E-Beyanname Nedir? Nasıl Kullanılır?

E-Beyanname Nedir? Nasıl Kullanılır?

ebeyaname

E-beyanname dijital olarak beyannamenizin size iletilmesi anlamına gelir. Elektronik olarak gönderilmesidir. Aslında bu işleyiş tüm dünyada doğa yararına bir davranıştır da; postayla aldığınız mevcut kağıt ekstrelerinizin yerini aldıkları için çevre dostu bir uygulamadır.

Gelir idaresi bakanlığı maliye bakanlığına bağlı olarak çalışır. E-beyanname sistemi, vergi dairelerindeki yükün hafifletilmesine ayrıca maliyetlerin düşürülmesine kadar birçok fayda sağlamıştır.  Bu şekilde hata oranı da elektronik kontrol sitemi ile minimuma düşmüştür.  Vergi usul kanunu 257 maddeye göz attığınızda beyannamelerin dijital ortamda vergi dairesine gönderilme işlemine e-beyanname ismi veriliyor.

E-Beyannameleri kimler gönderebilir?

e-beyanname ilgili meslek guruplarına gönderilir. Serbest Muhasebeci,

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Katma Bütçeli İdareler
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri
 • Döner Sermayeli İşletmeler
 • Özerk Kuruluşlar
 • Diğer Kamu Kurumları
 • Noterler
 • 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler, muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışanlar,
 • Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler, herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın şartı bulunur.
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefler,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
 • Avukatlar
 • Serbest Muhasebeci

E-Beyanname Gerekli Programlar?

Vergi dairesine başvurunuzun onaylanmasından sonra bazı programları kullanmanız gerekiyor.  Bu programları GİB’in resmi internet sitesinden bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Beyanname Düzenleme Programını sitede gerekli Programlar bölümünden indirebilirsiniz. Programlar yüklendikten sonra beyannamelerinizi istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.

e-Beyannameleri nasıl gönderirsiniz?

www.gib.gov.tr sitesinde paket gönderme programı bulunur.  Beyannamelerinizi paketledikten sonra kullanıcı kodu ve şifreniz ile siteye giriş yaparak işleme başlayın.  Paket Gönderme menüsünü seçmelisiniz. Seçtikten sonra göndereceğiniz paketi seçip gönder tuşuna bastığınızda paketiniz gönderilmiş olacaktır.

Eğer hatalı bir işlem olursa vergi dairesi incelemesinin ardından size düzeltme için geri gönderilir. Eğer pakette bir sorun yoksa internet ortamından tahakkuk fişiniz gönderilecektir.

E-Beyanname ile hangi belgeler gönderilir?

 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Muhtasar Beyanname
 • Noter Harçları Vergisi
 • MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi
 • Banka Muameleleri Vergisi
 • Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi (KGECICI)
 • Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi (GGECICI)
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)

Şifremi ve kullanıcı kodumu unuttum, ne yapmalıyım?

Şifrenizi ve kullanıcı kodunuzu unuttunuz mu? Bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurarak yeni şifrenize ulaşabilirsiniz.

Daha önce İnternet Vergi Dairesi (İVD) kullanıcısı olarak aldığım kullanıcı kodu ve şifremi beyanname göndermek için kullanabilir misiniz? En çok alınan sorulardan biridir.  Hayır kullanamazsınız. Ancak o şifreyle adınıza gönderilmiş beyannameleri görüntüleyebilirsiniz. Eski şifreleriniz geçersiz hale gelecektir.

Sizi Arayalım