İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir?

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir? İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Kesilir?

ihrac-kayitli-fatura

Yerli üretim mallarını küresel pazarda satmak isteyenler için bazı vergi indirimlerinden yararlanma olanağı sunan faturalar ihraç kayıtlı faturalar olarak bilinmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3065 sayılı 11-c maddesine göre ülke dışında döviz karşılığı satış yapılması koşuluyla üreticiden alınan mallar için KDV ödemesi yapılmamaktadır. Alışveriş yapılırken KDV ödediğiniz ürünler varsa da ihracat işinde olduğunuzu göstererek devlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlemleri genelde ürünü alıp satan kişi ya da kurumlar gerçekleştirmektedir. Böyle bir durumda firmalar, üreticiden kendilerine KDV harici fatura kesmesini talep eder. Ürün satışı yapılan bu kurum/kuruluşlar, ihracat yapacaksa üretici olarak 3065 sayılı KDV kanununa dayanarak ihraç kayıtlı fatura kesebilir.

İhraç edilmek koşuluyla imalatçılar tarafından gönderilen mallara ait KDV, ihracatçı firma tarafından imalatçıya ödenmez. İhracat eden firmadan tahsil edemediği KDV’yi, Vergi Dairesi’nin düzenlemeleri çerçevesinde nakit veya mahsup yoluyla iade alan imalatçı, malı kendisi ihracat ederse iade listesinde hammadde alımlarından ortaya çıkan KDV’si yer alacaktır.

Bir mal doğrudan imalatçı tarafından ihraç edildiğinde KDV’ler hammadde tedariki üzerinden hazırlandığı için yüklenilen KDV tutarı daha düşük bir tutar olacaktır. İmalatçı olarak ihraç kayıtlı satışta hesaplanmayan KDV tutarı kadar iade talebinde bulunma hakkınız vardır. İhracatçı firma ise, mal alımı işlemlerinde KDV ödemeyerek avantaj elde etmektedir. Bu durum da malın ihraç kayıtlı satışının yapılması, vergi anlamında hem satan firma hem de ihracatçı açısından avantaj doğuracaktır.

Hangi Firmalar İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir?

İhraç kayıtlı satışların yapılabilmesi için gereken ilk şart, imalatçı konumunda olunmasıdır. Sanatçı ve Ticaret Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu ölçütler bulunur. Bu ölçütlerin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

  • Gıda işletmesi, çiftçi kayıt belgesi ve işletme kayıt belgelerinin olması,
  • Kapasite Raporu ve üretim alt yapısının tümünün sağlanması,
  • Belirtilen sayıda çalışan işçiye sahip olması,
  • Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi meslek odalarına kayıt yaptırılması,
  • Sanayi siciline kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Yukarıda bir kısmı bulunan kuralların tamamının uygulanması halinde, faturada “İhraç edilmek şartıyla satışı yapıldığından KDV tahsil edilmemiştir” cümlesi yer alacaktır. Bu şekilde imalatçı firma katma değer vergisinden muaf tutulacaktır. Bu kuralların tamamına uyulmadığı durumunda söz konusu firma, KDV vergi indiriminden faydalanamamakta ve ihraç kayıtlı satışı yapamamaktadır.

İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenmelidir?

İhraç kaydıyla düzenlenen faturada “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükmüne göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir” ifadesi yer almalıdır.

İhraç Kayıtlı Fatura Ne Zaman Düzenlenmelidir?

İhraç kayıtlı faturanın, ihraç teslimi tarihinden önce düzenlenmesi gerekir. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda, VUK’daki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla tecil-terkin uygulamasından faydalanılabilir.

VUK’un 231/5. maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre zarfında düzenlenmeyen faturalar, hiç düzenlenmemiş olarak kabul edilmektedir. Bu durumlar dışında kalan hallerde ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturaların, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi koşuluyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.

Sizi Arayalım