İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

issizlik-maasi

İşsizlik maaşı 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa açıklanan koşulları taşımaları durumunda bağlanır.  Ve Bu maaş belirli bir zaman ve tutarda yapılabilmektedir. İşsizlik ödeneğini miktarı ve süresi kim tarafından belirlenir? Elbette İŞKUR tarafından belirlenir ve işsizlik sigortası fonundan karşılanır.

İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

En önemli şartlardan biri kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır. Eğer işçi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi ise, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranır. Hizmet akdiniz fesh edildi ise; zaman kaybetmeden 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gereklidir.

İşsizlik maaşına nasıl başvurulura bilirsiniz?

İşsizlik maaşına başvurmanız gerekiyor ise; hizmet akdinin feshinden sonraki 30 günü değerlendirmeniz gerekir. Bu başvuru şahsen yapılabildiği gibi elektronik ortamda aşağıda verdiğimiz web adresi üzerinden de yapılabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu

İstisnai durumlar dışında 30 gün içerisinde başvuru yapmazsanız hangi işlem uygulanır? Başvuruda gecikilen süreniz kadar, toplam hak sahipliği süresinden düşülecektir.  Bu başvuru vekâletname ile yapılamamaktadır.

İşsizlik ödeneği başvurusu ile

Kişinin İŞKUR’ DA, iş arayan kaydı oluşturulur, çünkü bu şekilde kişinin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanılması sağlanır.

İşsizlik ödeneğine internetten nasıl başvurulur?

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu  linki yardımı ile başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Elinizde olması gereken tek evrak kimliğinizdir, sistem sizi adım adım yönlendirecektir.  İşlemleri bitirdiğinizde telefonunuza mesaj bilgilendirmesi ulaşacaktır.

İşsizlik maaşı ne kadar süreyle ödenir?

Şu şekilde açıklayalım; İş sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı çalıştı iseniz; 180 gün,
  • 900 gün sigortalı çalıştı iseniz; 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı çalıştı iseniz; 300 gün,

İşsizlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

Aslında çok karmaşık değildir; günlük işsizlik ödeneği;

  • Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ıdır.
  • Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

2021 İşsizlik maaşı ne kadar?

2021 yılı işsizlik maaş tutarı açıklandı.

En düşük işsizlik maaşı; 1,420 Türk Lirası

En yüksek işsizlik maaşı; 2,840 Türk Lirası

Sizi Arayalım