yönetimi alt modülü içinde işletmelerin ihtiyaç duyduğu kurumsal hazine yönetimi, nakit yönetimi, risk yönetimi ve yatırım yönetimi bulunur. Ayrıca nakit akışı tahmini ve borç yönetimi de yer alır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi SAP Modülleri

SAP yazılım programı, müşteri ilişkileri yönetimi ya da kısaca CAP için de çeşitli alt modüller sunar. Genel olarak satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve ticaret alanlarında profesyonelleştirme için çeşitli destekler sunar. Müşteri ilişkileri yönetimi alt modülleri genel olarak üç ayrı alt kategoride toplanır. Bunlar satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri alt modülleridir.

Satış alt modülünde satış stratejisine yönelik içerik önerileri, yapay zeka tarafından hazırlanan rehberli satış ve kişiselleştirilen teklifler yer alır. Aynı zamanda müşterilerin daha iyi bir deneyim kazanması için gelir ve faturalandırma özellikleri sunar.

Pazarlama alt modülünde müşterilere yönelik profil erişimi, davranış içgörüleri, müşteri deneyimini iyileştirme, pazarlama ve çok boyutlu analiz yer alır.

Müşteri hizmetleri alt modülünde müşteri hizmetlerini iyileştirmek için etkileşim geçmişi, ağ bağlantısı, yapay zeka desteğiyle konuşmalar ve konuşma aktarımı özellikleri sunulur.

Depo Yönetimi SAP Modülleri

SAP yazılımı depo yöneticilerine yönelik alt modüller sunar. Bunlardan ilki genel işleme alt modülüdür. Bu anlamda ambar yönetimi, sevkiyat bildirimi, makbuzların kabulü ve işlenmesi için çeşitli destekler sunulur.

Giden işlem yönetimi bir diğer alt modüldür. Bu alt modül kapsamında depo yöneticilerine yönelik paketleme ve sevkiyat için çeşitli destekler sunulur.

Depo yönetimi alt modülünde genel olarak döngü sayımı, fiziksel envanter ve stok görünümü sunulur. Ayrıca taşıma ekipmanı kontrolü sağlanır.

İşlevler arası yönetim özellikleri alt modülünde toplu iş yönetimi ve seri numarası yönetimleri sağlanır. Bunların dışında randevu planlaması, izlenebilirlik ve işlevler arası analitik yer alır.

Proje Yönetimi SAP Modülleri

SAP yazılımı proje yöneticileri için alt modüller sunar. Projenin başlangıcından bitişine kadar olan kısma kadar her konuda destek sağlanır. Proje yönetimi alt modülleri proje başlatma, proje planlama, proje yürütme ve proje kapanış aşamalarından oluşur.

İnsan Kaynakları Yönetimi SAP Modülleri

SAP yazılımı insan kaynaklarının aksamadan profesyonel bir şekilde devam etmesi için alt modüller sunar. Söz konusu alt modüller başvurudan son aşamaya kadar devam eden bir süreci kapsar. İnsan kaynakları yönetimi alt modülleri organizasyon, personel ve zaman yönetimlerini kapsar. Aynı zamanda personel gelişimi ve bordro hizmetleri de yer alır.

Sizi Arayalım