Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yönetimi Nedir?

proje-yonetimi

Proje yönetimi, yalnızca bir projenin, projeyi başlangıçtan sona götüren farklı bir dizi faaliyet veya görevle karakterize edilen bir dizi aşamadan geçtiği fikrine dayanır. Maliyet, zaman ve kaynaklar gibi kısıtlamalara sahip projeler büyük ve küçüktür.

Proje aşamalarını ve organizasyonlarını analiz etmeden önce, bir projeyi etkili bir şekilde yönetmenin en iyi yollarından birinin genel bir çözüm uygulamak olduğuna dikkat etmek önemlidir. Proje yönetimi yazılımı, ekiplere bir projeyi başarıyla başlatmada, bu projeyi planlamada ve ardından bir dizi açıkça haritalanmış beklentiler ve hedefler aracılığıyla yürütmede yardımcı olur. Bu, ekiplerin projenin her adımına da erişmesini kolaylaştırarak riskleri azaltır ve verimliliği artırır. İşte işletmelerin projeleri düzgün bir şekilde aşamalandırmasına ve bitirmesine yardımcı olacak en iyi CRM proje yönetimi yazılımları hakkında birkaç tüyoya aşağıda ulaşabilirsiniz.

Proje yönetiminin 5 aşaması başlatma, planlama, yürütme, izleme ve proje kapatmayı içerir. Proje Yönetim Sistemi ile başlangıçta proje planlamasını destekleyen bu beş aşamayı geliştirdi.

Proje Başlatma Aşaması; Bu aşamada bir proje resmi olarak başlatılır, adlandırılır ve geniş bir düzeyde tanımlanır. Proje sponsorları ve diğer önemli paydaşlar, bir projeye taahhüt verip vermemeye özenle karar verirler. Projenin niteliğine göre fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Proje Planlama Aşaması; Maliyet, kapsam, süre, kalite, iletişim, risk ve kaynaklar için bireysel planlardan kapsamlı bir şekilde bir proje yönetim planı geliştirilir. Risk yönetimi planlaması şunları içerir: risk tanımlama ve analizi, risk azaltma yaklaşımları ve risk yanıt planlaması.

Proje Yürütme Aşaması; Bir proje çıktısı, haritalanmış bir plana bağlı kalarak geliştirilir ve tamamlanır. Bu aşamadaki pek çok görev, durum toplantıları ve proje durum güncellemeleri, diğer durum raporları, insan kaynakları ihtiyaçları ve performans raporları gibi görevler aracılığıyla proje ölçümlerini yakalar. Bu, projenizin başarılı mı yoksa başarısız mı olacağını anlamanıza yardımcı olacağı için önemli bir aşamadır.

Proje İzleme ve Kontrol Aşaması; yürütme aşaması ile aynı zamanda meydana gelen bu aşama, çoğunlukla proje planlamasına uygun olarak proje performansını ve ilerlemesini ölçmekle ilgilidir. Kapsam doğrulaması ve kontrolü, kapsam sürünmesini kontrol etmek ve izlemek için ve proje gereksinimindeki değişiklikleri izlemek ve yönetmek için kontrol değişikliğini gerçekleştirmek için gerçekleştirilir. Maliyet ve zaman için temel performans göstergelerinin hesaplanması, eğer varsa, varyasyon derecesini ölçmek için yapılır ve bu durumda düzeltici önlemler belirlenir ve bir projenin yolunda gitmesi için önerilir. Proje başarısızlığını önlemek için, projelerin neden başarısız olabileceğini ve başarısızlığı önlemenin yollarını düşünün.

Proje Kapanış Aşaması; Bir proje resmi olarak kapatılır. Ürünü teslim etmek, kaynakları rahatlatmak, ekip üyelerini ödüllendirmek ve projede çalıştırılmaları durumunda yüklenicilerin resmi olarak feshedilmesi gibi bir dizi önemli görevi içerir.

Sizi Arayalım