Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 Yılında Kaç Lira Oldu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 Yılında Kaç Lira Oldu?

agi-nedir

Asgari geçim düzeyini oluşturan ücretin bir kısmı ülkemizde mevzuatında gerçek kişiler için gelir vergisine tabi değildir. Asgari Geçim İndirimi AGİ, toplam kazancına bakılmaksızın, çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına göre yıllık asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Aşağıdaki yıllık brüt asgari maaş oranları gelir vergisine tabi değildir;

 • Çalışan için% 50
 • Çalışmayan eş için% 10
 • Bağımlı olan ilk iki çocuğun her biri için% 7,5 ve üçüncü bakmakla yükümlü olunan çocuk için% 10 ve aşağıdaki bağımlı çocuklar için% 5.

Asgari Geçim İndirimi, gelir vergisi kanununa göre çalışanlar tarafından ödenecek vergi hesabında belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmıştır. Hesaplanan tutarı, çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden düşülerek çalışana ödenir.Meblağları, çalışanın medeni durumu, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı ve takvim yılı başında belirlenen asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır ve asgari ücrete bir yıl içinde yapılan değişikliklere sebep olmaz. Asgari Geçin İndirimi hesaplanmasındaki değişiklik; İşçinin çocuğu 18 yaşından büyükse, işçi onun adına avantaj sağlayamaz. Ancak çocuk üniversitede okuyor ise çalışanın çocuğuna 25 yaşına göre avantaj sağlar.

AGİ’den kimler yararlanamaz?

Aşağıda Asgari Geçim İndiriminden yararlanamayan kişiler için bir liste oluşturduk .

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbaplarının yanında çalışıyorsanız,
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
 • Gerçek ücretlerinin tespit edilemediği ve Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar yararlanamaz.
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler),
 • Başka bir kanun hükmü uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar. (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.)

2020 Asgari Ücret Tablosu

 • Bekar 220,73TL
 • Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
 • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
 • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
 • Evli eşi çalışan 220,73 TL
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Dahil asgari ücret tablosu

 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,71 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
 • AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

 

Sizi Arayalım