Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS nedir?

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS nedir?

detsis (1)

DETSİS içerisinde devletin tüm teşkilat yapısı merkezi sistem üzerinden tekil olarak tanımlanarak devletin bir nevi künyesi hazırlanmaktadır. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimleri ile birlikte hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı bir hizmettir.

Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Numarasını Nasıl Öğrenebilirim?

Bu sistemin bir numarası bulunmaktadır. DETSİS numarası öğrenmek için detsis.gov.tr internet sitesine girmelisiniz. Bu siteye girdiğinizde ilgili kurumun künyesinin altında numaraları bulabilirsiniz. İsterseniz arama butonu yardımı ile kurum adını aratarak açılan sayfadan künye başlığının altından numarayı öğrenebilirsiniz.

Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Ne İşe Yarar?

DETSİS sisteminde kamunun bütün teşkilat yapısı merkezi sistem üzerinden tanımlanarak devletin künyesi oluşturulmaktadır. e-Yazışma paketi üst bilgisi olan kurum kimlik kodları, DETSİS numaraları üzerinden oluşturulmaktadır.

Vatandaşların CİMER’e yaptığı başvurular DETSİS üzerinden ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. Ulusal elektronik tebligat adresleri de DETSİS numaraları üzerinden üretilmektedir. Kayıtlı elektronik posta adresleri de DETSİS numaraları ile eşleştirilmektedir.

Kurumların kamu ihale ilanları, Devlet Malzeme Ofisi talepleri, kalkınma ajansları proje başvuruları ve resmi basın ilan talepleri de DETSİS numaraları üzerinden kolaylıkla alınmaktadır.

Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Projesi Hakkında

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişim çağına uygun olarak geliştirilmesi amacı ile otomasyon tekniklerine uygun ortak bir kodlama standardının yapılacağı, kurum ve kuruluşların merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatlarında yer alan tüm birimlerin resmi yazışmalarda haberleşme kodları kullanacağı belirtilmiştir.

10 Şubat 2011 tarihinde 27842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1 sayılı başkanlık Genelgesi ile 1991/17 sayılı genelge yürürlükten kaldırılarak yeni bir işleyiş ile Devlet Teşkilatı Veri Tabanı DTVT yapısı oluşturulmaya karar verilmiştir.

2011/1 sayılı genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, yurtdışı ve taşra teşkilat yapılarında haberleşme kodları ile iletişim bilgilerinin girişi ve güncellenmesi düzenlenmiştir. Bu genelge ile devlet teşkilatında bulunan tüm birimlerin resmi yazışmalarında kullanacakları haberleşme kodlarının tamamlanması süreci elektronik ortama aktarılmış ve DTVT’te yer alan her bir kurum ve birime otomatik olarak kimlik kodu verilmiştir.

2014 yılı içerisinde yapılan gelişme ile kurum ve birimlerin statü, kategori ve türlere göre sınıflandırılması ile birlikte yeni bir yapıya geçilmiş ve kurum kimlik kodları 8 haneli DETSİS numaralarına dönüştürülmüştür.

2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’De yayınlanan “Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik” ile kurumların resmi yazıların sayı bölümünde haberleşme kodları yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS Ne Zaman Kullanılmaya Başladı?

2018 yılı içerisinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 527. Maddesinde yer alan “Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, yurtdışı ve taşra teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanması ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek” kararı ile DETSİS Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın görevleri arasına eklenmiştir.

10 Haziran 2020 tarihli 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile resmi yazılarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası kullanımına ilişkin olan uygulama devam ettirilmiştir.

2022/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 3 Aralık 2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 2011/1 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. 2022/18 sayılı genelge ile DTVT’den DETSİS’e geçiş Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından tamamlandığı ve bu sürecin dijital Türkiye vizyonunun temel hareketlerinden biri olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tebliğ edilmiştir.

DETSİS, yeni yüzü ile www.detsis.gov.tr adresi üzerinden kullanılmaya başlanmıştır. DETSİS’te sunulan en önemli yenilikler biride devlet teşkilatının geçmişten bu güne kadar olan değişimini gösteren “Tarihçe” sekmesinin eklenmesi olmuştur. Bu modül sayesinde devlet teşkilatında yer alan kurumların mevzuat kapsamında gerçekleşen değişimleri tarihsel sıralama içerisinde görsel hale getirilmiştir. Bunların yanı sıra güncellenen ya da kapatılan birim ve kurum bilgileri de “Birim Değişiklikleri” alanında paylaşılmaya başlanmıştır.

Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt Sistemi DETSİS İçerisinde Neler Var?

DETSİS’te kurum ve kuruluşların künye bilgilerinin yanı sıra sundukları hizmetler, kurum ve kuruluşla ilgili mevzuat bilgileri de yer almaktadır. İletişim sekmesinde doldurulacak olan form ile sistem hakkındaki öneri ya da talepleri doğrudan Başkanlığa iletilmesine de imkan verilerek katılımcı bir sistem yönetimine zemin hazırlanmaktadır.

DETSİS’te yer alan veriler Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince resmi yazıların başlık, muhatap ve sayı bölümlerinde esas alınması zorunluğu olduğundan DETSİS tüm kurumların elektronik belge yönetim sistemi uygulamaları olmak üzere devlet teşkilatı verilerinin esas alındığı tüm sistemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu sistem oldukça önemli bir sistemdir.

Sizi Arayalım