Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Kimler Dijital Hizmet Vergisi Öder?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Kimler Dijital Hizmet Vergisi Öder?

Dijital Hizmet Vergisi

Günümüzde dijitalleşme ve teknolojinin hızla ilerlemesi, birçok sektörde dönüşüm sağlamış ve yeni ticaret modellerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerle birlikte dünyanın birçok ülkesi, dijital hizmetleri vergilendirmede yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu blog yazısında, dijital hizmet vergisinin tanımı, kimlerin ödemesi gerektiği, uygulama alanı, oranı, ödeme süreci gibi konulara detaylı bir şekilde değineceğiz. Dijital dönüşümün yansımalarıyla ilgili merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Dijital Hizmet Vergisi Tanımı

Dijital hizmet vergisi, Türkiye’de dijital hizmet sağlayıcılarının gerçekleştirdiği işlemlere uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, 7194 sayılı Kanun ile 01 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Dijital hizmet sağlayıcıları, dijital ortamda sunulan hizmetler aracılığıyla gelir elde etmektedirler. Bu kapsamda ise vergi, dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki kullanıcılara sağladığı hizmet bedellerinden tahsil edilmektedir.

Dijital hizmetler, internet üzerinde sunulan yazılım, uygulama, oyun, reklam gibi hizmetleri kapsamaktadır. Örneğin, çeşitli mobil uygulamaların indirilmesi, dijital reklamların yayınlanması veya çevrimiçi oyunların oynanması gibi işlemler, dijital hizmet vergisinin uygulanabileceği alanlardır.

Kimler Dijital Hizmet Vergisi Öder?

DİV’yi ödemekle yükümlü olanlar, dijital hizmet sunan şirketlerdir. Dijital hizmetler, genellikle internet üzerinden sunulan ve kullanıcılara çeşitli hizmetler sağlayan platformlarda yer alan reklamlar, dijital içerikler, oyunlar, uygulamalar, müzik ve film platformları gibi faaliyetleri kapsar. DİV ödeme yükümlülüğü, şirketlerin Türkiye’de belli bir düzeyde kullanıcıya veya işletmeye sahip olması halinde ortaya çıkar.

DİV Ödemeleri Nasıl Gerçekleştirilir ve Hangi Şirketler Öder?

DİV ödemeleri, dijital hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmaktadır. Bu şirketler, yıllık olarak elde ettikleri gelirin belirli bir miktarını DİV olarak beyan etmekle yükümlüdürler. Ödemeler, ilgili vergi dairelerine yapılır ve belirlenen sürelerde gerçekleştirilir. DİV ödeyebilecek şirketler, Türkiye’de belli bir düzeyde kullanıcıya veya işletmeye sahip olan ve dijital hizmet sunan tüm şirketlerdir.

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Alanı

Dijital hizmet vergisi (DHV), internet üzerinden sunulan dijital hizmetlerden elde edilen gelirleri vergilendirmek amacıyla oluşturulan bir vergi türüdür. Bu vergi, dijital platformları kullanan şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini ve kazançlarını kapsar. DHV’nin uygulama alanı, hem yerli hem de yabancı şirketleri kapsamaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı

Dijital hizmet vergisi oranı, her ülkenin kendi yasaları ve politikaları doğrultusunda belirlenir. Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve genellikle gelirin belirli bir yüzdesi üzerinden uygulanır. Örneğin, Türkiye’de dijital hizmet vergisi oranı %7,5 olarak belirlenmiştir.

Dijital hizmet vergisi oranı, dijital platform sağlayıcıları için önemli bir mali yük olabilir. Bu vergi oranının yüksekliği, şirketlerin kar marjlarını etkileyebilir ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olabilir. Ayrıca, vergi oranının düşük olması durumunda ise devlet gelir kaybı yaşayabilir. Bu nedenle, dijital hizmet vergisi oranının doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

Dijital Hizmet Vergisi Ödeme Süreci

Dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki faaliyetlerinden kaynaklanan kazançlarının vergilendirilmesi amacıyla uygulanan bir vergi türüdür. Bu verginin ödeme süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

1-) Vergi Beyannamesi Hazırlama

Yıllık olarak dijital hizmet vergisi beyannamesi hazırlamak zorundadır. Beyanname, vergi dönemine ilişkin bilgilerin yanı sıra, vergiye tabi tutulan gelirlerin detaylarını da içermelidir. Beyannamenin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması önemlidir.

2-) Beyanname Verme

Hazırlanan beyannamenin elektronik ortamda ilgili vergi dairesine veya Maliye Bakanlığına verilmesi gerekmektedir. Beyanname verme süresi, vergi döneminden sonraki dört ay içerisinde tamamlanmalıdır. Bu süreye dikkat edilmesi önemlidir, aksi halde cezai yaptırımlar uygulanabilir.

3-) Vergi Ödeme

Dijital hizmet vergisi, beyanname üzerinde belirtilen vergi matrahı ve vergi oranına göre hesaplanır. Vergi ödeme sürecinde, ödeme yapılacak vergi dairelerine ilgili miktarın yatırılması gerekmektedir. Vergi ödemeleri genellikle bankalar aracılığıyla yapılmaktadır.

4-) Bildirim ve Belgelerin Saklanması

Dijital hizmet sağlayıcıları, vergi beyannamesi ve ödeme makbuzlarını belirli bir süre boyunca saklamakla yükümlüdür. Bu belgeler, gerektiğinde vergi dairelerince talep edilebilir. Dolayısıyla, işletmelerin bu belgeleri düzenli ve güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.

Dijital hizmet vergisi ödeme süreci bu adımlar dahilinde gerçekleşmektedir. Vergi yükümlüleri, bu süreçte düzenlilik ve doğruluk prensiplerine uymalıdır. Aksi takdirde, vergi daireleri tarafından cezai işlemlere tabi tutulabilirler. Bu nedenle, vergi ödeme sürecinde profesyonellerden destek almanız önerilir.

Dijital Hizmet Vergisi Ödeyebilecek Şirketler

Bu şirketler, Türkiye’de faaliyet göstermese dahi Türkiye’deki kullanıcılara yönelik reklam hizmeti sunan her türlü dijital platform vergiye tabidir. Bunlar arasında Google, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler platformlar yer almaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi‘ni ödemekle yükümlü olan şirketler, üç farklı grup altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

1-) Türkiye’de yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcıları.

2-) Türkiye’de yerleşik olan ancak Türk Vergi Kanunu’na göre vergi mükellefiyeti bulunmayan dijital hizmet sağlayıcıları.

3-) Türkiye’de yerleşik olan ve Türk Vergi Kanunu’na göre vergi mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcılarıdır.

Türkiye’de yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcılara yönelik dijital hizmet sunan ancak Türkiye’de herhangi bir mükellefiyete sahip olmayan şirketlerdir. Bu şirketler, Türkiye’deki kullanıcıların ödeme yaptığı dijital platformlar üzerinden elde ettikleri gelir üzerinden Dijital Hizmet Vergisi ödemekle yükümlüdür.

Türkiye’de yerleşik olan ancak Türk Vergi Kanunu’na göre mükellefiyeti bulunmayan dijital hizmet sağlayıcıları ise Türkiye’de faaliyet gösterip Türk Vergi Kanunu’na göre mükellef olmayan şirketlerdir. Bu şirketler, Türkiye’deki kullanıcılara yönelik dijital hizmet sunuyor olsalar dahi Dijital Hizmet Vergisi ödemekle yükümlü değillerdir.

Türkiye’de yerleşik olan ve Türk Vergi Kanunu’na göre vergi mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları ise hem Türkiye’deki kullanıcılara yönelik dijital hizmet sunan hem de Türk Vergi Kanunu’na göre mükellef olan şirketlerdir. Bu şirketler, dijital hizmet gelirlerini Türkiye’de vergilendirmekle yükümlüdür ve Dijital Hizmet Vergisi ödemek zorundadır.

Sizi Arayalım